Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

Aj podnikatelia bojujú o lepšie školstvo – Milan Országh

Slovenská obchodná a priemyselná komora vstúpila do svojho jubilejného roka svojej štvrťstoročnej existencie, počas ktorých stále dokazuje svoju oprávnenosť v našom podnikateľskom prostredí a nenahraditeľnosť v službách malým, stredným i veľkým firmám. Rok 2017 je zároveň rokom, v ktorom si jednotlivé regionálne komory volia svoje vedenia. Nie inak tomu bolo aj pri nedávnom výročnom valnom zhromaždení Prešovskej regionálnej komory SOPK, ktorej členskú základňu tvorí 97 firiem, organizácií a rôznych inštitúcií vrátane škôl. Novému 13 člennému predstavenstvu bude počas nového volebného obdobia „veliť“ Ľubomír Olejár, reprezentant strojárskej firmy Gohr vo Veľkom Šariši. V tejto funkcii vystriedal Miloslava Karaffu, ktorý odchádza na post podpredsedu prešovsko-košického  koordinačného útvaru pre spoluprácu obchodných komôr, podnikateľov a oboch samosprávnych krajov. 

 

Slovenská obchodná a priemyselná komora má svoje priority pre rok 2017 už stanovené, odborná a podnikateľská verejnosť s nimi bola oboznámená na konferencii  o prognóze vývoja domácej ekonomiky 24. januára. Práve o nich a ich dôležitosti pre podnikateľské prostredie a stratégiu hospodárstva, ako aj úlohe SOPK v tomto procese hovoril vo svojom príhovore predseda SOPK Peter Mihok.      

 

O tom, že podnikateľom mimoriadne záleží na budúcnosti slovenského hospodárstva a podmienok v ňom, presvedčila každého bohatá diskusia reprezentantov členských organizácií prešovskej regionálnej komory, pričom príspevky rečníkov sa najviac dotýkali aj stavu slovenského odborného školstva a jeho vzťahu k aktuálnym potrebám i najbližšej budúcnosti podnikateľského prostredia. Vybrali sme niekoľko myšlienok:

- Už dávno bolo povedané, že štát, ktorý chce byť špičkovým vo výrobe a ekonomike, musí mať špičkové školstvo!

- Chýba nám kvalitná a premyslená stratégia rozvoja priemyslu, hospodárstva a štátu!

- Od vzniku slovenskej republiky až doteraz zlyhali všetky úradnícke inovácie a reformy školstva. Práve oni dostali slovenské školstvo doslova na dno.

- Odborné školstvo a oblasť rekvalifikácie by mala dostať pod svoje vedenie SOPK, ktorá má úzke vzťahy spolupráce s firmami aj so školstvom.  

 

Na záver februárového valného zhromaždenia PRK SOPK boli za svoje úspešné pôsobenie v roku 2016 odovzdané čestné ocenenia trom členským firmám prešovskej komory: Chemosvit Folie Svit, ProTech Service Prešov a Hotel Dukla Prešov. Členovia v uznesení vyjadrili svoju podporu kandidatúre Petra Mihoka do funkcie predsedu Slovenskej priemyselnej a obchodnej komory. Po „odznení“ rokovaní valných zhromaždení jednotlivých regionálnych komôr sa 20. apríla uskutoční ustanovujúce zhromaždenie delegátov SOPK,  na ktorom prebehnú voľby do orgánov SOPK. V rámci programu bude odovzdaná „Veľká cena SOPK“ a ocenenie JAS pre „TOP študentský tím aplikovanej ekonómie“. 

Zľava Peter Mihók, Miloslav Karaffa a Helena Virčíková

Zľava Peter Mihók, Miloslav Karaffa a Helena Virčíková

Daniel Tomko nie je spokojný s tým, že chýba jasná stratégia rozvoja priemyslu a štátu

Daniel Tomko nie je spokojný s tým, že chýba jasná stratégia rozvoja priemyslu a štátu

Spokojní šéfovia odmenených firiem

Spokojní šéfovia odmenených firiem