Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

Absentuje novinárska profesionalita – Jozef Kuchár

V minulých dňoch sa v Zičiho paláci v Bratislave konalo stretnutie novinárov a hostí, na ktorom Literárny fond udelil päť výročných cien a dvadsaťtri prémií za novinársku tvorbu v roku 2014. Do súťaže sa prihlásilo iba 118 autorov s príspevkami rôznej úrovne z oblasti spravodajstva, publicistiky a novinárskej fotografie. Každoročne ju vyhlasuje Výbor Sekcie pre žurnalistiku a novinársku fotografiu. Počet prihlásených vzhľadom na stovky tých, čo sa pri rôznych príležitostiach hrdia rôznymi novinárskymi preukazmi, by mal byť väčší. Potvrdzuje, že na Slovensku sa výrazné žurnalistické osobnosti vytrácajú z mediálneho priestoru. Na ich miesta nastúpili rôzne „celebritky“. Aj tentoraz desaťčlenná porota, v ktorej dlhodobo pôsobí Vladimír Dobrovič, tajomník druhej najpočetnejšej novinárskej organizácie Únie slovenských novinárov, mala pomerne ťažkú úlohu. Potvrdzujú to aj slová predsedu poroty Ferdinanda Tisoviča pre TASR.

 

„Mnohé príspevky v tlači, rozhlase i v televízii sú nekvalitné. Odhliadnuc od toho, že niektorým autorom chýba profesionalita, a to aj napriek tomu, že na Slovensku máme množstvo novinárskych vysokých škôl. Pri hodnotení príspevkov zaslaných do súťaže sa ukázalo, že jedným z najčastejšie sa vyskytujúcich nedostatkov v tvorbe slovenských žurnalistov je žáner. Žánrovo nevyhranená tvorba prirodzene ukrajuje z kvality publikovaných článkov. Riešenie tohto problému porota vidí nielen v samotných autoroch, ale aj vo vedúcich pracovníkoch redakcií.“

 

Citované konštatovanie je veľavravné. Potvrdzuje, že profesionalita niektorých novinárov sa dostala na vedľajšiu koľaj... Na Slovensku je až príliš veľa „novinárov“ ale veľmi chýbajú skutočné žurnalistické a nezávislé osobnosti, vzdelané a schopné kvalitou svojej práce získavať čitateľov a prispievať k zvyšovaniu kultúry nielen v politike, ale aj v ďalších oblastiach každodenného života ľudí. Vo viacerých médiách dnes dominuje nevídaná arogancia, vulgárnosť, nepresnosť informácií a skresľovanie faktov. Žiaľ, bohvie prečo aj základ žurnalistiky - objektívnosť.

 

Všetci slušní a vzdelaní publicisti a komentátori by mali dôraznejšie bojovať proti úmyselnému klamstvu a skresľovaniu faktov. Nikto z kompetentných nesmie tolerovať rôznym pisateľom a pisateľkám nedostatok vzdelania. Ak sa tak stane, opravy a spresnenia v niektorých novinách stratia terajšie pevné miesto. V našej žurnalistike už nebýva zvykom ospravedlniť sa za chyby, alebo úmyselné omyly. Takmer všetci čakajú na rozhodnutia súdov. Niektorí novinári stratili autoritu a mnohým je ťažko navzájom sa pozdraviť.

 

Nechcú si ani len uvedomiť, že terajšie roky sa stanú raz dejinami. Preto by sme mali všetci pracovať a pôsobiť na verejnú mienku tak, aby sa historici na našu tvorbu pozerali s patričnou úctou a nie pohŕdaním, ktorého sa mnohým z našich radov ich vlastnou vinou dostáva mierou vrchovatou.

Skúsme svojou prácou napĺňať brehy novinárskych riek a potokov čistou vodou...