Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

Športovci na pamäť povstania

Ráno v nedeľu 7. septembra bol pri pamätníku osloboditeľov v Prešove odštartovaný Štafetový beh vďaky a svornosti, ktorého cieľom bola cca 12 kilometrov vzdialená horská obec Zlatá Baňa. Známa svojou partizánskou minulosťou, ale aj tým, že práve začiatkom septembra 1944 ju nemeckí fašisti v odvete za povstalecké aktivity vypálili rovnako, ako ďalších približne 6o slovenských obcí.

Keďže aj táto športová aktivita, podobne ako v minulosti známy Beh vďaky Kalinov - Banská Bystrica, bola organizovaná na počesť každoročných jubileí Slovenského národného povstania  (ten sa „dožil“ 40 vydarených ročníkov), tohtoročný bežecký projekt z Prešova na Zlatú baňu má v podtitule meno zakladateľa a zapáleného organizátora kalinovského behu Dr. Milana Sidora, ktorý s týmito spomienkovými aktivitami začal kedysi dávno na prešovskej akademickej pôde:  Beh Milana Sidora. Medzi sledovateľmi politického diania na Slovensku v ostatných desiatich rokoch by malo toto meno ľavicovo orientovaného vzdelanca rezonovať nielen ako jedného z kandidátov na úrad prezidenta SR, ale aj v súvislosti s jeho aktivitami v oblasti rozvoja a posilňovania všeslovanskej vzájomnosti.

Nedeľný 1. ročník Štafetového behu vďaky a svornosti Prešov- Zlatá Baňa sa  vďaka svojim organizátorom  usiluje založiť novú tradíciu, ktorá by v povedomí Prešovčanov udržiavala pamiatku na  heroický boj Slovákov proti nemeckému fašizmu. Organizačný výbor behu (Pavol Pulík, predseda organizačného  výboru a predseda oblast. organizácie SPB v Prešove, jeho zástupca Peter Kasarda, podpredseda oblastného bežeckého spolku v Prešove František Bednár a tajomník tejto organizácie Ján Jacoš pripravili (okrem malej úvodnej slávnosti s položením kytíc  pri Pamätníku osloboditeľov v centre Prešova  trať so štyrmi štafetovými odovzdávkami, pričom v rekreačnej oblasti Sigord vyšiel účastníkom behu maximálne v ústrety Dušan Migaš, blízky spolupracovník organizačného výboru.

Po dorazení štafety do centra obce Zlatá Baňa sa pri Gibalovom pamätníku „Útek z horiacej obce“ uskutočnila oficiálna pietna spomienka na začiatok SNP v oblasti Slanských vrchov a zverské vypálenie obce, od ktorého uplynulo už 70 rokov. K symbolike odboja prispeli svojim dielom aj prešovskí parašutisti, ktorí v tomto členitom horskom teréne neváhali riskovať a predviedli verejnosti svoje športové majstrovstvo.