Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

Ako je to s premnožením zveri? – Milan Országh

Už po 47. krát predstavili verejnosti poľovníci nášho regiónu, členovia Obvodnej poľovníckej komory (OPK) v Prešove svoju hrdosť, trofejné úlovky zo svojich revírov, ktoré získali v priebehu sezóny 2016-17. Robia tak so železnou pravidelnosťou vždy, keď medzi nás zavíta po celú zimu tak dlho a netrpezlivo očakávaná Vesna. Ako po mnohokrát, aj teraz boli exponáty k dispozícii prešovskej verejnosti (najmä tej poľovníckej) v priestoroch Spojenej školy na Kollárovej ulici, ktorá je už desiatky rokov hlavnou základňou výchovy mladých lesníkov v našom kraji. Tohto roku ju regionálna rada pripravila na termín 30. marec až 2. apríl.

   Predseda regionálnej rady Ing. Karol Lacko PhD, nimród nielen srdcom ale aj zjavom, vo svojom úvodnom príhovore počas otvorenia výstavy zdôraznil, že: Tohtoročná výstava má zdôrazniť vzťah človeka – poľovníka k prírode a zveri. Predstavuje výsledok činnosti i osobných úspechov vyše 1600 členov našej obvodnej komory, združených v 45 poľovníckych organizáciách, združeniach a spolkoch, starajúcich sa o zver na viac ako 124 tisíc hektároch v okresoch Prešov a Sabinov. Krása trofejí je zároveň dokumentom zdravotného stavu zveri, jej fyzického potenciálu a starostlivosti poľovníkov.

   Aj napriek tomu, že vo všeobecnosti je dnes na verejnosti rozšírené, že poľovníci, to sú vlastne iba zbohatlíci a milionári, ktorí chodia na poľovačky z rozkoše či chválenkárskej túžby, realita poľovníckeho života je predsa len trochu iná. I keď je v tejto súvislosti potrebné spomenúť, že keby sme mali tu vo svojich dvoch okresoch vyše 1600 milionárov, to by sa nám žilo! Neoddeliteľnou súčasťou poľovníctva ako záujmovej činnosti je  denno-denná starostlivosť o zver na území revíru, jej pravidelná všestranná kontrola, ochrana pred infekciami a nákazami, regulácia stavu, liečenie zranení. Poľovačky, to nie sú iba romantické „posedenia“ na posedoch a oslavy úspešných poľovačiek, otváraní či ukončení loveckých sezón, ale aj brodenie sa v metrových závejoch snehu počas do kosti prenikajúcich mrazov, len aby zverine nechýbala potrava na prežitie v priebehu dlhých zimných mesiacov. To je aj ochrana pred rozmáhajúcim sa bezohľadným pytliactvom a ďalšie povinnosti, ktoré ukladá zákon. Viete si predstaviť plnenie týchto povinností počas tohtoročnej zimy napríklad členmi poľovníckeho združenia Strieborná v sabinovskom okrese, ktorých revír má rozlohu 6 417 hektárov či hermanovského s rozlohou 4665 hektárov?  Trofeje v týchto súvislostiach sú iba akousi malou čerešničkou na torte predstavujúcej kopu práce. Za úlovky v roku 2016 ich regionálna rada udelila (spolu za okresy Prešov a Sabinov) 9 v srnčej zveri (1 Z, 2 S, 6 B), 22 v jelenej  a rovnaký počet aj v diviačej. V kategórii lebiek získali síce najväčší počet medailových umiestnení jazvece (9), no všetky 3 zlaté boli udelené iba šakalom(!).

   Často pretriasaným problémom severovýchodného Slovenska je premnoženie zveri, najmä diviakov, vlkov a jeleňov, ktorých nájazdy na plochy s poľnohospodárskymi kultúrami často znamenajú koniec úrody a drastické ničenie stavu dobytka. Legislatíva však aj v tejto oblasti prísne vytyčuje možnosti poľovníkov, stanovuje pravidlá, ktoré sú síce záväzné iba pre človeka, ale ich konečným a zásadným cieľom je ochrana matky prírody a všetkého tvorstva, ktoré na nej žije. V roku 2016 bolo poľovníkmi OPK Prešov ulovených 652 kusov jelenej zveri, 808 srnčej a 1921 diviačej zveri. Je to veľa a či málo? To je otázka, na ktorú dá odpoveď blízka i vzdialená budúcnosť... 

Text a foto: M. Országh

 Slávnostnú atmosféru vernisáže odštartovalo poľovnícke Halali

Slávnostnú atmosféru vernisáže odštartovalo poľovnícke Halali

Pýcha i starosti slovenských lesov

Pýcha i starosti slovenských lesov

Aj medzi paroháčmi sa nájde albín

Aj medzi paroháčmi sa nájde albín