Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

Biedna vláda a jej vládnutie – Jozef Kuchár

Slovenská republika sa už dávnejšie ešte pred strašnou vojnou na Ukrajine dostala do mimoriadne zložitej ekonomickej a politickej situácie, ktorá spôsobuje vážnu krízu nielen v koaličnom zoskupení, ale aj v celej spoločnosti. Vláda svojou neprofesionálnou činnosťou a nebývalým klientelizmom spôsobila vážne celospoločenské problémy, ktoré doslova prikvačili veľkú časť obyvateľstva Slovenska.

Vojna na Ukrajine prináša pre Slovenskú republiku obrovské problémy. Vysoké ceny, klesajúce reálne mzdy, zvyšujúca sa nezamestnanosť a vysoká miera sociálnej odkázanosti sú hlavnou príčinou veľkého napätia, ktoré zavládlo medzi ľuďmi. Existenčné starosti väčšiny občanov rozdeľujú spoločnosť na tých, čo majú a môžu všetko aj v najťažšom vojnovom období a na tých, čo nemajú a nezmôžu nič.

 

Dnes už mnohí aj z koaličných radov vidia, že vláda nevládne a jej improvizačné jednorazové, ale najmä nezmyselné kroky nie sú na prospech spoločnosti. Fakty potvrdzujú, že vládny kabinet nedokáže stanoviť ani len krátkodobé priority, ktoré by výraznejšie zlepšili životné podmienky. Doteraz nedokázali jasne a zrozumiteľne obhájiť a realizovať ani len masívne propagovaný vlastný program, ba ani tvrdenia, že ekonomika napreduje správnym smerom.

Môžbyť aj preto strana SaS odišla z vládnej koalície. Jej predseda Richard Sulík má pravdu, keď tvrdí, že koaličné strany neplnia volebné programy ani priority, ktoré si stanovili v čase, keď vstupovali do predvolebného boja. Vývoj na Slovensku sa neuberá správnym smerom, čo jednoznačne potvrdili rôzne prieskumy verejnej mienky. Nespokojnosť občanov s vývojom v Slovenskej republike vyjadrilo takmer sedemdesiat percent ľudí. V porovnaní s predchádzajúcim rokom nespokojnosť s prácou vlády výrazne stúpla.

 

Toto žalostné konštatovanie potvrdzujú rôzne prieskumy verejnej mienky a nie je nejakým veľkým prekvapením. Naopak, je výsledkom doterajšieho vládnutia a nesprávneho rozhodovania. Jednotliví ministri neustále hľadajú riešenia, ale za dva roky takmer nič užitočné a pre občanov potrebné neurobili. Väčšina rozhodnutí a odporúčaní nemá perspektívnejší charakter trvania. Vyvoláva iba nespokojnosť a nevôľu skúsených odborníkov a rôznych profesionálov pôsobiacich na významných hospodárskych postoch. Skutočným majstrom vo vyrábaní ministerských nepodarkov, ktoré pravidelne prinášajú nevídaný chaos do celého zdravotníctva, je MUDr. Vladimír Lengvarský, ktorý so svojimi spolupracovníkmi pripravuje rôzne novely noviel. Veľký podiel na zmene pomerov v parlamente majú aj prebehlíci. Zradili strany, ktoré ich nominovali do poslaneckých kresiel aj program, ktorý sami tvorili.

 

Vojna na Ukrajine spôsobuje doslova katastrofu nielen pre celú Európu, ale aj časť sveta. Všetky vlády hľadajú a nachádzajú čo najúčinnejšie riešenia. Tá, ktorá pôsobí na Slovensku, sa sama dostala do mimoriadne zložitej ekonomickej, ale aj morálno-etickej situácie.

Väčšina občanov s veľkou dávkou znepokojenia vníma, ako sa jednotliví členovia vlády zbavujú zodpovednosti za mnohé chyby a úmyselné či neúmyselné omyly, ktorých sa doteraz dopustili. Konkrétnych vinníkov, podieľajúcich sa na terajšej neutešenej situácii v spoločnosti, koaličné zoskupenie ani materské strany nedokázali aspoň morálne postihnúť. Práve naopak, jednotliví ministri amatérsky rozhodujú o osudoch Slovenskej republiky. Často honosia tým, že spôsob ich vládnutia sa približuje k štandardu vyspelých demokratických krajín. Zrejme nechcú vidieť, že bežná prax je na míle vzdialená od slovenskej komediálnej hry na vládnutie.