Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

Aj XVI. ročník Memoriálu JUDr. Bohdana Benedika bol ozdobou futbalu mladých! – Jozef Mazár

„Ako ten čas letí. Po 2 pandemických rokoch, keď sa nemohol, a keď nám rozhodnutia našich štátnych autorít nedovolili, organizovať Memoriál Bohdana Benedika, sa opäť stretávame s veľkou dôstojnosťou.“ Tieto vety si dovoľujeme citovať z vkusne pripraveného bulletinu, presnejšie z úvodného slova v ňom, k účastníkom, v poradí už 16. ročníka, nami komentovaného podujatia. 

 

Úvodné slovo v bulletine, ktorým sa prihovára všetkým jeho čitateľom I. viceprezident Slovenského futbalového zväzu a prezident Východoslovenského futbalového zväzu Ing. Richard Havrila, rozšíril osobným rozhovorom, na tejto kvalitnej futbalovo – spoločenskej aktivite, so zástupcami internetového magazínu Duklasport.sk. Svojím vnímaním, svojimi pohľadmi na históriu tohto, už takmer 2 desaťročia, dôstojne pripravovaného podujatia, rozšíril tak doteraz písanú históriu Memoriálu Bohdana Benedika.

 

Z jeho úst, okrem iného, odznelo aj to, že prvé 3 ročníky tejto úcty k zosnulému, formou spomínaných podujatí, organizovala Futbalová akadémia BENECOL Košice, pre kategóriu starších žiakov. Od IV. ročníka je hlavným organizátorom Memoriálu JUDr. Bohdana Benedika Východoslovenský futbalový zväz. My dodávame, že VsFZ, vo funkcii prezidenta, vedie už 4. volebné obdobie, práve bývalý medzinárodný rozhodca s odznakom FIFA – Ing. Richard Havrila.

 

Zároveň si dovolíme skonštatovať, že je dobré, ak táto strešná krajská futbalová organizácia si vie nájsť čas i peniaze, aby sa ľudia z jej vedenia, za spoluúčasti mnohých živých priateľov, ale aj veľkej rodiny ďalších priaznivcov, v tomto prípade mládežníckeho futbalu, dokázali v roku viac krát zastaviť a návratmi k odkazom futbalovým, ale i pre životy naše i tých čo prídu po nás, pripomínať, v čom spočíva múdrosť a skúsenosti iných, ktorí už nie sú medzi nami.

 

Tak sa aj vzácnymi odkazmi nežijúcich osobností, či už hráčskych, trénerských, rozhodcovských, nevynímajúc funkcionárskych, ale aj novinárskych či dokonca aj z radov hrdých a verných fanúšikov, dá spájať minulosť prostredníctvom súčasnosti – na modelovanie kvalitnejšej budúcnosti. S cieľom zoznamovať sa či oživovať, pre futbalové dobro, skúsenosti mnohých, ktorí to z neba nad nami šíriť živým slovom nemôžu. Hlavne, tie vysoko pozitívne, je viac ako potrebné prenášať do súčasnej praxe.

Keď sa so živými slovami Ing. Richarda Havrilu na XVI. ročníku Memoriálu Bohdana Benedika zoznámili aj bývalí skvelí futbalisti, viacerí z nich tiež zareagovali.

 

Napríklad Ján Goga, hráč, ktorý obliekal dres slávnych VSS, v ktorom hrávali Anton Švajlen, Roman Benedik, Michal Pavlík, Ján Pivarník, Štefan Tóth, Tibor Tóth, Gejza Csákvári, Jozef Bomba, Štefan Jutka, František Králka, Jozef Desiatnik, Jozef Štafura, Jaroslav Pollák, Andrej Daňko, František Hoholko, Ján Strausz, Jaroslav Boroš, Milan Mravec či mnohí ďalší, zareagoval, v slušne divákmi zaplnenej Mestskej športovej hale Trebišova, takto: „Slzy sa mi tlačia do očí. Srdce volá k návratom na naše futbalové začiatky. Na kvalitnú prácu trénera Štefana Matyáša, ktorý motivoval pre futbal aj slávnych bratov Benedikovcov. Žiaľ, moji priatelia Bohdan a Roman, jeden doktor práv, druhý doktor medicíny, už nie sú medzi nami.
Skvelá rodina, vedená v našich mladých časoch uznávaným MUDr. Štefanom Benedikom seniorom, úspešným absolventom Karlovej univerzity, bola príkladom kvalitného rodinného zázemia – aj pre vedy futbalové.
Tu, vedľa sediaci, Mgr. Peter Benedik, to svojou prácou či výkonmi dokumentoval hlavne s mladými futbalistami aj v silnej zahraničnej konkurencii ako veľmi úspešný mládežnícky tréner, nebohý Bohdan, jeho mladší brat, ako kvalitný advokát, najskôr špičkový futbalový rozhodca s odznakom FIFA a neskôr ako významný funkcionár československého futbalu.
Nám, žijúcim pamätníkom, pri tak nádherne zorganizovanom podujatí, futbalovo – spoločenského charakteru, všeličo prichodí na um. Je to návrat k stovkám ďalších bývalých skvelých ľudí.
Som rodákom z Cejkova, neďaleko vzdialeného od Trebišova, kde sme za našich čias mali viac skvelých učiteľov telesnej výchovy. Mňa veľmi motivoval pán učiteľ Juraj Rožok. Tam, v tom našom Cejkove, dral svoje detské nohavice aj neskorší hráč VSS Košice, ba aj majster Európy vo futbale Ján Pivarník, reprezentant v atletickej chôdzi Jozef Sabo, neskôr špičkový právnik, prokurátor, dnes advokát a mnohí, mnohí ďalší.
Také podujatie učí aj životom v pravde a k uznávaniu a hľadaniu pravdy v sebe samom. Stačí?…“

