Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

Čas nereálnych sľubov – Jozef Kuchár

Mnohí, čo sa dali na politiku, túžia predovšetkým po moci, po bohatom, bezstarostnom živote aj výhodnom postavení v spoločnosti. Toto konštatovanie potvrdzuje aj terajší neľútostný boj o získanie poslaneckých mandátov v regionálnych voľbách. Predvolebnú kampaň charakterizujú často nereálne sľuby, ktoré zároveň zhoršujú vzťahy a pomery v stranách, kde zavládla predovšetkým závisť. Jej nositeľmi sú najmä politickí turisti, ktorí už neraz s cieľom získať moc zmenili partajné tričká. Niektorých kandidátov na kreslá poslancov a predsedov vyšších územných celkov nezjednocuje myšlienka ako lepšie a úspešnejšie riešiť zložité problémy, ale za prvoradý cieľ považujú čo najviac získať pre seba, pre svojich blízkych a priateľov na jednorazové použitie.

 

Pohľad na jednotlivé kandidátky najmä vo väčších mestách ukazuje, že na scénu sa opäť dostali terajší poslanci VÚC, ktorí sú zároveň poslancami mestských zastupiteľstiev aj Slovenskej národnej rady, niektorí pôsobia na vedúcich postoch vo verejnej správe a ďalší sú starostami alebo primátormi. Zdá sa, že pre niektoré strany sú nenahraditeľní. Alebo zavládol v nich problém nedostatku schopných a slušných ľudí. Doterajší priebeh predvolebnej kampane potvrdil, že mnohí kandidáti v predchádzajúcom období nezvládli úlohy, ktoré prijali. Notoricky zamlčujú svoje chyby a omyly, ktorých sa vo svojej poslaneckej práci dopustili.

 

V každej demokratickej krajine, v každom právnom štáte by takíto ľudia nemali ani najmenšiu šancu kandidovať, tobôž uspieť. V Slovenskej republike je zatiaľ všetko úplne ináč.

 

O mandát poslanca v regionálnych voľbách sa uchádzajú aj rôzni karieristi, neschopní a leniví ale aj nedovzdelaní iba preto, že sú v tých správnych stranách. Aj tentoraz sa doslova natlačili na výhodné pozície.

 

Voliči by si mali uvedomiť, že pre spoločnosť nie je dobre, keď jednotlivec za každú cenu robí politickú kariéru s cieľom získať výhody pre seba i svojich blízkych. Voliči musia vyžadovať aby každý kandidát usilujúci sa o poslanecký mandát presvedčivo pred ľuďmi dokázal, že žije morálny život, že napriek mocenskému postaveniu v spoločnosti si dokázal udržať poriadok, čistotu duše a charakteru, že nie je zapletený do ekonomických alebo iných podvodov. Hlasy voličov musia dostať predovšetkým tí schopní, pracovití a čestní, odhodlaní riešiť zložité problémy s ohľadom na potreby a záujmy všetkých občanov. Patria k nim mnohí z radov mladej generácie, ktorí už neraz dokumentovali svoj dobrý vzťah k vlasti a celej spoločnosti.