Bez vzniku Československa by nebolo suverénne Slovensko v EÚ – Pavol Paška

Bez vzniku Československa by dnes nebolo samostatné, suverénne Slovensko v Európskej únii. Vytvorenie štátu si preto treba pripomínať. Pri príležitosti 95. výročia vzniku Československa to pre TASR povedal predseda Národnej rady SR Pavol Paška. Ku vzniku Československa došlo 28. októbra 1918, Slovensko si tento akt pripomína ako pamätný deň. "Vznik Československa bol pre Slovensko nespochybniteľne významný a bol prínosom pre našu budúcnosť. Je to historický akt, ktorý zadal predispozíciu aj pre súčasnosť. Po stáročiach boja o emancipáciu či už národnú, alebo štátnu, dostali Slováci prvýkrát vlastnú medzinárodnú identitu, aj keď ako súčasť veľkého Československa," vysvetlil šéf parlamentu.

Paška nesúhlasí, že vznik Československa bol len otázkou ochrany Slovákov pred maďarizáciou. "Nechcem, aby to vyznelo zjednodušene. Iste, ten tlak vtedy dominantného maďarského národa ako súčasti Rakúsko-Uhorskej monarchie bol dlhý a snaha pomaďarčovania, potláčanie prirodzenej národnej, jazykovej, kultúrnej, civilizačnej identity Slovákov bola veľmi silná. Ale nebola to len otázka ochrany pred maďarizáciou," zdôraznil Paška. Dodal, že usporiadanie sveta po prvej svetovej vojne predznamenalo slobodné usporiadanie štátov a národov, ku ktorému prišlo po druhej svetovej vojne.

České a slovenské snahy vymaniť sa spod tútorstva Viedne a Budapešti získali v priebehu prvej svetovej vojny reálnu šancu na realizáciu. Pre Slovensko to znamenalo zabrániť definitívnemu zániku národného bytia. Keďže v dôsledku mnohoročnej tvrdej maďarizácie bolo na Slovensku málo vzdelaných ľudí so slovenským národným povedomím, optimálnym bolo spojenie síl s národnými a politickými predstaviteľmi z českých krajín. Túto česko-slovenskú orientáciu, ktorej priekopníkom bol následne prvý prezident ČSR Tomáš Garrique Masaryk, si postupne osvojili aj vedúci slovenskí politici v zahraničí i doma. Uvedená idea sa presadila aj v rozhodujúcich centrách svetovej politiky.

V Prahe 28. októbra 1918 Národný výbor vyhlásil samostatný čs. štát. Vedúci slovenskí politickí predstavitelia sa k československej štátnosti prihlásili 30. októbra 1918 na zasadnutí Slovenskej národnej rady v Turčianskom Svätom Martine dokumentom Deklarácia slovenského národa, keď o udalostiach v Prahe spred dvoch dní ešte nevedeli. ČSR znamenala pre Slovákov vybudovanie základných spoločenských, kultúrnych a školských ustanovizní, ktoré im na rozdiel od väčšiny národov Európy chýbali.
(TASR)