Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

Blíži sa storočnica legendárneho Gabriela Zelenaya – Dušan D. Kerný

Prezident Ivan Gašparovič zložil hold

V bratislavskom Dome športu v susedstve Múzea športu sa uskutočnilo výnimočné podujatie – za účasti slovenského prezidenta v rokoch 2004 – 2014, a prvého slovenského prezidenta zvoleného po sebe v dvoch po nasledujúcich volebných obdobiach Ivana Gašparoviča, Rada Únie slovenských novinárov odovzdala Cenu Gabriela Zelenaya.

 

Ceny sa udeľujú sa za dlhoročnú tvorivú profesionálnu prácu na prospech zvyšovania úrovne slovenskej žurnalistiky, šírenie národných ideí a posilňovanie postavenia Slovenskej republiky doma aj v zahraničí.

 

Zaznel legendárny hlas

Predseda Únie slovenských novinárov, tajomník Poroty Ceny Gabriela Zelenaya Jozef Kuchár otvoril zhromaždenie pred slávnostným odovzdávaním originálne – hlavné slovo dal, samozrejme, umnému výberu zachovalých nahrávok samotného Gaba Zelenaya. Mimoriadne srdečným potleskom sprevádzali prítomní úryvky z reportáží najslávnejších zápasov, ako bolo napríklad víťazstvo, ktoré v Európe preslávilo Slovan Bratislava v Pohári víťazov pohárov v roku 1969. Vypočuli sme si aj mnohé iné, nezabudnuteľné zelenayovské výkony ako aj jeho nezabudnuteľný gooooooooool.

Bolo to najoriginálnejšie otvorenie slávnostného podujatia, navrátilo nám nielen atmosféru  ale aj živosť Gabovho hlasu, jeho neopakovateľné a nenapodobiteľné zanietenie.

 

Galéria nezabudnuteľných

Podujatie vzniklo v roku 2017, krátko po tom, čo vyšla prvá kniha o G. Zelenayovi z pera J. Kuchára s názvom Legenda reportér a glosátor Gabo Zelenay. Gabo zomrel v auguste 2003. Iniciatíva autora knihy a zdatného organizátora Jozefa Kuchára doslova vytrhla zo zabudnutia výnimočnú osobnosť. Tak medzi prvými laureátmi Ceny Gabriela Zelenay spomeňme aspoň nezabudnuteľných Jozefa Golonku, Jozefa Jarkovského, Štefana Nižňanského či in memoriam Karola Poláka. Medzi výnimočných novinárskych laureátov patril aj Ľudovít Andil, antifašista, posledný príslušník jednotky vysokoškolákov ochraňujúcich generála Viesta a Goliana, s ktorým sme sa tento rok krátko po jeho storočnici rozlúčili s vojenskými poctami.

 

Chýrne osobnosti

Tento rok k oceneným pribudli také legendy ako chýrny filmový tvorca Laco Kraus, či olympijským zlatom a striebrom z atletických majstrovstiev priam ovenčený Jozef Pribilinec, ôsmy Slovenský športovec storočia. Alebo šarmantná a dynamická Janka Stašová ktorá 15 rokov reprezentovala svoju vlasť v 173 medzinárodných zápasoch, v ktorých strelila 273 gólov. Bola vyhlásená za najlepšiu hádzanárku Československa ako aj Slovenska. Obom laureátom odovzdal Cenu Gabriela Zelenaya prezident Ivan Gašparovič. Pri preberaní došlo k srdečným scénam, prezident ako aj laureátka si pripomenuli, že práve Ivan Gašparovič bol vysokoškolským učiteľom Janky Stašovej pri štúdiu na právnickej fakulte. Po rokoch si to pripomenuli práve vďaka organizátorom podujatia.

Naša bývalá úspešná reprezentantka, ktorá vďaka vzdelaniu a skúsenostiam doteraz pôsobí v hádzanárskych štruktúrach Európskej hádzanárskej federácie, strhla prítomných k nadšenému potlesku, keď svoje miesto za stolom v prvom rade zaujala svižným preskokom.

