Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

Ľudia chcú, aby sme viac chodili medzi nich – Stanislav Kubánek

Máme za sebou Pracovný snem strany SMER-Sociálna demokracia. Uskutočnil sa v prešovskom Divadle J. Záborského. Nie náhodou. Prešovský kraj svoj vzťah k tejto strane prejavuje predovšetkým v parlamentných a regionálnych voľbách, jednoducho má tu veľmi silné zázemie. Aj preto sme tento pracovný snem pripravovali s pomocou a podporou mnohých ľudí, ktorí sa otvorene a z vlastnej iniciatívy prihlásili ako sympatizanti našej strany. Ďalší vystúpili oficiálne so svojimi pozdravmi z tribúny snemu, alebo aspoň prijali pozvanie ako predstavitelia organizácií, s ktorými SMER-SD neformálne spolupracuje. Môžeme spomenúť Konfederáciu odborových zväzov /KOZ/, Odborový zväz KOVO, Klub 500,  Slovenský zväz protifašistických bojovníkov /SZPB/,  Slovenskú rektorskú konferenciu, Jednotu dôchodcov Slovenska,  Slovenskú obchodnú a priemyselnú komoru /SOPK/, Združenie miest a obcí Slovenska /ZDMOS/ ...  Už samotná účasť predstaviteľov týchto inštitúcií  na našom sneme potvrdila,  že SMER-SD vôbec nie je osamotený kôl v plote, ako nás  sústavne vykresľuje  opozícia a tzv. nezávislé médiá.

 

Ako zdôraznil vo svojom vystúpení predseda strany Robert Fico SMER-SD je symbolom  stability politického života na Slovensku. Veď štyrikrát za sebou v parlamentných voľbách nenašiel premožiteľa a trikrát mal rozhodujúce slovo pri zostavovaní  vlády. Naša strana sa napriek týmto úspechom nikdy neuzatvárala do seba, vždy sa snažila o konštruktívnu spoluprácu s ostatnými politickými subjektmi. Dôkazom toho bol historický kompromis, ktorý charakterizuje súčasnú vládnu koalíciu, pretože jej členmi sú aj naši politickí odporcovia. V každom prípade zrod súčasnej vlády zabránil vzniku politického chaosu v štáte, jednoducho, iná vláda byť nemohla.

 

Nehanbíme sa za to, že naša strana je ľavicovo orientovaná a ako povedal R. Fico, úprimne sa zaujíma o všetkých tých, ktorí sa živia každodennou prácou, ale možno ešte viac o tých, ktorí sú nezamestnaní a svedomito si ju hľadajú.

 

Nechcem sa rozpisovať o pre nás samozrejmostiach. Teda o tom, že sa nám podarilo znížiť nezamestnanosť, zvýšiť minimálnu mzdu, že celková ekonomika je vo veľmi dobrej kondícií. Práve preto môžeme kričať nahlas,  že náš hospodársky  rast je jeden z najvyšších v Európe a že máme jeden z piatich najlepších rozpočtov v EÚ.

 

Napriek kuvičím hlasom sme najsilnejšia politická strana na Slovensku a aj vďaka nám dôvera v NR SR od roku 2005, kedy predstavovala 26 percent stúpla na terajších 41 percent. Na rozdiel od niektorých iných parlamentných strán ani jeden poslanec NR SR za stranu SMER-SD nemá zložku, vedenú v Národnom bezpečnostnom úrade ako osoba, ktorá spolupracuje s mafiou. Vláda, na čele ktorej stojí SMER-SD je jedinou možnou hrádzou proti chaosu, nenávisti, extrémizmu a neschopnej opozícií. Okrem toho – kto si už dnes spomenie na to, že strana SMER-SD ako najsilnejšia súčasť vládnej koalície v rokoch 2008-2010 niesla plnú váhu dôsledkov hospodárskej krízy.

 

Robert Fico na tomto decembrovom prešovskom sneme svoju kritiku zameral aj do vlastných radov. Občania síce  oceňujú  našu kompetentnosť  a schopnosť  spravovať  štát, ale my sa tým nemôžeme uspokojiť. Musíme viac chodiť medzi ľudí, hovoriť im tú našu pravdu, organizovať stretnutia s občanmi a počúvať ich. My to potrebujeme a ľudia nás chcú počuť. Preto vedenie strany SMER-SD očakáva, že pred voľbami do VÚC sa členovia i funkcionári strany doslova zmobilizujú a pripravia stovky a stovky stretnutí s občanmi. Uspokojiť sa s doterajšími výsledkami a úspechmi by bolo to najhoršie...

Stanislav KUBÁNEK, poslanec NR SR /SMER-SD/