Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

Biela ruža na čiernom flóre – Jozef Kuchár

Takmer 500 príbuzných, priateľov, úprimných kamarátov a kolegov prišlo 10. apríla 2018 do košického krematória, keď zem voňala jarou, na poslednú rozlúčku s výnimočným človekom. Ruža na čiernom flóre – smutný symbol majestátu smrti. Znamená uzavretú kapitolu, finále života, doznievanie jemných hlbokých tónov a posledný výdych. Náhle dotĺklo srdce šľachetného muža, Mgr. Pavla Pašku, politika, filozofa, podnikateľa ale predovšetkým bývalého predsedu Slovenskej národnej rady a dlhoročného podpredsedu strany Smer-SD.

 

Na smútočnom obrade sa okrem iných zúčastnili bývalí prezidenti Slovenskej republiky Ivan Gašparovič a Rudolf Schuster, predseda Národnej rady Slovenskej republiky Andrej Danko, takmer celá vláda Slovenskej republiky aj bývalí ministri Július Tóth, Martin Fronc a Ján Jasovský, predseda strany Smer-SD Robert Fico, predsedníčka Ústavného súdu SR Ivetta Macejková, bývalý predseda Košického samosprávneho kraja Zdenko Trebuľa a mnohé ďalšie osobnosti politického, ekonomického a kultúrneho života z celého Slovenska. Vzdali poslednú poctu obetavému a vzdelanému mužovi, ktorý podstatnú časť svojho plodného života zasvätil náročnej a cieľavedomej práci na prospech rozvoja našej spoločnosti aj jeho rodného mesta Košice.

 

Doslova bojoval za veci spravodlivé, potrebné a užitočné. V tom videl a nachádzal zmysel svojho žitia aj obyčajného ľudského šťastia.

Potrvá ešte mnoho dní, týždňov a mesiacov, než všetci, čo sme ho mali radi a vážili si jeho prácu, zvykneme na to, že Pavol už nie je medzi nami. Vnímali sme ho ako výrazného elegantného politika v obleku, bielej košeli a kravate, racionálneho aj emotívneho rečníka. Vždy sa usiloval vidieť veci dopredu. Svoje rozsiahle vedomosti dával do služieb slovenskému národu, jeho vzdelanosti a kultúre. Odišiel politik, ktorý si vážil dobrých pracovitých ľudí. V časoch úspešných aj zlých vedel kde je jeho miesto, na ktorej strane je pravda.

 

V smútočnom prejave Viktor Stromček, generálny manažér strany Smer-SD okrem iného zdôraznil, že: „Pavol Paška bol doslova veľkým vzorom v každodennej práci vo vytrvalosti, v rodine aj v spoločenskom živote. Odborne zdatný, priateľský ale v jeho práci dominovala vysoká osobná autorita. Zloba, nenávisť a závisť nemali miesto v jeho slovníku.“

 

Odišiel človek, ktorý vášnivo miloval život, statočných ľudí v ňom, miloval svoju rodinu, vlasť a doslova slúžil nielen politickej činnosti, ale aj normálnej dôslednej profesionálnej robote. Osirelo jeho miesto za pracovným stolom. A niektorí, čo mu ubližovali, už nemajú príležitosť ospravedlniť sa za spôsobené príkoria.

 

Jeho životné dielo prekrýva čierny flór, ale v pamäti najbližších utkvie kvet, ktorým sa usiloval zdobiť život svojich najbližších, život statočných a žičlivých ľudí svojho času. Odišiel vzácny tvorivý človek plný elánu, nadšenia a mnohých predsavzatí, na ktorého nemožno zabudnúť. Spomienky ostávajú a veľký smútok s nimi.

 

 

FOTO TASR – Štefan Puškáš