 

Poďakovanie organizátorom

Jozef Pribilinec sa priznal, že nemá rád podujatia, kde sa naňho sústreďuje pozornosť a chcel pôvodne na  svoju neúčasť použiť ako výhovorku Covid. Ale je výnimočné, že sa udeľujú ceny, ktoré pripomínajú všestrannú legendu nielen športového života a treba aj oceniť úsilie organizátorov, ktorí udržujú povedomie o tejto výnimočnej osobnosti natoľko, že sa podujatia zúčastňuje prezident.

Aj vytrvalý plnokrvný televizák Emil Preisach pripomenul mnohé televízne udalosti, v ktorých neraz mená ľudí za náročnou prácou nikdy nie sú v popredí, ale bez ich profesionality by to nešlo. Preto sa zaradil medzi tých, ktorí poďakovali organizátorom Ceny Gabriela Zelenaya, lebo nedovoľujú zabúdať, nedovoľujú, aby sa stratila pamäť na neodmysliteľných tvorcov kolektívnej práce.

 

Výnimočný tvorca

Výnimočný uznávaný tvorca Laco Kraus, ktorý vošiel do dejín napr. v spolupráci s J. Jakubiskom a plejádou popredných režisérov či nedávno ojedinelým dokumentom aj o slovenských vojakoch v prvej svetovej vojne v Alpách teraz pripravuje nielen televízny seriál o slovenských divadlách, ale aj dokumentárnu knihu o dlhoročnej práci a stretnutiach a spolupráci s mnohými tvorcami. V minulosti práve na pôde Únie slovenských novinárov Laco Kraus navrhol, aby sa vytvorila cena pomenovaná po historicky najlepšom riaditeľovi slovenskej televízie v dejinách, po Jaroslavovi Hlinickom. Taká tvorivá autorita krytá desiatkami diel ako Laco Kraus tým chcel podnietiť, aby práve v neprajných časoch sa pripomínali osobnosti, ktoré mali výnimočnú manažérsku schopnosť tak na filmárskej Kolibe ako aj v Slovenskej televízii.

 

Cenu si prevzal aj Milan Kenda, osobnosť slovenskej literatúry, autor 15 kníh, o. i. známy humorom a satirou. Jeho epigramy reflektujú najmä súčasné dianie a spoločenské neduhy. Táto jeho tvorba ukazuje, aké živé sú zdroje slovenčiny, čo všetko sa dá kultúrne štipľavo a predsa po slovensky vniesť do nášho každodenného jazyka. M. Kenda je z radov tých, ktorí rozširujú možnosti slovenčiny pre každodennú kultúrnu potrebu. Je televíznym ako aj rozhlasovým autorom, Cenu slovenskej akadémie vied dostal za popularizáciu vedy, jeho populárno-vedecké knihy mali štyri zahraničné vydania, o. i. je nositeľom Ceny Slovenských národných novín z roku 1995. Prítomní ocenili namiesto laudácia jeho epigramatickú vetu ZRAZU ZHASOL TRIEDNY BOJ, VZPLANUL VŠAK BOJ KONKURENČNÝ.

 

Ojedinelá kniha o unikátnom živote

Vrcholom tohtoročného podujatia bolo predstavenie ojedinelého, vskutku výnimočného diela Reportérsky mág Gabo Zelenay. Vyše tristostranovú knihu plnú skvostných historických dokumentov roky pripravoval najprv  Dušan Badura a potom v spolupráci s Ľubomírom Součekom. Vyšla pred tohtoročnou novembrovou storočnicou Gaba Zelenaya. Je to unikát pozbieraných dokumentov, celkový rozsah pôvodiny, z ktorej kniha vznikla, je 1800 strán. V nich je historicky najväčší súbor dokumentov, prepisov reportáží či vystúpení Gaba Zelenaya z niekoľkých desaťročí. Vzniklo bohaté faktografické dielo, z ktorého je jasné, že nie je len o živote Gaba Zelenaya, ale celej doby. Uvedomujeme si, aká neopakovateľná osobnosť Gabo bol a vlastne aj to, že už nijaký iný, kto by tak zaujal ľudí a zrejme už nebude. Tým je kniha – dokument – výnimočná, je nielen o Gabovi, ale aj o desaťročiach, ktoré sme s ním prežili. Je svedectvom o desaťročiach života niekoľkých generácií v Československu a na Slovensku.

Dušan Badura, Dušan Kerný a Ivan Gašparovič. Foto Ivan Paška

Dušan Badura, Dušan Kerný a Ivan Gašparovič. Foto Ivan Paška