Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

Autor prvého rómskeho románu – Pavol Janík

Prezidentka Zuzana Čaputová udelila 1. 1. 2023 pri príležitosti 30. výročia vzniku Slovenskej republiky štátne vyznamenania. Autor prvého rómskeho románu Ľudovít Didi získal Rad Ľudovíta Štúra III. triedy in memoriam.

 

V tejto súvislosti prinášame nekrológ Pavla Janíka, ktorý pôvodne vyšiel 17. 9. 2013 v e-zine Humanisti.sk.

 

Ing. Mgr. Ľudovít Didi (16. 1. 1931 Púchov – 15. 9. 2013 Vráble), popredný rómsky spisovateľ a pedagóg. Jeho obdivuhodný životný príbeh je príkladom ľudskej vytrvalosti a nezlomnosti. Vyrastal u starých rodičov, s veľkým odriekaním vychodil základnú i meštiansku školu, prijali ho na Učiteľský ústav v Bánovciach nad Bebravou, no keďže nemal prostriedky na zaplatenie internátu, do školy nenastúpil. Po odchode do Bratislavy si s pomocou organizácie YMCA urobil maturitu a v roku 1951 začal študovať na Vysokej škole politických a hospodárskych vied v Prahe, odkiaľ ho však v rámci politických čistiek vylúčili. Nevzdal sa svojho životného cieľa získať vysokoškolské vzdelanie a podarilo sa mu to v roku 1963 absolvovaním štúdia na Pedagogickom inštitúte v Nitre. Stal sa učiteľom a v roku 1966 vedúcim vychovávateľom v Osobitnej škole vo Vrábľoch. Obvinenie, že v roku 1968 verejne zastával nesprávne politické názory, ho v roku 1974 pripravilo aj o toto zamestnanie. Po rokoch represie spolu s manželkou Máriou v roku 1980 podpísali Chartu 77. Po politickej a občianskej rehabilitácii v roku 1990 sa stal riaditeľom Detského domova v Koliňanoch, kde pôsobil až do odchodu do dôchodku v roku 1998. V roku 1992 mu Vysoká škola ekonomická v Prahe na základe politickej rehabilitácie priznala inžiniersky titul.

 

Jeho literárne diela začali vznikať až po odchode do dôchodku a prvé z nich, román Príbehy svätené vetrom, publikoval ako sedemdesiattriročný v roku 2004. Literárna kritika jeho vydanie označila za veľký tvorivý čin, za príbeh, ktorý jedinečným spôsobom vypovedá o autentickom svete rómskeho etnika, o jeho biede a utrpení, o láske a smrti, o cigánskej duši. Čitateľom sugestívne prezentoval životné osudy Róma Ondráša a jeho rozvetvenej rodiny, ktoré sú situované od 30. do 50. rokov uplynulého storočia. Toto výrazne autobiografické dielo je zároveň prvým autentickým rómskym románom v slovenskej literatúre. V roku 2008 vyšlo jeho ďalšie významné literárne dielo Cigánkina veštba, ktoré má podobu generačného románu a sú v ňom pôsobivo vyrozprávané osudy rómskej kováčskej rodiny. V románe Čierny Róm a biela láska (2012) ide o zachytenie životných peripetií hlavného protagonistu Róma Gejzu, ktorý sa zamiluje do nerómskej Mariky. Všetkými tromi vydanými dielami sa predstavil ako výborný rozprávač so zmyslom pre vykreslenie podstaty rómskej existencie a rómskeho kultúrneho fenoménu, ktorý predstavuje obohatenie slovenskej národnej kultúry.

 

Za významný prínos k rozvoju slovenskej literatúry z rómskeho prostredia Ing. Mgr. Ľudovítovi Didimu udelili 8. 9. 2011 vtedajší predstavitelia Spolku slovenských spisovateľov – predseda PhDr. Ján Tužinský, PhD., a tajomník Mgr. art. Pavol Janík, PhD., pamätnú medailu. Česť jeho pamiatke!