Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

Čas nesplniteľných sľubov – Jozef Kuchár

V terajšom nežičlivom období sa do centra pozornosti väčšiny občanov dostávajú parlamentné voľby, ktoré sa uskutočnia 29. februára 2020. Boj o voliča sa rozprúdil všetkými smermi. Často je bezohľadný, s veľkou dávkou arogancie i nenávisti k politickým protivníkom. Väčšina občanov a najmä mladá generácia očakávala prijateľnejšiu politickú kultúru, viac úcty k faktom aj voličom. Je sklamaná, pesimistická a zdá sa, že stráca nádej na žičlivejšie roky. Celkom oprávnene pochybuje o úprimnosti slov, ktoré dominujú v rôznych predvolebných programoch a ich prezentácii v médiách.

 

Z jednotlivých prejavov cítiť, že boj o moc nemá svoje hranice. Mnohým, čo bojujú o poslanecký mandát, chýba reálny pohľad na terajšie dianie v spoločnosti, ale aj príkladnejšie kultúrne správanie a reálnosť predkladaných sľubov. Ukazuje sa, že pre niektorých kandidátov je volič na vedľajšej koľaji. Musí riešiť obrovskú dilemu komu veriť, koho voliť, koho podporovať a koho odmietnuť. Je žalostné, že na kandidátkach na miesta poslancov sú mená ľudí, ktorí v terajšom volebnom období, ale aj v rokoch predchádzajúcich, pre lepší a kvalitnejší život občanov takmer nič neurobili. Všeobecne sa o nich vie. Práve preto by im voliči nemali veriť bez ohľadu na ich politickú príslušnosť ani zabúdať na politických turistov, ktorí už viackrát zradili stranu, priateľov a svojich priaznivcov. Mali by si spomenúť a porovnávať, ako sa správali k občanom pri riešení ich problémov a rôznych ťažkostí v mestách a obciach, prečo nesplnili predchádzajúce sľuby a volebný program, ideály a stranu, ktorá im pomohla na výslnie.

 

Je zarážajúce, a priam neprijateľné, keď niektorí kandidáti reprezentujúci strany, čo majú vo svojom názve slovo kresťanské, sa v boji o volebný úspech nesprávajú príkladne ani dôstojne. Navyše, ostré kritické, neraz nepravdivé slová na adresu oponentov nehovoria na základe faktov, bez spoločenského a etického vybočenia. Negatívnych príkladov máme veľmi veľa. Možno aj preto práve im treba čoraz častejšie pripomínať slová z BIBLIE: „Dajte si pozor na tých, čo vyvolávajú rozbroje a pohoršenie a vyhýbajte sa im, lebo slúžia iba svojmu bruchu, sladkými rečami a poklonami zrádzajú srdcia nevinných. Chráňte sa falošných prorokov, ktorí k vám prichádzajú v ovčom rúchu ale vo vnútri sú draví vlci.“

 

Na slovenskej politickej scéne aj v tomto období pôsobia intrigáni striedajúci politickú príslušnosť ale aj priateľov. Občania ich poznajú, vedia, čoho boli, sú a budú schopní v boji o poslanecký mandát vykonať. Svoje sľuby takmer nikdy nesplnili a voliči by im mali pomôcť k definitívnemu odchodu nielen z politického, ale aj spoločenského prostredia.