Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

BARDAF bol úspešný pre Prešovčanov

Stalo sa už tradíciou, že v mesiaci november, mesiaci fotografie, je v hornošarišskom  Bardejove organizovaná  medzinárodná výstava fotografií. V tomto roku to bol už 5-ty ročník medzinárodnej výstavy 5. Bardaf International Exhibition, ktorú pravidelne organizuje bardejovský fotoklub Bardaf.

 

Samotnej výstave predchádzala súťaž umeleckej fotografie pod patronátom Medzinárodnej federácie umeleckej fotografie FIAP (The International Federation of Photographic Art) so sídlom v Luxemburgu a Slovenskej federácie fotografov SFF. Partnermi súťaže a výstavy sú Mesto Bardejov a Slovenská národná komisia pre UNESCO.

 

Fotografie boli posudzované medzinárodnou porotou v kategóriách šport - dynamika, krajina, voľná téma, cestovanie a kultúrne dedičstvo UNESCO. Súťaže sa zúčastnili fotografi zo 41 krajín.  Medzi ocenenými fotografmi boli aj slovenskí fotografi. Veľký počet cien pripadol v tomto ročníku  prešovským fotografom, združeným v prešovskom fotoklube PAF 5,6. Zlatú medialu FIAP v kategórii kultúrne dedičstvo UNESCO získal Erich Reichel, striebornú medailu Bardaf v kategórii krajina získal Štefan Rejta a bronzový Bardaf v kategórii krajina si odviezol domov František Trusa, ktorý bol ocenený aj v kategórii šport – dynamika čestným uznaním Bardaf. Ďalšiu bronzovú medailu Bardaf získal Patrik Minar tiež v kategórii šport – dynamika. A čestným uznaním Bardaf v rovnakej kategórii bola ocenená aj fotografia Slávka Hudáka.

 

Odovzdávanie ocenení spojené s vernisážou výstavy všetkých ocenených fotografií sa uskutočnilo 12. novembra vo výstavných priestoroch fotoklubu Bardaf v Bardejove. Vernisáže sa zúčastnil  pán Gabriel Grund EFIAP, prezident medzinárodnej výstavy, zástupcovia vedenia mesta Bardejov, široká fotografická verejnosť a milovníci fotografie. Spomínané úspechy prešovských fotografov nie sú náhodné, pretože toto umelecké odvetvie sa v ostatných rokoch na pôde krajského mesta dynamicky rozvíja. Výsledkom je nebývalé množstvo výstav obsadzovaných mimoriadne kvalitnými fotografiami a adekvátne úspechy  na slovenskej i medzinárodnej pôde.