 

Skvelá úvaha, skvelé verejné zamyslenie. Mnohé nevyslovené či v tomto článku nespomenuté mnohé ďalšie mená a priezviská. Ján Baluch, Pavol Köver, Jozef Štepánek, neďaleko na tribúne sediaci Gabo Gojdič a na palubovke hrajúci v drese žiakov Trebišova jeho vnuk… Čo meno, to futbalová osobnosť…

Nuž a medzi také hlavne, funkcionárske a rozhodcovské, samozrejme tiež ľudské, rozhodne patrí práve aj doktor práv Bohdan Benedik, ktorého z našich radov náhle, v rozkvete jeho výrazného pracovného úsilia, vytrhla neočakávane smrť.

 

Futbalová pieta, návraty k jeho osobnosti, začali už 25. novembra 2022 večer v Košiciach na neformálne pripravenom stretnutí jeho najbližších spolupracovníkov. Žiaľ, už aj bez jeho ďalších blízkych spolupracovníkov na tejto zemi, Gejzu Princa, Jána Balucha a Eugena Magdu, ktorí spolu s Bohdanom, ale i Bohdanovým najstarším bratom MUDr. Romanom Benedikom, už sledujú kvalitu našich životov a našu ľudskosť z nebíčka nad nami.

 

Len pre úplnosť informácie, MUDr. Roman Benedik, okrem skvelej medicínskej odbornosti aj známy, kvalitný futbalový brankár, odchovanec futbalu slávnych VSS Košice, neskôr pôsobiaci počas základnej vojenskej služby v Dukle Banská Bystrica v sezóne 1970/1971, druholigovom Zemplíne Michalovce či na sklonku svojej kariéry, ktorá ustúpila jeho odbornej profesii, v divíznom Chemku Strážske, podľahol v minulom roku skazonosnému kovidu.

 

A tak sa aktivity zúčastnil, z pozvaných, už len 1 z 3 žijúcich bratov futbalovej ságy VSS, známy mládežnícky tréner Peter Benedik, žijúci v Banskej Bystrici a Dudinciach.

Práve preto, v deň otvorenia XVI. ročníka memoriálu JUDr. Bohdana Benedika, medzinárodného halového turnaja 14- a 15-ročných žiackych kolektívov, za spoluúčasti žijúcich manželiek, pani Ľuboslavy Benedikovej a pani Eleny Princovej a jeho blízkych priateľov, medzi ktorých patria Štefan Czetö s manželkou Marienkou, Richard Havrila, František Sahuľa (bývalý generálny sekretár Československého futbalového zväzu v Prahe), Marcel Eperješi a ďalší, boli v košickom Krematóriu, ešte pred samotnou návštevou podujatia v Trebišove v sobotu 26. novembra tohto roku 2022, zapáliť sviečky a pokloniť sa na hroboch spomínaných, ktorí tam odpočívajú v pokoji. Zosnulému Jánovi Baluchovi sa poklonili na cintoríne v Trebišove.

 

Okrem už tradičnej precíznej organizácie spomínaného podujatia Východoslovenským futbalovým zväzom Košice, sa skvelou spoločnou organizáciou tohto podujatia, tentokrát, prezentovalo mesto Trebišov a tamojší Futbalový klub Slavoj Trebišov.

Aktívna účasť samotného primátora mesta PhDr. Mareka Čižmára dala nádherne zorganizovanému podujatiu ten najvyšší punc vážnosti a dôležitosti. Podstatné bolo, že všetkých 6 zúčastnených kolektívov napísalo históriu 16. ročníka pozoruhodnými, a v prípade viacerých mladých talentovaných futbalistov, pre okolo 200 prítomných divákov, v krásnej zrekonštruovanej Mestskej športovej hale, zaujímavými výkonmi.

 

Slovo sme však dali aj Františkovi Sahuľovi, ktorý ešte ako dôchodca, po prekročení hranice dôchodkového veku, úspešne pracoval v medzinárodných štruktúrach futbalovej Sparty Praha a ktorý napriek svojmu pracovnému vyťaženiu chýbal iba 2x na doterajších Memoriáloch JUDr. Bohdana Benedika či Gejzu Princa. Tu sú jeho úprimné slová:  „Rád sa vraciam spomienkami a svojou účasťou rád pre svoje vnútro, svoj vnútorný postoj, vzdávam stále poctu, obdiv kvalite práce zosnulých, tak na úseku futbalovom, ako i v živote.“

 

Tým povedal naozaj všetko. Stačí prečítať s porozumením. Preto náš komentár k tomu, čo cítilo a cíti pri takých pietach naše srdce, po čom volá etika našej publicistickej práce a naše vlastné publicistické poslanie, s nemennými premenami životných postojov k dôstojnej propagácii dobra. Ľudského i celospoločenského. Bez fráz, ale so živým slovom aj dnes už mŕtvych, odkazmi však stále žijúcich.

 

Takí sú naši velikáni. Možno pre podaktorých malí, ba aj žiadni, nepotrební, aby sme z ľudskosti múdrych, i keď zosnulých, vedeli čerpať práve múdrosť a skúsenosti či odkazy, takých, na prvý pohľad malých, ale svojím vnútrom predsa len veľkých velikánov.