Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

Atmosféra porozumenia a rešpektu – Dušan D. Kerný

Jednu sobotu na rozhraní jari a leta sa v najväčšom limbašskom kostole, v evanjelickom, konala milá slávnosť. Išlo o predstavovanie troch nových kníh, ktoré podporil a verejnosti predstavil JUDr. Peter Korec. Je to mimoriadna osobnosť, má za sebou podporu a predstavovanie vyše stodesiatich kníh, všetko spojené so zvučnými menami v svojráznom spojení slovenskej literatúry, vedy a športu. Je to vytrvalá autorská iniciatíva, pôvodnosť a úsilie o identitu, veď je to dlhoročné cieľavedomé a po desaťročia ojedinelé podporovanie pôvodnej slovenskej tvorby a slovenských autorov. Ako konštatoval prof. Ivan Laluha, je to niečo, čo zrejme nemá u nás obdobu.

 

Človek, ktorý si v priebehu rokov získal prezývku mecenáš dobrých kníh, je výnimočný v tom, ako dal dovedna desiatky ľudí, autorov a chýrnych športovcov alebo rodákov. Medzi jednu z tých výnimočností nepochybne patrí kniha Morálna autorita Slovenska - výpovede desiatok ľudí, pestrý súbor, ktorý Peter Korec pospájal pri príležitosti životného jubilea - deväťdesiatin Jána Chryzostoma kardinála Korca. Nikto zo svetských autorov či oficialít nedal dovedna toľko ľudí a toľko výpovedí z najrozličnejších oblastí a povolaní ako práve Peter Korec. Nešlo len o jubileum, išlo o to ukázať, čo v ére politických a spoločenských otrasov máme ako pevný orientačný bod a ako vyzerajú kresťanské hodnoty v ponovembrovom vývoji Slovenska. A pri výnimočnej prezentácii štrnástich nových kníh v nitrianskom divadle A. Bagara jedným z autorov bol aj kardinál Korec - už to hovorí o výnimočnosti nielen podujatia, ale jeho organizátora.

 

Nedávno sa Peter Korec, rodák z Topoľčianok, podujal na jednom mieste - teda v jednej knihe, ako aj v samotných Topoľčiankach - dať dovedna výpovede rodákov alebo ľudí spojených s Topoľčiankami alebo prácou či pobytom, sústredil ich šesťdesiatšesť, od málo známych až po zvučné či známe mená, niektorí sa ozvali širšie, a tak je v knihe sedemdesiat príspevkov. Podobné predstavenie obce desiatkami výpovedí rodákov, ako aj priaznivcov urobil i v Limbachu, svojráznej vinárskej obci s pozoruhodným osudom. Obe knihy, súbory výpovedí, tvoria významnú a svojráznu dokumentárnu časť celoslovenskej regionálnej literatúry. Pred časom si okrem iného v Zlatej sále Bojnického zámku Peter Korec za autorskú iniciatívu prevzal čestné uznanie Zlaté pero Ladislava Ťažkého.

 

Predstavovanie nových kníh, uvedenie medzi čitateľov, nesie vždy svojráznu pečať, spojenie osobností športu a verejného života. Tentoraz to bola príbehová kniha Bosý Drahomíry Pechočiakovej za účasti legendárneho Jozefa Golonku, Korcovho dlhoročného priateľa, či nové dielo známeho a do cudzích jazykov prekladaného básnika Pavla Stanislava Piusa - toho predstavil aj medzinárodne známy hádzanársky tréner Tomáš Kuťka. Tak sa ukázalo, ako literatúra oslovuje rôznych ľudí, ako sú si navzájom blízki. A môžu to verejne prejaviť vďaka atmosfére porozumenia, vzájomného rešpektu. Ukázalo sa, že Jozef Golonka je podnetný rečník, zápalisto sa vyslovil nielen o minulosti, kedysi tvrdých sociálnych pomeroch a potrebe náboženskej výchovy, ale kriticky aj o prítomnosti a potrebe vlastenectva. Podobne Tomáš Kuťka, známy aj ako hudobník, osobitne výrazný spevák, okrem iného i klasických árií, demonštroval, ako ho oslovilo dielo básnika Piusa - ukázalo sa, že to bola dobrá voľba. Obe legendy športu doplnil aj veterán boxu Jozef Pekarovič a s nimi aj bývalí veľvyslanci v Rumunsku a v Taliansku, všetci si v tom srdečnom prostredí samozrejme tykali.

 

Vymenovávanie by bolo dlhé, korunu všetkému nasadil prof. Ivan Laluha. Jeho výpoveď uviedol starosta obce JUDr. Branislav Kalman. Pod skromným názvom Potreby vydal totiž Peter Korec knihu o svojom životnom príbehu chlapca zo skromného sociálneho prostredia, avšak postaveného na základoch viery a tradičných hodnotách solidarity a humánnosti. Starosta obce na požiadanie profesora vyslovil návrh, aby sa založila edícia Petra Korca, skrátene EPK-a. Edícia nových diel má tak už nielen sponzora, ale aj názov.