Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

Ako sa rozbehne slovenská elektromobilita? – Milan Országh

Nedávno zverejnené informácie z ministerstva hospodárstva o štátnej podpore rozvoja elektromobility na Slovensku sú akousi nepripravenou a oneskorenou reakciou na stav, ktorý sa už na Slovensku rozbehol.

 

A je potrebné dodať, že zatiaľ akýmsi samospádom. Vôbec nie pričinením špičkových kruhov zodpovedných za rozvoj a presadzovanie nových pokrokových technologických metód a zariadení v súlade so svetovým vývojom priemyslu a energetiky. O ekológii ani nehovoriac.

 

Vládny vstup do tejto oblasti sa obmedzil na akési neurčité a nekonkrétne sľuby o finančnej podpore každého nového elektromobilu v uvažovanej sume 5 až 8 tisíc eur na jedno vozidlo. Kúpené nielen súkromníkmi, ale aj obecnými úradmi, podnikateľskými subjektmi a ďalšími inštitúciami či organizáciami. Ich štruktúra zatiaľ nie je ani jasná, ani definitívna. Keďže ide o vážnu zmenu v energetických, priemyselných a lobistických vzťahov s celosvetovým dosahom, opäť môžeme radostne skonštatovať, že sme ako spoločnosť zmeškali ďalší vlak. Aj napriek vyhláseniu pána ministra hospodárstva P. Žigu: Náš cieľ je jasný, na cesty chceme dostať čo najviac ekologických vozidiel!

 

O potrebe jednotnej štátnej politiky (či aspoň jej fundovanej príprave) v tejto oblasti zatiaľ nepadlo ani slovo. Ani o príprave množstva súvisiacich právnych úprav a noriem. Prechod z fosilných palív na elektrický pohon motorových vozidiel nebude ani rýchly, ani jednoduchý. Ani pre tie krajiny, ktoré sú momentálne v tejto oblasti ďaleko pred nami.  Nech sú prognózy v tomto smere akokoľvek optimistické. U nás sa týmto problémom zaoberajú viac – menej výrobcovia a predajcovia automobilov, teda prevažne zahraniční obchodní partneri a niekoľko inštitúcií s regionálnym pôsobením, ktoré veľkému cieľu pomáhajú v rámci svojich možností a kompetencií rôznymi spôsobmi.

 

Jedným z takýchto vážnych vzdelávacích a propagačných projektov je iniciatíva Čistá energia, ktorá sa venuje prieskumu reálnych potrieb a následnému budovaniu kapacitne dostačujúcej siete nabíjacích staníc pre elektromobily na verejných cestách Slovenska. Tá v nedávnych dňoch pripravila elegantný salón elektrických dopravných prostriedkov v Prešove. Motoristi a nadšenci pre automobily, motorky, mopedy či bicykle sa  tu mohli zoznámiť s s bezmála dvadsiatkou typov elektromobilov, od malých dvojmiestnych, po limuzínové koráby. Ale aj s motorkami a ďalšími malými osobnými vozítkami. Niektoré z týchto dopravných prostriedkov majú dojazd na jedno nabitie batérie aj cez 450, ba aj 550  kilometrov.

 

Prvé prezentačné podujatie na východnom Slovensku bude postupne pokračovať v ďalších mestách, aby sa Slováci mohli s elektro dopravnými prostriedkami oboznámiť a „omakať“ si ich in natura. A prirodzene, získať potrebné informácie o tomto novom dopravnom fenoméne. O výhodách dopravných prostriedkov poháňaných elektrinou, o možnostiach ich praktického využitia na slovenských diaľniciach, cestách či v uliciach miest, o podmienkach, ktoré musia splniť ešte pred tým, než sadnú za riadenie svojho vozidla či vozítka. Ak teda Deň elektromobility alebo iná akcia súvisiaca snovým pohonom cestných vozidiel a tým aj s ekológiou zavíta k vám, nenechajte si ujsť možnosť získať dôležité informácie z prvej ruky.

 

V súvislosti s nasadením elektromobilov je potrebné brať ohľad aj na ďalšie dva úzko súvisiace problémové okruhy. Kvalita a prevádzková výdrž batérií  elektromobilov, no a potom hustota siete nabíjacích staníc na slovenských cestách, ktoré budú garantovať bezproblémový príchod do cieľa všetkým energeticky „čistým“ vozidlám, bez hybridnej výpomoci. Z praktických dôvodov sa práve v oblasti nabíjacích staníc pracuje na celom svete so zvyšovaním rýchlosti nabíjania, bezpečnosti a zjednodušenia tohto procesu. Slovenská sieť nabíjacích staníc vraj dnes disponuje už vyše jednou tisíckou nabíjacích stojanov  (plus firemné a súkromné), ktoré využívajú zahraniční aj domáci motoristi. Uvažuje sa o tom, že do budovania siete prispejú svojim podielom aj samotní výrobcovia automobilov.

 

A čo hovoria o svojich skúsenostiach prví užívatelia elektromobilov? Za prednosti tohto typu pohonu považujú nižšie prevádzkové náklady a údržby, zjednodušenie riadenia vozidla, nižšiu hlučnosť a väčšiu protipožiarnu bezpečnosť pri kolíziách. Hybridné vozidlá však majú väčšiu istotu dojazdu do cieľa.   

Klasický model pre chudobnejších

Klasický model pre chudobnejších

Klasika pre boháčov

Klasika pre boháčov

Klasika pre každý vek

Klasika pre každý vek

Aspoň si ho pohladkám

Aspoň si ho pohladkám

Ci pána, nepodarok, nemá rýchlostnú páku

Ci pána, nepodarok, nemá rýchlostnú páku