Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

Aj v slovenskom školstve sa dejú zázraky

Prešovské odborné školstvo urobilo v pondelok 23. novembra poriadny krok vpred. Po niekoľko mesačnej príprave došlo k podpisu dohody o vytvorení centra odborného vzdelávania pri Spojenej odbornej škole Ľ. Podjavorinskej v Prešove, ktorej partnerom pri rozvíjaní formy duálneho vzdelávania  bude jeden z najvýznamnejších prešovských podnikov, Spinea. Za firmu podpísal dohodu jej výkonný riaditeľ Ľubomír Bezák, za školu riaditeľ Anton Muška a za jej zriaďovateľa, Prešovský samosprávny kraj (PSK), predseda Peter Chudík.

 

Motivácia pre vznik nového centra odborného vzdelávania je obojstranná. Kým Spinea potrebuje podľa slov jej riaditeľa dobre pripravených odborníkov, schopných sa po absolvovaní školy zaradiť plne do pracovného procesu vo firme, modernej po všetkých stránkach, škola vďaka tomuto kroku bude vychovávať mladých ľudí pre vysoko odbornú prax, nie pre úrady práce. Predseda PSK Peter Chudík považuje tento spoločný projekt za výborný, ktorý pomôže najmä mladým ľuďom: - Pri prehliadke závodu som zistil na naše pomery prekvapujúco nízky priemerný vek pracovníkov. Myslím si však, že v takejto modernej firme s takým moderným a jedinečným výrobným programom je to potrebné. Aj preto podporujem vznik centra odborného vzdelávania, ktoré zabezpečí úzku spoluprácu tohto dnes už vo svete známeho podniku s jednou z našich škôl. Je to v podstate spoločná investícia do budúcnosti našich mladých ľudí. Samosprávny kraj zabezpečí finančné krytie celej prípravy nového centra.

 

Riaditeľ školy Anton Muška si po podpise dohody vydýchol s tým, že sa mu splnil jeho osobný sen, o ktorý usiluje už od roku 1990 a verí v plodnú a obojstranne prospešnú spoluprácu: - Na vytvorení nového centra sme už prakticky začali pracovať. Verím, že potreby nášho partnera, Spiney, naplníme podľa jeho požiadaviek. Odborným potrebám, po vzájomných konzultáciách budeme prispôsobovať aj výber štúdijnych odborov a špecializácií. Som presvedčený, že našu spoločnú filozofiu pochopí aj väčšina rodičov. Veď ktorý z nich by nechcel, aby jeho dieťa po ukončení školy malo možnosť hneď nastúpiť do zamestnania v známom a modernom podniku, akým Spinea bezosporu je.

 

Samotná Spinea pokračuje v prešovskej tradícii automatizácie a a robotizácie, ktorú pred desiatkami rokov založil Výskumný ústav kovopriemyslu (VÚKOV). Prvý závod firmy vznikol v roku 1994, o tri roky neskôr pribudol ďalší. Základným kameňom výrobného programu je unikátny slovenský vynález tzv. reduktorov, konštrukčne jedinečnej prevodovky s ďalšími funkciami, o ktoré je dnes záujem v celom svete. Výrobný program firmy je však podstatne bohatší a prechádza inovačnými procesmi. Napr. reduktor TwinSpin je v súčasnosti vyrábaný už v siedmej „G“ generácii. Vysoko presné a kvalitné výrobky odoberá od tohto výnimočne presného výrobcu aj celosvetovo známa firma na luxusné šperky Swarovski a ďalšie uznávané značky.   Aj preto 97% produkcie putuje na export, aj preto Spinea investovala do svojej technickej základne už viac ako 20 miliónov €. A keďže plánuje v roku 2020 vyrobiť 100 tisíc reduktorov ročne (okrem škály ďalších výrobkov), nových, vysoko odborne pripravených pracovníkov potrebuje a bude potrebovať ako soľ. A pri tom, ako podotkol riaditeľ Spojenej školy Ľ. Podjavorinskej Anton Muška, nielen dobre pripravených, ale aj zodpovedných mladých ľudí. Pretože správna funkcia reduktora je založená na maximálnej presnosti jednotlivých prvkov a komponentov. Tu otvárajú priestor moderné technológie, ale tie treba vedieť ovládať. To na jednej strane. Na druhej, riaditeľ Spiney Ľubomír Bezák zdôraznil, že jeho firma chce byť atraktívnym zamestnávateľom. Nielen výrobou, ale aj platmi...     

1 - slávnostný akt podpisu zmluvy

1 - slávnostný akt podpisu zmluvy

2 - Prvý model dnes svetoznámeho reduktora zo Spiney

2 - Prvý model dnes svetoznámeho reduktora zo Spiney