Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

Členov Rady vlády SR pre ľudské práva znepokojilo hlasovanie o správe VOP

(TASR) – Členovia Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť ocenili Správu o činnosti verejného ochrancu práv (VOP) za rok 2019, ktorú v stredu (13. 5.) predstavila Národnej rade (NR) SR verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová, a zároveň vyjadrili hlboké znepokojenie nad výsledkom hlasovania NR SR, ktorým parlament nevzal predmetnú správu na vedomie. TASR o tom informovala členka Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť Adriana Mesochoritisová.

Členovia zároveň vyjadrili zásadný nesúhlas s výrokmi dehonestujúcimi ľudskú dôstojnosť, ľudské práva a ochranu ľudských práv, samotnú správu, verejnú ochrankyňu práv ako aj jej úrad, ktoré zazneli v rámci parlamentnej rozpravy. "Takéto výroky sú v príkrom rozpore s poslaneckým sľubom, ústavou, zákonmi a medzinárodnými ľudskoprávnymi záväzkami SR," spresnili s tým, že vyslovili plnú podporu inštitúcii verejného ochrancu práv, Márii Patakyovej a jej odbornému tímu.

"Odporúčame všetkým zložkám moci venovať sústredenú pozornosť predmetnej správe, všetkým uvedeným poznatkom o dodržiavaní základných práv a slobôd fyzických osôb a právnických osôb orgánmi verejnej správy, ako aj odporúčaniam na nápravu zistených nedostatkov," dodali.