Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

Aktivita seniorov môže zlepšiť ich kvalitu života – Jozef Šucha

Na tretej tohtoročnej schôdzi Únie slovenských novinárov, ktorá bola v stredu 9. októbra v Bratislave, bol hosťom Ing. Ján Lipiansky, predseda Jednoty dôchodcov na Slovensku. Jeho príhovor o situácii dôchodcov na Slovensku vyvolal bohatú diskusiu a zaujal najmä starších členov ÚSN. Hranica chudoby podľa posledného údaja Európskej únie je 346 €. Súčasný priemerný dôchodok na Slovensku je 390 €, ale až 55 percent seniorov má dôchodok nižší ako je priemer. Týka sa to veľkého množstva ľudí, pretože len starobných dôchodcov je viac ako 980 tisíc a k nim si treba pripočítať ďalších tisíce poberateľov invalidných, výsluhových, vdovských a sirotských dôchodkov.

Potešiteľnejšia správa pre takmer milión dvestotisíc poberateľov nízkych dôchodkov, je tá, že od júla sa zmenilo životné minimum a s ním sa upravil aj vzorec na výpočet vianočného príspevku v prospech väčšieho počtu poberateľov. Tento rok ho dostanú aj seniori, ktorí v decembri dosiahnu dôchodok maximálne 483 € (vlani to bola suma 471,60 €). Ministerstvo práce už zverejnilo, že najvyšší možný vianočný príspevok bude 66,39 € tak ako vlani. Čím máte nižší dôchodok, tým štedrejší bude príspevok. Horná hranica pre poskytnutie vianočného príspevku je určená ako 60 % z priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve. Lipiansky informoval aj o Jednote dôchodcov na Slovensku, organizácii, ktorá pomáha chrániť práva dôchodcov, zabezpečuje možnosti na aktívne trávenie času pre seniorov a svojimi návrhmi a pripomienkami k návrhom zákonov pomáha zlepšovať ich situáciu na Slovensku. Napríklad nedávno odovzdala JDS námietku proti formulácii v zákone, ktorá umožňuje dosiahnutie dôchodkového veku využiť ako dôvod na prepustenie zo zamestnania.

V súčasnosti je v JDS organizovaných 80 tisíc seniorov, pochválil sa Lipiansky, dodal však, že na druhej strane máme 6oo tisíc neaktívnych dôchodcov, ktorí by sa mohli zapojiť do činnosti organizácie a prispieť tak k jej väčšiemu vplyvu v spoločnosti. Ročné členské je 2 eurá. Od štátu Jednota nedostáva žiadny príspevok na svoju činnosť. Zlepšil sa však prístup štátnych orgánov, ktoré sa snažia viac vychádzať v ústrety potrebám dôchodcov. Na internetovej stránke ministerstva zdravotníctva je stránka pre otázky na lekára, stránka o liekoch kde si môže každý pozrieť ceny, ale aj možnosti alternatívneho lacnejšieho lieku. Teraz je v riešení otázka doplatkov u lekárov a najmä u stomatológov. Črtá sa možnosť ako tieto služby urobiť dostupnejšie aj pre finančne najslabšíc

h seniorov. Rozšírili sa aj možnosti kúpeľnej liečby pre seniorov za zvýhodnené ceny. V tomto roku sa takto dostalo na liečenie 4 tisíc seniorov, informoval predseda Jednoty dôchodcov na Slovensku J. Lipiansky. V diskusii vystúpili. I. Helcová, V. Solovič, P. Ondruška, L. Grambal, J. Kuchár, D. Kerný, J. Darmo a J. Šucha. Spomínali sa konkrétne prípady problému s opatrovateľskou službou, ale aj situácia, keď v panelákoch sú do služieb ako odpratávanie snehu zadeľovaní aj seniori v veku 80a viac rokov. V tejto súvislosti pripomenul Lipiansky, že práve pri riešení takýchto problémov treba využiť miestne odbočky Jednoty dôchodcov na Slovensku.

Budú vyššie vianočné príspevky?
Vianočné príspevky, ktoré sa dotýkajú vyše milióna penzistov by mali byť tento rok vyššie, oznámil minister práce Ján Richter 14.10.2013 s tým, že svoju požiadavku na navýšenie tento týždeň predloží vláde. Na nadchádzajúcej októbrovej schôdzi parlamentu navrhne zmenu zákona. Tí najslabší, s penziami pod hranicou životného minima by namiesto doterajšieho maxima 66,39 eura mali dostať až 75 eur, teda o 8,61 eura viac.

Posledná tohtoročná schôdza Únie slovenských novinárov bude 11. decembra 2013, kedy sa pri kapustnici rozlúčime s uplynulým rokom.
Jozef Šucha, podpredseda ÚSN