Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

Aforoaféry 7 – Milan Kenda

 

 • Ľudia, ktorí sa radi počúvajú, sú poväčšinou lojálni. Potrebujú príležitosť.
 • V prejavoch štátnikov sú pôvodné iba prerieknutia.
 • Žiaľ, vír udalostí môže strhnúť aj neplavcov.
 • Malé pomery sú najvhodnejšou pôdou pre velikášstvo.
 • Nehercov nájdeme častejšie vo filme než v živote.
 • Moderný človek vystačí so znalosťou dvoch uzlov: na kravate a na slučke.
 • Schopný pracovník dokáže v pracovnom čase vyriešiť aspoň jednu krížovku.
 • Vždy podceňujeme to, čo kvitne v domácej záhrade.
 • Nakoniec ju predsa len požiadali o ruku – aby jej sňali odtlačky prstov.
 • Optimista sa dnes už vyjadruje skepticky, skeptik pesimisticky, pesimista nihilisticky, nihilista ironicky a ironik optimisticky.
 • Viac hláv – viac hlúpostí.
 • Hodnosť nebýva priamo úmerná hodnote.
 • Skúsení capi – záhradníci odpútavajú pozornosť vypúšťaním slonov medzi porcelán.
 • Krysa si nájde miesto aj v preplnenom záchrannom člne.
 • Pochybné existencie mávajú najmenej pochybností.
 • Medzery vypĺňame medzníkmi.
 • Najviac sa ostýchame osloviť svoje vlastné svedomie.
 • Logika výberu vhodných ľudí spočíva v tom, že závozníka rozvážajúceho mlieko poveria vedením výskumu Mliečnej dráhy.
 • Každá nová metla si namýšľa, že je vysávač.
 • Pravá oáza šťastia musí obsahovať aspoň kúsok púšte.
 • Tchori sa radi ponosujú na smradľavý svet.
 • Šaty robia dámu, bielizeň kariéru.
 • Sú chvíle, kedy človeku posiela diabla samo nebo.
 • Každá žena viditeľne omladne, keď vidí, ako jej spolužiačky viditeľne zostarli.
 • Ľudia, ktorí sa ešte včera podpisovali krížikmi, sú schopní zajtra za vaše priezvisko pripísať otáznik.
 • Pozri sa skutočnosti priamo do očí! Uvidíš, aká je našminkovaná.
 • Bol dieťaťom našej doby – teda nemanželským.
 • V teplej búde reťaz nechladí.
 • Väčšinu analytikov by bolo potrebné podrobiť psychoanalýze.
 • Zaprotokolovaná fantázia sa nazýva plán. Alebo štátny rozpočet.