Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

Angela Merkelová získala čestný doktorát Univerzity Komenského v Bratislave – TASR

Bratislava 20. októbra (TASR) – Kancelárka Spolkovej republiky Nemecko Angela Merkelová sa stala treťou ženou v histórii, ktorá získala čestný doktorát Univerzity Komenského (UK) v Bratislave. Merkelová si titul prevzala na dnešnom slávnostnom zasadnutí Vedeckej rady UK.

 

Rektor UK Karol Mičieta označil titul ako znak rešpektu, úcty obdivu voči Merkelovej vedeckej i štátnickej práci. "Taktiež ako prejav uznania výnimočného prínosu k medzinárodnej spolupráci so zreteľom na rozvoj Európy a za vašu podporu vzdelávania a vedecko-výskumnej činnosti pre našu spoločnú európsku budúcnosť," dodal Mičieta. Jozef Masarik, dekan Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK, ktorá čestný doktorát pre spolkovú kancelárku navrhla, vo svojom príhovore priblížil vedeckú dráhu Merkelovej i jej spoluprácu s UK: "V období jej štúdia a počas jej vedeckej kariéry aktívne spolupracovala s fyzikálnymi chemikmi - profesorom Urbanom a profesorom Kellem z prírodovedeckej fakulty, ako aj s profesorom Hubačom z fakulty matematiky, fyziky a informatiky našej univerzity," pripomenul Masarik.

 

Samotná nemecká kancelárka vyzdvihla význam univerzít v oblasti inovácií a rozvoja hospodárstva. "Predstavujú investície do vzdelania, mladých ľudí i celkovej budúcnosti krajiny," povedala. Na akademickej pôde však upozornila aj na to, že univerzity nie sú len miesta pre sprostredkovanie vedomostí. "Sú taktiež priestorom, kde sa vytvára humanita a kde sa ľudia stávajú skutočnými ľuďmi," povedala Merkelová, pripomínajúc pritom odkaz patróna bratislavskej univerzity Jána Amosa Komenského.

Univerzita Komenského v Bratislave udeľuje čestnú hodnosť Doctor honoris causa domácim a zahraničným osobnostiam, ktoré významnou mierou prispeli k rozvoju vzdelania, vedy, kultúry, demokracie, všeľudských hodnôt a osobne sa pričinili o pokrok ľudskej civilizácie šírením vzdelanosti a humanizmu.

 

Angela Merkelová (v poradí 116. držiteľka čestného titulu UK) sa zaradila do zoznamu významných osobností – čestných doktorov UK, medzi ktorých patria napr. bývalý generálny tajomník OSN Kofi Atta Annan (1999), 14. Dalajláma a nositeľ Nobelovej ceny za mier Tenzin Gyatso (2000) či držiteľ Nobelovej ceny za chémiu Gerhard Ertl (2009). V januári tohto roku si čestný doktorát UK prevzal aj významný svetový mikrobiológ Ján Vilček.