Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

Blíži sa 78. výročie SNP – Vladimír Mikunda

Naozaj potrebujú naši seniori „pomoc a podporu“? Alebo čosi iné??? Napríklad férovosť!

 

S titulkom, že „Seniori potrebujú pomoc a podporu“ nedávno vyšiel dvojtýždenník Bojovník Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov číslo 9/2022 v rozhovore s predsedníčkou Jednoty dôchodcov Slovenska Valériou Pokornou.

 

Čo si má o „potrebe pomoci“ pomyslieť člen SZPB, ktorý vie o čo naozaj bojovali naši predkovia v SNP?

Preto hneď na začiatku poviem, že „potreba pomoci“, ako ju vidí predsedníčka JDS, je nielen nesprávnym pohľadom, ale od základu aj zlou filozofiou, ktorej sa, žiaľ, dodnes držia nielen naši seniorskí funkcionári a protifašisti, ale aj mnohí, hoci sociálne cítiaci politici.

 

Prečo ide o nesprávny pohľad?

 

Preto, lebo spôsob výpočtu starobných dôchodkov je každý rok v príkrom protirečení s programovými cieľmi Slovenského národného povstania, resp. jeho východiskového dokumentu, ktorý bol prijatý v decembri 1943 pod názvom Vianočná dohoda.

 

Tá totiž nestavala slovenských dôchodcov do role bezbranných ponížených prosebníkov! O to SNP predsa nebojovalo! Do role ponížených prosebníkov sa už dlhé roky stavia samotná Jednota dôchodcov Slovenska a podľa otázok, aké jej kládol dvojtýždenník Bojovník, zrejme aj SZPB.

Neriešme, či je to z neznalosti základného dokumentu 2. odboja, alebo z ustráchaného a otvoreného poklonkovania sa výkonnej moci. Zdôrazňujem, že nielen tej súčasnej, ale aj tých minulých. Zdôraznime radšej, že to vôbec nie je ani národne hrdé a ani naše povstalecké!

 

Čo vlastne Vianočná dohoda stanovila?

 

Konkrétne v hlave II a jej článku 5 sa hovorí, že: „Myšlienku demokracie treba prehĺbiť a preniesť i na pole hospodárske a sociálne tak, aby rozdelenie národného dôchodku medzi všetko obyvateľstvo bolo čo najrovnomernejšie a aby život každého občana bol ľudský a dôstojný.“

Prenesené do zrozumiteľnej reči to znamená - rovnomerne si rozdeľme to, čo sme si vyrobili!!! A nie tak, ako sa dnes snažia pošpiniť pravdivýpostulát tí, ktorí ho zaplienili neférovým pojmom „dôchodcovská inflácia“. (My vieme, ktorí politiciza tým stoja, otázkou je len, či sa niekedy aj sami priznajú k svojmu osudovému a voči seniorom neférovému autorstvu. A hlavne, či sa odvážia svoj falzifikačný „omyl“ napraviť.)

 

No a tých, ktorí si aj po prečítaní týchto riadkov stále myslia, že „rozdelenie národného dôchodku“ je to isté ako „dôchodcovská inflácia“, treba nanovo poslať do školy nech im bývalí učitelia vrátia školné, pretože ich o vlastných dejinácha aj o obyčajnej logike a počtoch nič nenaučili.

Dôkazom nevedomosti týchto nevedkov je, že ak by Vianočná dohoda na Slovensku platila, nikdy by sa u nás nemohli roztvárať nožnice medzi priemernou mzdou v národnom hospodárstve a priemerným dôchodkom seniorov!!! Proste by to nešlo! Ani matematicky a ani logicky.

 

Povedzme si tiež, že pri skutočnej platnosti Vianočnej dohody by sa slovenskí seniori nikdy nemohli dostať do podradného postavenia voči vládnej moci a ani do druhoradého postavenia voči iným spoločenským triedam, vrstvám a skupinám!

 

Slovenskí dôchodcovia by boli rovnoprávni...

 

...nielen v časoch hojnosti. Určite by čestne prijali rozdelenie hoci aj menej vyrobeného v nepriaznivých časoch. Lebo by to bolo férové! Nemohlo by sa teda stať, že seniori každý rok pri tvorbe štátneho rozpočtu bojujú o omrvinky, nikdy by predstavitelia Jednoty dôchodcov Slovenska nemuseli hovoriť o diskriminácii (ako sa v Bojovníkovi zmienila predsedníčka JDS), lebo pri pravidle zavedenom Vianočnou dohodou by jednoducho neexistovala. 

 

SNP totiž bojovalo nielen proti nemeckým nacistom, ale aj za nastolenie ekonomicko-sociálnej spravodlivosti. Preto, ak sa nám bude niekto z banskobystrickej tribúny 29. augusta 2022 opäť snažiť niečo iné neférovo nahovárať, uvedomme si, že ide o falzifikátora dejín SNP. Pretože to, za čo bojovali naši otcovia a dedovia, naozaj vyzerá inak, ako sa nám to dnes mnohí chytráci v politických špičkách snažia nahovoriť.

 

Vďačnosti sa medze nekladú

 

Zavedenie sociálno-ekonomickej férovosti podľa Vianočnej dohody neznamená, že produkčnej generáciiniekto bráni prejaviť aj iné formy vďačnosti svojim otcom a matkám, babičkám a dedom. Vôbec nie, pretože až takáto pomoc seniorom by sa mohla nazývať skutočným prejavom lásky, úcty a vďaky. Obyčajný dôchodok totiž nie je žiadnou vďačnosťou, je to len férové vracanie svojim predkom prvého groša, ako o tom deťom od mala pripomína slovenská rozprávka O troch grošoch.