Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

AKTUÁLNE: Premiér poslom príjemnej správy pre všetkých Prešovčanov – Milan Országh

Kým na jednej strane patrí Prešovský kraj medzi oblasti s najvyššou mierou nezamestnanosti, na druhej je problémom nedostatok dostatočne kvalifikovaného odborného personálu pre modernú strojárenskú a elektrotechnickú výrobu. Aj taký je dopad odlivu pracovných síl z „hladových dolín“ do zahraničia. Ešte stále totiž nie je ďaleko doba, keď o prvotriednych majstrov technikov, kovoobrábačov, sústružníkov, elektrotechnikov a ďalších priemyselných technických odborníkov nikto zo zamestnávateľov nestál. Dnes sa všetkým zainteresovaným, od rezortných ministerstiev, až po najmenšieho živnostníka, bývalá krátkozrakosť vracia bumerangovým efektom.

 

Čo všetko je potrebné zmeniť na tomto neradostnom stave si prišiel do Prešova „oťukať“ premiér Robert Fico v prvý decembrový deň. Pri svojej pracovnej návšteve uprednostnil mládež, keďže svoju misiu začal stretnutím so študentmi Gymnázia Konštantínova 2. Premiér vysvetlil študentom zámery svojho vládneho kabinetu vo vzťahu k dlhodobej postupnosti krokov na zlepšenie ekonomickej, spoločenskej a sociálnej situácii obyvateľov našej republiky. Študenti pre zmenu chceli nielen veľa vedieť o najbližších opatreniach v slovenskom školstve, ale predstavili aj niekoľko svojich nápadov a postojov, pozerajúc sa na súčasné problémy mladých ľudí, školstva a spoločnosti svojou mladou, zatiaľ ešte úprimnou a nezaťaženou optikou. So záverečným resumé bližšieho vzájomného pochopenia problémov oboch strán...

 

Druhou prešovskou zastávkou Roberta Fica bol prešovský Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. Tu prebiehalo hodnotenie súčasného stavu nezamestnanosti, najmä v okresoch Prešov a susedného Sabinovského. Predovšetkým v tom druhom tvoria polovicu dlhodobo nezamestnaných ľudia, ktorí nemajú ukončené ani základné vzdelanie. Podobná situácia je aj v niektorých častiach okresu Prešov. Hľadať východiská z tohto stavu je doslova neriešiteľným problémom.

 

Do tretice to bol kus nie dobrého, ale doslova vynikajúceho koláča v podobe návštevy spoločnosti SPINEA Prešov, známej svojimi špičkovými výrobkami po celom svete. Vlajkovou loďou výrobného programu je vysoko presný prevodový reduktor TwinSpin (patentovaný v roku 1995), dnes už vyrábaný ako model s poradovým písmenom G, určený pre oblasť robotizácie a automatizácie ako výrobok kategórie hi-tech. SPINEA ho v súčasnej dobe vyváža do 34 krajín sveta. Podľa slov výkonného riaditeľa spoločnosti Ľubomíra Bezáka je hlavným zámerom spoločnosti zvýšiť v najbližších desiatich rokoch počet odborných technických pracovníkov z terajších 480 dvojnásobne, čo by umožnilo splniť predsavzatie výroby 100 tisíc reduktorov ročne už v roku 2020. V súčasnej dobe je už rozbehnutá príprava na výstavbu nového pobočného  výrobného závodu spoločnosti, pričom sa SPINEA aktívne zapojila aj do procesu duálneho vzdelávania mladých študentov. V spolupráci s Prešovským samosprávnym krajom a Spojenou školou na Ul. Ľ. Podjavorinskej v Prešove bolo práve v priestoroch tejto školy 26. februára 2016 otvorené nové moderné centrum odborného vzdelávania a prípravy pre oblasti priemyselnej automatizácie a informačných technológií. Prešovský samosprávny kraj ako zriaďovateľ školy investoval do prípravy nového centra 100 tisíc €, SPINEA bude podľa uzavretej zmluvy dotovať činnosť centra 20 tisícami € ročne.

 

To všetko sa dozvedel predseda vlády Robert Fico od vedúcich pracovníkov spoločnosti SPINEA s výkonným riaditeľom Ľubomírom Bezákom a výrobným riaditeľom Jozefom Kuzmišinom na čele, ktorí ho sprevádzali na krátkej exkurzii výrobnými priestormi firmy. Aj preto boli slová premiéra na záverečnej hodnotiacej tlačovej konferencii povzbudzujúce:  Táto spoločnosť má plány nielen pokiaľ ide o zdokonaľovanie výrobkov a zvyšovanie pridanej hodnoty, ale aj pri zvýšení počtu zamestnancov. Keď podporujeme zahraničných investorov, nie je žiadny dôvod, aby sme nepodporili aj domáceho investora, ktorý prichádza s rozširovaním výroby, ale aj s rozširovaním počtu zamestnancov. Preto som vyzval jej vedenie, aby spolupracovali s vládou na možnosti investičných stimulov pre tento projekt rozšírenia výroby. Radikálna otázka však znie, kde vziať zamestnancov?

 

V súvislosti s touto otázkou premiér Robert Fico hovoril v krátkosti  aj o širších vzťahoch na slovenskom trhu pracovných síl a obavách, že niektoré podniky sa bez cudzej pracovnej sily nezaobídu. Žiaľ, možnosti perspektívneho zamestnania sa nedotýkajú ľudí s nedostatočným vzdelaním, ktorých je veľa najmä v Prešovskom kraji, ako to zistil na úrade práce.  V závere sa poďakoval vedeniu spoločnosti za prijatie jeho delegácie a systémové zvyšovanie počtu odborných pracovných síl. Premiéra sprevádzali predseda Prešovského samosprávneho kraja Peter Chudík (poslanec NR SR), podpredseda PSK Radoslav Čuha a riaditeľ Úradu PSK Stanislav Kubánek (poslanec NR SR).  

 

Na záver sme si nechali tú najpríjemnejšiu správu, akú len mohol premiér Robert Fico priniesť nielen Prešovčanom, ale všetkým motoristom, ktorých auto sa ocitlo na východnej strane Braniska a smeruje ďalej na východ: Stavba obchvatu Prešova je „vysúťažená“ a stavebné práce začnú už na jar!

 

To predsa znie pre uši prešovských motoristov ako nebeská hudba...

Premiér Robert Fico na záverečnej tlačovej konferencii

Premiér Robert Fico na záverečnej tlačovej konferencii

Riaditelia vysvetľujú premiérovi prečo sú výrobky ich spoločnosti považované za svetovú špičku

Riaditelia vysvetľujú premiérovi prečo sú výrobky ich spoločnosti považované za svetovú špičku

V jednej z výrobných hál spoločnosti SPINEA

V jednej z výrobných hál spoločnosti SPINEA

Hostiteľmi premiéra boli počas jeho návštevy Prešova predseda PSK Peter Chudík a riaditeľ úradu PSK  Stanislav Kubánek

Hostiteľmi premiéra boli počas jeho návštevy Prešova predseda PSK Peter Chudík a riaditeľ úradu PSK Stanislav Kubánek

Medzi pracovníkmi výroby jedných z najpresnejších komponentov na svete

Medzi pracovníkmi výroby jedných z najpresnejších komponentov na svete