Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

Ceny energií sa vrátia do roku 2016 – Robert Fico

Bratislava 25. januára (TASR) - Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) dnes podpíše rozhodnutia, ktoré vrátia ceny energií do roku 2016. Oznámil to po dnešnom rokovaní vlády SR jej predseda Robert Fico (Smer-SD).

 

 

V otázke zotrvania Jozefa Holjenčíka na poste predsedu ÚRSO je podľa jeho slov "otázka politicky otvorená". Prioritou sú podľa neho teraz občania, teda riešenie zmätku, ktorý vznikol pri stanovovaní cien energií.

"Na minulom zasadnutí vlády v stredu (18. 1.) oznámil predseda ÚRSO, že regulačný úrad pristúpi sám k zmene cenových rozhodnutí, ktoré boli urobené pre Stredoslovenskú energetiku (SSE). Rovnako, že pristúpi k zmenám cenového rozhodnutia, pokiaľ ide o distribúciu plynu, pretože toto rozhodnutie sa dotýka celého územia SR. Dnes, v stredu 25. januára, ÚRSO podpíše cenové rozhodnutia, ktoré v prípade elektrickej energie na území stredného Slovenska, v pôsobnosti SSE, idú na úroveň roku 2016," povedal premiér.

Pri plyne sa cenové rozhodnutie ÚRSO bude podľa Fica dotýkať celého územia SR. "Ruší sa teda rozhodnutie, ktoré bolo prijaté a ktoré cez fixné náklady spôsobilo nárast ceny plynu, na čo nie je žiadny dôvod, pretože ceny elektrickej energie aj plynu nestúpli. Toto rozhodnutie bude taktiež postavené na kritériách roku 2016," podčiarkol.

 

"Dnes som požiadal predsedu ÚRSO aj o vysvetlenie týkajúceho sa (pitnej) vody. Informoval ma, že vodárenské spoločnosti urobili v niektorých prípadoch chyby pri zaraďovaní svojich zákazníkov do odberných skupín. Bol však vo vzťahu k vodárenským spoločnostiam daný veľmi tvrdý metodický pokyn, chyby sa naprávajú, pretože nie je žiadny dôvod, aby prišlo k zvýšeniu ceny za vodu," zdôraznil predseda vlády.

 

"Vzal som včera na vedomie politické vyhlásenie koaličného partnera (SNS, pozn. TASR). Najskôr musíme vyriešiť problém, ktorý tu vznikol. Na prvom mieste sú ľudia, ceny energií, faktúry. Toto musíme v tomto okamihu riešiť. S koaličnými partnermi si sadneme a budeme túto požiadavku objektívne riešiť. V tomto okamihu je pre nás prioritné vyriešiť zmätok, ktorý vznikol cenovými rozhodnutiami. Otázka je teda politicky otvorená," dodal premiér na otázku, či Jozef Holjenčík zostane vo funkcii predsedu ÚRSO. 

 

V stredu 18. januára premiér oznámil, že vláda SR vyslovila "zásadný politický nesúhlas" s regulačným rámcom v energetike na rok 2017. ÚRSO sa podľa neho v rámci tzv. autoremedúry (opravy vlastného rozhodnutia, pozn. TASR) vráti k distribučným poplatkom za elektrinu a plyn na úroveň roku 2016.

Rozhodnutiami ÚRSO na rok 2017 podľa jeho slov prišlo k zvýšeniu fixných poplatkov pri distribúcii elektriny a plynu. "V prípade elektrickej energie to boli tzv. poplatky za ističe, pri plyne bol zmenený pomer medzi fixnými a pohyblivými platbami. Výsledkom bolo, že zálohové platby sa výrazne zvýšili, napriek tomu, že cena komodít (elektriny, plynu) klesá. Tento problém, pokiaľ ide o elektrickú energiu, sme zaznamenali len v pôsobnosti Stredoslovenskej energetiky (SSE), nezaznamenal sa v pôsobnosti Východoslovenskej (VSE) ani Západoslovenskej energetiky (ZSE)," priblížil minulý týždeň predseda vlády.