Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

Ako je to v knižnici na stanici?

Záver septembra sa na území Prešova niesol v znamení 9. ročníka knižného festivalu Prešov číta rád. Túto z roka na rok väčšiu a obľúbenejšiu akciu organizuje a realizuje tamojšia Knižnica Pavla Országha Hviezdoslava. Nie je to žiadna maličká akcia, ktorá slúži na vylepšenie štatistiky aktivít, ale veľký a na program bohatý projekt. Zvládnuť za jediný deň 22 rôznych stretnutí čitateľov každého veku so zázemím i hviezdami knižnej kultúry (štvrtok 25. septembra) v priestoroch roztrúsených v nespočetných priestoroch,  na to v niektorých mestách potrebujú špeciálnu agentúru s niekoľkotisícovými finančnými požiadavkami. V hlavnom meste Šariša však všetko išlo hladko, zdá sa, že v Hviezdoslavovej knižnici sa v pracovnom kolektíve podarilo sústrediť samých skvelých organizátorov a manažérov.

 

V rámci festivalu došlo aj na realizáciu dnes unikátneho a zaujímavého projektu (kedysi za čias „socialistických železníc“ však úplne bežného), ktorý vznikol vďaka spolupráci a ústretovosti vedenia prešovskej železničnej stanice: otvoreniu špeciálnej  knižnice v čakárni tohto železničného terminálu. „Zásobník“ kníh rôzneho žánru je voľne prístupný každému, kto je odkázaný čakať na svoj ďalší pripoj a využíva tento priestor na často nechcený odpočinok. V knižnici na stanici teda nie je žiadny problém nielen skrátiť si neradostné chvíle čakania, možno sa tu dokonca aj vzdelávať. Cestujúci tu majú k dispozícii vyše tisícky kníh rôznych žánrov a pre všetky vekové kategórie. Podľa riaditeľky krajskej knižnice Marty Skalkovej ide o prvú lastovičku tohto druhu na železničných koľajniciach v SR. To však zo strany knižnice nebolo všetko. Knihy boli k dispozícii aj v busoch dvoch trolejbusových a jednej autobusovej linky mestskej hromadnej dopravy v Prešove. Na nespornom úspechu knižného festivalu Prešov číta rád sa okrem krajskej knižnice P. O. Hviezdoslava podieľali aj  Mestská knižnica Sabinov a prešovské školy Gymnázium Konštantínova, základné školy Šrobárova, Bernolákova, Sibírska a Prostějovská, ku ktorým sa pridali aj žiaci Základnej umeleckej školy J. Pőschla (hudobný odbor).

 

Slávnostného otvorenia nového kultúrno-knižničného centra sa zúčastnili nielen zástupcovia železníc a krajskej knižnice, ale aj Prešovského samosprávneho kraja ako zriaďovateľa krajskej knižnice (podpredseda PSK Radoslav Čuha), zástupcovia škôl atď. prednosta prešovskej železničnej stanice pán Čislikovský vyjadril presvedčenie, že tento prístup k zvýšeniu kultúry cestovania sa stane vzorom pre ostatné stanice ŽSR na Slovensku.

 

Aký bude ďalší osud tejto nezvyčajnej knižnice? Na to sa prídeme pozrieť v závere roka.