Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

Centrum pre biomedicínu je dôkazom efektívneho čerpania eurofondov – Robert Fico

Martin 21. mája (TASR) - Martinské centrum pre biomedicínu Jesseniovej lekárskej fakulty (JLF) Univerzity Komenského (UK) patrí medzi najmodernejšie vedecké pracoviská na Slovensku a je dôkazom efektívneho využitia prostriedkov z operačných programov Európskej únie (EÚ). Po otvorení centra to dnes v Martine povedal predseda vlády SR Robert Fico.

 

„Ide o supermoderné vedecké pracovisko, kde sa bude robiť výskum v oblasti medicíny, pričom z vynaložených okolo 26 miliónov eur bola polovica použitá na nákup najmodernejšej technológie. Som rád, že takéto supermoderné vedecké pracovisko, ktoré bude súčasne vytvárať priestor aj pre pedagógov, vzniklo a budeme sa s ním môcť pýšiť v celej Európe,“ uviedol predseda vlády SR.

 

Podľa dekana JLF UK v Martine Jána Danka predstavujú náklady na vybudovanie centra 26,31 milióna eur. Finančné prostriedky boli poskytnuté z Európskeho fondu regionálneho rozvoja vo výške 22,37 milióna eur a zo štátneho rozpočtu v objeme 2,63 milióna eur. JLF UK prispela z vlastných zdrojov čiastkou 1,31 milióna eur. Takmer 12 miliónov eur sa použilo na výstavbu budovy BioMed, viac ako 13 miliónov eur predstavoval rozpočet na prístrojovú techniku a IKT infraštruktúru. Celkovo bude v priestoroch BioMed Martin pracovať minimálne 200 vedecky erudovaných pracovníkov a doktorandov, doplnil Danko.

 

„Vďaka európskym zdrojom a priateľom v Európe sme mohli vstúpiť do Európy. Je to jeden z mála krokov, ktorým dokážeme našu vedu dostávať na európsku a svetovú úroveň. Dostávať univerzitné vzdelávanie a výskum na úroveň, ako sa patrí. Aby sme skutočne nachádzali nielen kvalitu, ale aj partnerov. A výstupy, aj vedecké, s partnermi v Európe aj vo svete. Je to podmienka, aby sme mohli udržiavať stav, ako si želáme a ďalej napredovať podľa požiadaviek rozvoja spoločnosti a výstupov priamo do praxe, teda až k pacientovi,“ zdôraznil rektor UK v Bratislave Karol Mičieta.

 

Dekan martinskej JLF UK dodal, že vďaka manažmentu pracovníkov sa darí získavať naspäť najlepších absolventov. „Vracajú sa študenti, ktorí boli v zahraničí. Máme excelentného pracovníka, ktorý robil na univerzite v Amerike a vracia sa. Pôvodne mal dokonca robiť riaditeľa tohto výskumného centra, ale pre rodinné problémy sa zdržal. Dúfajme, že sa naozaj vráti. Najlepší pracovníci sú platení nadštandardne, najlepšie platy sú až 5000 eur mesačne,“ uzatvoril Danko.

Na snímke zľava predseda ŽSK Juraj Blanár, predseda vlády SR Robert Fico, dekan Jesseniovej fakulty UK v Martine Ján Danko a rektor Univerzity Komenského (UK) Karol Mičieta prestrihávajú pásku počas slávnostného otvorenia novostavby Martinského centra pre biomedicínu Jesseniovej lekárskej fakulty UK (BioMed Martin) v Martine. FOTO TASR - Pavol Ďurčo

Na snímke zľava predseda ŽSK Juraj Blanár, predseda vlády SR Robert Fico, dekan Jesseniovej fakulty UK v Martine Ján Danko a rektor Univerzity Komenského (UK) Karol Mičieta prestrihávajú pásku počas slávnostného otvorenia novostavby Martinského centra pre biomedicínu Jesseniovej lekárskej fakulty UK (BioMed Martin) v Martine. FOTO TASR - Pavol Ďurčo