Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

Ako ďalej s Ukrajinou? – Arpád Popély

Po podpise politickej časti asociačnej dohody medzi Ukrajinou (UA) a EÚ v marci tohto roku, nasledoval podpis druhej časti dohody, ktorá bude? (má ???) znamenať postupné približovanie sa ekonomiky UA k trhu únie. Čo to prinesie?

  

Janukovič nedokázal dať krajine stabilitu. Už teraz je jasné , že to nedokáže ani víťazná opozícia... (padla vláda). Pretože niet toho, kto naozaj pomôže stabilizovať vnútropolitickú situáciu. O ekonomickej situácii je zbytočné sa rozširovať. Posledné údaje ukazujú, že za prvých 6 mesiacov tohto roku ukrajinská ekonomika sa zmenšila o 5% . Na celý rok 2014 prognózy očakávajú prepad ukrajinskej ekonomiky o ďalších 7%... Je to ohromujúca prognóza.

 

Ak to dáme do reálnych súvislostí s politikou únie a očakávaniam voči Ukrajine, vyplývajúce z podpísanej spoločnej ekonomickej dohody zistíme, že dohoda predstavuje viac ako len liberalizáciu obchodu. Ale má za cieľ čiastočne začleniť UA do jednotného trhu. To znamená, že by krajina musela prijať hlavné prvky hospodárskej legislatívy únie !!!

Odborníci na túto problematiku tvrdia, že liberalizácia obchodu na UA by viedla k ďalšej deindustrializácii a k zhoršeniu obchodnej situácie s EÚ. Veľmi citlivý energetický trh by UA musela regulovať v súlade s pravidlami EÚ, čo by vyvolalo nové a nové vnútorné konflikty v dôsledku toho, že by sa spotrebiteľom nemohli poskytovať dotácie od štátu. A možno očakávať, že trenice o tranzit plynu s Ruskom ešte len vyvrcholia...!

 

Aj preto stojí otázka, či únia reálne zvážila všetky dôsledky svojej súčasnej politiky a terajšieho postoja voči UA vo väzbe na už podpísané dohody?

Pretože pri aktuálne platnom scenári to vyzerá tak, že je veľkou neznámou, či sa situácia na Ukrajine ustáli a kedy? Alebo v priemere každých 3-4 rokov sa krajina bude nachádzať v novej a novej situácii a v nerozhodnej politickej a ekonomickej hre medzi EÚ a RF, revolúciami reagujúc na každé voľby a voľbami na každú revolúciu ??? Výsledok bude taký, že bežný ľud prehrá, ale ešte predtým fašistické sily sa rozpadnú na frakcie a stanú sa úhlavnými nepriateľmi v boji o moc na Ukrajine. Za súčasnej situácie v krajine, Európska únia okamžite a nevyhnutne by mala zvážiť alternatívu politiky voči UA, ktorá by asociačnú dohodu nahradila menej obmedzujúcou a priaznivejšou dohodou o spolupráci s touto krajinou. Možno by sa uvoľnil priestor pre tvorbu reálnych politík, a ktoré budú vytvárať priestor pre všetky zainteresované strany – aj pre RF. Pretože ak sa vynechá tento ekonomický partner Ukrajiny z budúcich rozhodnutí, ľahko sa môže stať, že sa naplnia predpovede istého nemeckého diplomata, ktorý kategoricky vylúčil možnosť, že sa v budúcich 25-30 rokoch Ukrajina stane členom Európskej únie.

 

Arpád Popély,

Člen Únie slovenských novinárov