Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

Boh rozdáva úrady a rozum – Pavol Janík

Pri pohľade na logo jednej zo sietí lekární, kde chýba medzera medzi skratkou Dr. a nasledujúcim menom, si uvedomujem definitívne víťazstvo grafiky nad gramatikou. Veď vizuálnu podobu nesporne vymyslel nejaký grafik, ktorého šéfom a klientom chybný tvar očividne neprekáža.

 

V tejto súvislosti som si spomenul na niekoľkoročné kreatívne pôsobenie v renomovaných medzinárodných reklamných agentúrach. Popri nejakom vzdelaní základným kvalifikačným predpokladom pre manažérske pozície v oblasti reklamy a marketingu bola znalosť kuchynskej nemčiny a školáckej angličtiny. Potom už bezprostredne nasledovala profesionálna prax v zmysle starej známej múdrosti, podľa ktorej ľudia dostávajú spolu s úradom aj rozum. A tak inžinier ekonómie žiadal, aby v reklamnom spote účinkoval konkrétny herec, ktorému síce komolil meno, ale trval na jeho angažovaní. Záhradný architekt pripravoval dabingy televíznych spotov, vrátane prekladu a réžie.

 

Odvtedy sa – pravdaže – všetko nezmenilo, ale k horšiemu. Zapnúť dnes televízor či internet znamená vedome sa vystaviť prívalu dobre zaplateného mediálneho amaterizmu. Opisovanie konkrétnych nedostatkov by sa nikdy neskončilo.