Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

Aforoaféry – Milan Kenda

 

 • Ťažko sa držať hlavnej témy, keď odbočky sú také zvodné.
 • Naše deti si z hollywoodskych filmov odnášajú do života najmä vyliezanie na posteľ rovno v topánka.
 • Náš hospodársky zázrak? Schopnosť prežívať pri príjmoch v stovkách a výdajoch v tisíckach.
 • Najnovšie dejiny? Štrngotanie kľúčov, amnestia pakľúčov, lož a nálož.
 • Vlasť mu môže byť ukradnutá, ale vlastníctvo si stráži.
 • Éry odchádzajú, erotika zostáva.
 • Z ponížene ohnutých chrbtov nik nevyčarí víťazný oblúk.
 • Počúval som o kapitalizme ako očarený, prežívam ho ako obarený.
 • Príbuzní nie sú zvedaví na to, čo v živote dokážeme, ale čo im odkážeme.
 • Nežijeme v spoločnosti oceňovania ale podceňovania.
 • Staroba je pravým opakom detstva. Kým v detstve sme mali kolená večne rozbité z vonka, v starobe ich máme rozbité zvnútra.
 • Ako málo snov sa nám vyplnilo a ako veľa šekov sme museli vyplniť.
 • Mnohí našinci si pykanie za svoje hriechy predstavujú ako piknik.
 • Hoci sa na televíznych kanáloch brodíme v krvi, v nemocniciach jej majú nedostatok.
 • Sľúbili sme si lásku – a vety vymenili za odvety.
 • Kde sa majú po rekreantoch zrekreovať naše lesy. Večne spievajú lesy? Iba ak žalmy!
 • Recept na úspech? Prezradil mi ho miláčik osudu: dosiahol som úspech, a ani neviem ako. Všetci mi vo všetkom vyhoveli a neviem prečo.
 • Nemôžem pracovať! Celý stôl mám zaplnený príručkami o tom, ako mám dosiahnuť úspech v práci.
 • Intrigy naučili predákov postupovať odzadu.
 • Filmové ateliéry sú úžasné resuscitačné zariadenia! V nich každá mŕtvola napokon vstane a odíde prevziať si honorár.
 • Americký film, to je tempo! Zatváral som iba okno a už mi unikli všetky súvislosti.
 • Chudák slovenský podnikateľ! Musí živiť rodinu i mafiu.
 • Čo nám priniesla západná demokracia s trhovým hospodárstvom? Podvyživenú stárež a predávkovanú mládež. Totalita bola okupácia tankami, demokracia je okupácia bankami.
 

Život a dielo Mgr. Milana Kendu, publicistu, spisovateľa, šéfredaktora, fejtonistu a aforistu

 

Osobnosť slovenskej literatúry Mgr. Milan Kenda sa narodil 19. 11. 1937 v Ostrave. Vyštudoval Prírodovedeckú fakultu UK, odbor biológia, špecializáciu zoológia, v diplomovej práci sa venoval entomológii.

 

Povolanie: Pracoval ako asistent na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach, neskôr v rôznych redaktorských funkciách. Zamestnaneckú dráhu ukončil funkciou šéfredaktora vydavateľstva Príroda v Bratislave. Autorské zameranie: Aforista, epigramista, fejtonista, autor humoresiek, veršov pre deti, knižných recenzií, reklamný tvorca a textár piesní pre deti. Do roku 1992 bol aj publicista zameraný na odborný film a popularizáciu vedy.

 

Ocenenia: Cena Slovenskej akadémie vied za popularizáciu vedy /1969/, pamätné medaily Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny /1991/ a festivalu Agrofilm /1993/ a ďalších 22 novinárskych cien a uznaní. Za zbierku epigramov Epidrámy a epidraky v rukopisnej forme získal čestné uznanie v III. ročníku Slovenskej literárnej prehliadky v Ružomberku /1995/, za esej o myšlienkovom odkaze J. M. Hurbana zvláštnu cenu v XV. ročníku Literárnej súťaže Jozefa Braneckého a tretiu cenu v literárnej súťaži venovanej myšlienkam tejto historickej osobnosti /2007/. V roku 2009 získal Cenu primátora mesta Trenčín v XIX. ročníku celoslovenskej literárnej súťaže Jozefa Braneckého v kategórii Rozprávka za rozprávkovú grotesku Ako hlúpy Jano zachránil princeznú Drahotínu. Autor medzi najvýznamnejšie zaraďuje spomínanú Cenu Slovenskej akadémie vied za popularizáciu vedy /1969/, tiež novinársku Cenu Slovenských národných novín /1995/ a literárnu Výročnú cenu Vydavateľstva DAXE /2008/.

 

Publikačná činnosť: Je autorom dvanástich kníh: Myšlienky učesané na ježka /1963/, Tiene slnečných dní /1983/, Kúsok rebra z Jánošíka /1997/, Klamná fauna zooklauna /1999/, Rok nakúka spod klobúka /2008/, Epidrámy a epidraky /2009/, Výlet do Satirónie /2009/, Krtko ryje vrtko /2010/, Veršovaná vlastivedy /2013/, Usmievaný jeleň /2015/, Meluzína Jozefína /2016/, Aforoaféry /2017/. Je aj spoluautorom dvoch populárno-vedeckých kníh so štyrmi zahraničnými vydaniami: Žiarenie – hrozba i nádej, Neviditeľný svet vírusov, a tiež dvoch almanachov. Jeho aforizmy sú v ôsmich knižných zbierkach svetového aforizmu vydaných v ČR, v publikácii zostavovateľa Jána Oravca: Zrnká múdrosti /Vydavateľstvo Matice slovenskej, 2012/ a v poľskej publikácii Rój žartów /Varšava 1992/. Je autorom viac ako 11 000 publikovaných textov v slovenských, českých a poľských periodikách.

 

V Slovenskej televízii sa prezentoval satirickou rozprávkou Ako s citom zabiť draka /1968/, televíznym scenárom  Dobrý večer, pán profesor – o živote a práci prof. MUDr. RNDr. J. A. Valšíka, DrSc. /1969/, v Slovenskom rozhlase umelecko-dokumentárnym pásmom Záchranca matiek – o živote a diele MUDr. Ignaza Fülőpa Semmelweisa /1978/ a rozhlasovou poviedkou Pohrebná kytica Armanda Moulina /2006/. K autorovým sedemdesiatinám v Slovenskom rozhlase odvysielali pásmo z jeho satirických textov a životných postrehov – Sólo pre Milana Kendu /2007/. Výber z jeho aforistickej tvorby uviedol doc. Mgr. art. Juraj Sarvaš na 116. Poetickom večere s názvom Poetický kabaret.


Milan Kenda je členom Spolku slovenských spisovateľov a Klubu spisovateľov literatúry faktu. Z príležitosti významného životného jubilea, osemdesiatky, mu odovzdali čestnú poctu Spolku slovenských spisovateľov – čestné členstvo za dlhoročnú recenzentskú činnosť v Literárnom týždenníku, aj vzhľadom na recenzovanie mnohých publikácií, ktoré vyšli vo Vydavateľstve Spolku slovenských spisovateľov, alebo priamo v Spolku slovenských spisovateľov, a takisto za dlhoročnú publikačnú činnosť v Literárnom týždenníku v oblasti aforistickej tvorby.   

-jb-