Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

Babadlo na Slovensku bezmála zázrakom

Je tomu práve 20 rokov, kedy dobrá partia prešovských vysokoškolákov, nadšencov pre bábkové divadlo a všetko čo s ním súvisí,  ale aj pre detskú radosť, dali hlavy dohromady a založili občianske združenie, s cieľom nielen vytvoriť, ale aj zachovať pri živote a rozvíjať jednu z umeleckých foriem, ktorá je detskej duši najbližšia a najzrozumiteľnejšia. V chaose 90-tych rokov nemohli a ani nečakali od nikoho nič, bolo im jasné, že spoliehať sa môžu iba sami na seba. Napriek mizerným spoločenským podmienkam v Prešove začalo fungovať výborné bábkové divadlo, ktoré si postupne získavalo priazeň detvákov a rešpekt dospelých. Mladí nadšenci prekypovali množstvom dobrých nápadov, ktoré klasické bábkové divadlo nielen posunuli do iných dimenzií, ale dokázali osloviť a prekvapiť aj dospelého diváka.

 

Celému projektu pomohla najmä spolupráca s prešovským Parkom kultúry a oddychu, vďaka ktorej našlo Babadlo konečne stálu strechu nad hlavou vrátane zázemia a tým aj vhodné prostredie na svoju všestrannú činnosť. Tá nespočíva iba v študovaní hier a ich pravidelnom predvádzaní, ale aj v organizovaní celej škály rôznych akcií pre deti, v rozdelení na vekové kategórie. Takže detváky sa v Babadle (inak jednom zo stredísk PKO) striedajú ako na páse, a to aj počas prázdninových mesiacov, kedy fungujú rôzne umelecké kurzy a workshopy.

 

Združenie mladých ľudí s jasným cieľom sa pripravuje svojsky aj na svoje zatiaľ malé jubileum. Svoju 20 ročnú činnosť oslávi cez víkend 15. až 17. mája opäť prácou, teda sériou podujatí pre deti a dospelých. V nej predvedú osem svojich najúspešnejších divadelných inscenácií s prídavkom dvoch večerných divadelných koncertov pre dospelých a celodenných tvorivých dielní pre deti. 

 

Babadlo zanecháva v mladých Prešovčanoch a prešovských rodinách zreteľnú kultúrnu stopu, za je potrebné sa všetkým jeho nadšencom zo srdca poďakovať.