Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

Aforizmy – Milan Kenda

Slovohry

 

 • Vždy si treba vyjasniť, prečo sa na seba mračíme.
 • Horár počúva, čo sa ozýva z hory, úradník zasa čo zhora.
 • Keď diletant projektuje vilu, vznikne paškvila.
 • Pravda víťazí? Ale kde! Pravdepodobnosť víťazí!
 • Intrigy svetom kuloária.
 • Každý nevychovanec sa ochotne ujme úlohy niekoho prevychovať.
 • Rátať ťa naučia v škole. Ale rátať so všetkým sa musíš naučiť sám.
 • Úspešný typ sa prikláňa k názoru tých, ktorým sa všetci klaňajú.
 • Chytráci namiesto veľkého úsilia vynakladajú veľkú úlisnosť.
 • Kto nemá talent na spev, nech robí kariéru chválospevom.
 • Pri marení cudzieho šťastia sme národom nezmarov.
 • Podaktorí sadári pri zaobchádzaní so stromami pripomínajú sadistov.
 • Najrýchlejšie splýva dedina s mestom v malomeštiactve.
 • Racionálny človek uprednostňuje plnený kapustný list pred listom ľúbostným.
 • Majte v každej súťažnej komisii svojho misionára!

 

 

Ekologizmy

 

 • Pri výrobe bankoviek je ľudstvo schopné obetovať všetky lesy sveta.
 • Najbežnejšie turistické značkovanie: pohodené konzervy a fľaše.
 • Tvorba krajiny po našom? Doliny zarovnané odpadom a roviny zvlnené odpadom.
 • Do veľkomiest chodíme dýchať kultúrnu atmosféru so smogom.
 • Naše lesy boli sieňou tradícií nášho konzervárenského priemyslu, teraz sú sieňou konzervárenského importu.
 • Kto sa nadchýna prírodou, ten ťažko dodržiava v autokolóne bezpečnostné vzdialenosti.
 • Civilizácia mení zlatonosné rieky na smrtonosné.
 • Máme také rafinované vtáctvo, že mu záhrada bez strašiaka ani nestojí za námahu.
 • Ak chce ryba spáchať samovraždu, pustí sa po prúde potoka až do rieky.
 • Ak sa v románe spomína priezračná rieka, musí to byť historický román.
 • Máme celé šíky tvorcov ideálnej krajiny – tých, čo sľubujú hory-doly.
 • Čo má z vody na svoj mlyn majiteľ veterného mlyna?
 • Život vznikol asi v mori a u nás pokračuje v mori piva.
 • Červenú kartu by mali dávať aj za kopnutie do mraveniska!
 • Neraz berieme environmentálny problém do vlastných rúk len preto, aby sme ho zahrdúsili.
 • Chémia je ako oheň: dobrý slucha, ale zlý pán.
 • Poľnohospodárska chémia – spásna pôžička s úžerníckou daňou.