Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

Biedna vláda aj jej vládnutie – Jozef Kuchár

Slovenská republika sa už dávnejšie dostala do mimoriadne zložitej ekonomickej a spoločenskej situácie, ktorá spôsobuje vážnu krízu nielen v koaličnom zoskupení, ale aj v celej spoločnosti. Vláda svojou neprofesionálnou prácou a nebývalým klientelizmom spôsobila vážne celospoločenské problémy, ktoré doslova prikvačili veľkú časť obyvateľov Slovenska. Vysoké ceny, klesajúce reálne mzdy, zvyšujúca sa nezamestnanosť a vysoká miera sociálnej odkázanosti sú hlavnou príčinou veľkého napätia a rôznych protestov, ktoré zavládli medzi ľuďmi. Existenčné starosti väčšiny občanov rozdelili spoločnosť na tých, čo majú a môžu všetko a tých, čo nemajú a, navyše, nezmôžu nič.

Dnes už mnohí aj z koaličných radov vidia, že vládna garnitúra nevládne a jej improvizačné, jednorazové, ale aj nezmyselné kroky nie sú na prospech spoločnosti. Fakty potvrdzujú, že vládny kabinet pod vedením Eduarda Hegera nedokáže stanoviť ani len krátkodobé priority, ktoré by výraznejšie zlepšili životné podmienky. Doteraz nedokázal jasne a zrozumiteľne obhájiť a realizovať ani len masívne propagovaný vlastný program, ba ani tvrdenia, že ekonomika napreduje správnym smerom.

Koaličné strany neplnia vládne programy ani priority, ktoré si stanovili v čase, keď vstupovali do predvolebného boja. Vývoj na Slovensku sa neuberá správnym smerom, čo jednoznačne potvrdzujú rôzne prieskumy verejnej mienky. Nespokojnosť občanov s vývojom v našej krajine vyjadrilo takmer 70 % ľudí. Toto žalostné konštatovanie nie je nejakým veľkým prekvapením. Naopak, je výsledkom doterajšieho vládnutia a nesprávneho rozhodovania. Jednotliví ministri neustále hľadajú riešenia, ale za uplynulé obdobie takmer nič užitočné a pre väčšinu občanov potrebné nenašli. Väčšina rozhodnutí a rôznych odporúčaní nemá perspektívnejší charakter trvania. Vyvoláva iba nespokojnosť a nevôľu skúsených odborníkov a rôznych profesionálov pôsobiacich na významných hospodárskych postoch.