Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

85 rokov od zbombardovanej Guernici – Vladimír Mikunda

Vo štvrtok 5. mája usporiadala Hotelová akadémia na Mikovíniho ulici v Bratislave spomienkové podujatie na československých interbrigadistov, ktorí sa v takmer trojtisícovom počte zapojili do bojov v občianskej vojne v Španielsku na strane práva a demokracie. Na budove tejto školy je plastika, ktorá zvečňuje hrdinstvo čs. interbrigadistov.  

 

Spolu s riaditeľkou školy Ing. Katarínou Bielou, s pedagogickým zborom akadémie a študentmi, s predstaviteľom odboru školstva bratislavského vyššieho územného celku Mgr. Tiborom Vargom, sa spomienky zúčastnili aj členovia partnerskej ZO SZPB Jána Bulíka z Bratislavy Petržalky.

 

Podujatie usporiadala a moderovala profesorka dejín v akadémii, členka SZPB Mgr. Libuša Podhradská, ktorá spolu s predsedom ZO SZPB Dr. V. Mikundom priblížili túto dejinnú udalosť, ktorá bola začiatkom boja Európy s fašizmom v 2. svetovej vojne.

 

V. Mikunda predstavil prítomným svoju 55-člennú ZO SZPB a zdôraznil, že organizácia Jána Bulíka robí všetko pre to, aby sme pomohli zachovať skutočnú pravdu o protifašistickom odboji, ku ktorému patrí aj obrana demokracie španielskeho ľudu proti falangistickým a klerikálnym vzbúrencom.

 

Z konkrétností občianskej vojny spomenul, že „sa do nej rôznym spôsobom zapojili viaceré štáty. Angličania presunuli Francisca Franca letecky z Kanárskych ostrovov do Maroka, Hitler mu zase pomohol s presunom armády na kontinent. O zásobovanie povstalcov sa dodávkami vojnového materiálu postaralo Nemecko a Taliansko. Naproti tomu V. Británia a Francúzsko vyhlásili politiku nezasahovania a zakázali vývoz zbraní do Španielska. Pričom Paríž bol natoľko dôsledný, že nedodal zákonnej republikánskej vláde ani tie zbrane a lietadlá, ktoré už mala nielen objednané, ale aj dávno zaplatené. 

 

ZSSR sa zapojil do španielskej vojny aj preto, lebo republikánska vláda hradila všetku pomoc zlatom. Zároveň Sovieti získali rovnakú možnosť ako Nemci – otestovať si svoje tanky a lietadlá v bojových podmienkach,“ uviedol.

 

Na záver V. Mikunda uviedol, že „aby sme si uvedomili hrôzy španielskej občianskej vojny, stačí vysloviť jedno všetkým známe slovo: Guernica! Je to názov malého mesta pri Bilbau, ktoré 26. apríla 1937 zbombardovali Nemci, pričom zabili v ňom okolo 6 tisíc civilistov. Pre pár dňami sme si pripomenuli 85. výročie tohto fašistického masakru,“ dodal.