Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

Aliancia za rodinu – proti neomarxizmu – Daniel Bachát

Aliancia  za rodinu zozbierala dostatok podpisov na to, aby sa konalo referendum. Prezident SR posunul   tento horúci zemiak na Ústavný súd SR, čo je istý druh alibizmu od prezidenta kresťanskej krajiny.  Platí totiž, že dajte jednoduchú vec právnikom a tí z toho urobia komplikáciu na „entú“. Argument, že niektoré otázky referenda nemusia byť v súlade s ústavou je  základom tohto alibizmu. Na tento akt zareagovala Konferencia biskupov Slovenska jednoducho, stručne, výstižne a akurátne. Nevedno, prečo by otázky tradičných hodnôt boli v rozpore so slovenskou ústavou.

 

  Zozbieranie podpisov Aliancia za rodinu totiž nebojuje len za zachovanie tradičných hodnôt, ale aj proti neomarxizmu, tak ako voľakedy bojovala proti marxisticko-komunistickej ideológii.  Práve tu sú, a dnes v rozvíjajúcom sa neomarxizme zakotvené idey rozvratu tradičných hodnôt. Je to známa Frankfurtská škola, ktorá sa formovala z ľudí, odíducich  zo Sovietskeho zväzu začiatkom 20-tých rokov. Veď práve  v krajine Sovietov sa začal tento proces, teda v marxisticko-leninskej ideológii, kde tzv. mierová revolúcia tvrdila, že rodina je buržoázny prežitok a treba ju zničiť, vtedajšia  marxistka a diplomatka Kollontajová  presadzovala slobodnú lásku, legalizácia potratov a sodomia boa jednou z prvých zákonných aktov sovietskej moci.  Čerešničkou na tejto torte je, že podobné tendencie, ktoré presadzoval marxista Trockij, zastavil práve Stalin. Mnohí z nás, takzvaných obrancov gender – ideológii  nechcú priznať, že za  Červenej republiky Bélu Kúna, bol ministrom školstva  veľký maďarský marxista G. Lukacz, ktorý zaviedol na školách už vtedy  sexuálnu výchovu. Takže celá táto gender ideológia, proti ktorej  postavené aj referendum Aliancie za rodinu je čistý neomarxizmus vymyslený vo všetkých fázach spoločnosti práve Frankfurtskou školou. Ide teda o sektársku gender - ideológiu, ktorú tlačia  do povedomia ľudia, liberáli Nového svetového poriadku. V konečnom dôsledku je to boj proti kresťanstvu,  tak ako bojovali proti kresťanstvu marxisti, bojujú aj neomarxisti.  A používajú na to svetové elity, ktoré tieto tendencie financujú /napríklad G. Soros financuje narkotizmus a prostitúciu na celom svete/ hnutie Femen tiež financujú neomarxisti a tak by sa dalo pokračovať až po Pussy Riot, ktoré liberálka H. Clintonová v USA  vybozkávala.  Máme možnosť sledovať vo svete Parade Pride,  akési parade-marše, známe aj z Hitlerovho Nemecka.  Čo sú to za tlaky, keď sa väčšina má podriaďovať  1-3 percentnej menšine, kvôli nejakej gender - ideológii?  Kadejaké bludné teórie a dokonca vedecké práce o tom, že manželstvo  osôb rovnakej orientácie je skvele a že dokonca dokáže lepšie vychovávať osvojené deti sú bludy neomarxizmu, ktorému sa liberálne elity venujú , nielen verbálne ale aj finančne.  Aliancia za rodinu na Slovensku je proti tomuto sektárstvu, inak to nazvať nemožno. Nikto nie je dokonalý, Boh stvoril človeka nedokonalého.  Každý z nás má svoje chyby. Iná orientácia je tiež takouto chybou. Ale to predsa neznamená, že ju povýšime na akýsi fetiš. Aj v minulom storočí, za I. ČSR existovali na dedinách ľudia inej orientácie, považovali ich za  „čudných“, ale nikto im neubližoval, žili a snažili sa  adaptovať v takej spoločnosti ako bola dedinská, kde každý vedel o každom. Nikto ich z tejto“ občiny“ nevyhadzoval, neutlačoval, hoci občas boli terčom  dedinskej klebety. Ale to bolo všetko. Chodili do kostola, verili v Boha, modlili sa, aby ich „nedokonalosť“ Boh  zmiernil. A zomierali s modlitbou a ľudia sa s nimi lúčili ako  s každým ostatným.

 To, akým spôsobom a akými prostriedkami sa šíri po svete gender – ideológia  ukazuje, že keď sa marxizmu nepodarilo ovládnuť svet v minulosti a nezvíťazil ani nad náboženstvom, snažia sa o to neomarxisti novými technológiami. Aj preto je prekvapujúce, že  otázky referenda posunul prezident SR na Ústavný súd SR.