Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

Cena Gabriela Zelenaya, legendy slovenskej žurnalistiky – Jozef Kuchár

K najvýraznejším osobnostiam slovenskej žurnalistiky jednoznačne patrí Gabriel Zelenay (26. novembra 1922 – 6. augusta 2003). Bol nielen vynikajúcim rozhlasovým reportérom, ale aj komentátorom, publicistom, glosátorom a spisovateľom. Písal a hovoril nielen o športe, ako sa niektorí jednotlivci domnievajú, ale aj o mnohých oblastiach ekonomiky, kultúry, politiky, a predovšetkým o živote a práci obyčajných ľudí. Bol to výnimočný muž, vzdelaný, talentovaný, pracovitý a tvorivý človek. Patril k vynikajúcim športovcom. Stal sa slovenským dorasteneckým rekordérom v behu na 60 m cez prekážky. Venoval sa aj hokeju. Brankársky dres obliekal za OAP Bratislava, ktoré sa stalo majstrom Slovenska. V Československej ligovej súťaži reprezentoval v roku 1946 VŠ Bratislava. Darilo sa mu aj ako hokejovému rozhodcovi, trénerovi plávania a basketbalu. K rozhlasovému mikrofónu sa dostal ako 24-ročný, keď v septembri 1946 vyhral náročný konkurz. S mikrofónom sa zúčastnil na mnohých svetových podujatiach aj na Olympijských hrách v Mexiku 1968, Sappore 1972 a v Moskve 1980, i na viacerých majstrovstvách sveta a Európy v hokeji a vo futbale.

 

V telovýchove a športe sa výrazne angažoval ako funkcionár a organizátor. Na športovú tému napísal dve zaujímavé knihy Oprášené legendy I. (1979), Oprášené legendy II. (1991). Kniha Osamelý bojovník Anton Hlinka (2001) patrí k hodnotným dielam. Pôsobil v redakcii Republika, Nový deň a Slovenský rozhľad. V roku 1992 bol spoluzakladateľom Združenia slovenských novinárov a v roku 1998 založil Úniu slovenských novinárov a stal sa jej prvým predsedom.

 

V novembri si pripomenieme 95. výročie jeho nedožitých narodenín. Pri tejto príležitosti sa členovia Únie slovenských novinárov na svojom zasadnutí 29. marca 2017 rozhodli každoročne udeľovať Cenu Gabriela Zelenaya vynikajúcim redaktorom a publicistom z oblasti spoločenských a ekonomických vied, školstva, kultúry a športu.

 

Udeľovanie Ceny Gabriela Zelenaya si kladie za svoj hlavný cieľ iniciovať a pravidelne každý rok zhodnocovať prínos tvorivej práce masmédií na rozvoji našej republiky.

Návrhy na udelenie CENY predkladajú jednotlivci, redakčné kolektívy, organizácie združujúce tvorivých pracovníkov, ktorí pôsobia, alebo pôsobili v rôznych masmédiách.

Návrh obsahuje:

 

  • meno, priezvisko, akademické tituly a vedecko-pedagogické tituly navrhovaného
  • dátum narodenia a adresa trvalého bydliska navrhovaného
  • zdôvodnenie návrhu
  • príležitosť, pri ktorej sa má udeliť Cena Gabriela Zelenaya

 

 

Hlavnou podmienkou predkladaných návrhov je zdôvodnenie podielu menovaného na prínose tvorivej práce v masmediálnej oblasti, hodnotovej národno-štátnej transformácie slovenskej žurnalistiky v našej spoločnosti na princípe zásad slobody masmédií, etiky, novinárskej profesie a zachovávania národnej identity v žurnalistike.

 

CENU bude udeľovať Únia slovenských novinárov a o jej udelení rozhoduje odborná porota Ceny Gabriela Zelenaya, v štyroch kategóriách - komentátor, publicista, moderátor a reportér.

CENU bude ÚSN udeľovať za dlhoročnú novinársku profesionálnu tvorbu zameranú na prospech zvyšovania úrovne slovenskej žurnalistiky, šírenie národných ideí a posilňovanie postavenia našej vlasti v zahraničí.