Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

Čas žičlivosti a vzájomnej úcty – Jozef Kuchár

Sviatky pokoja, pokory ale aj idyla, ktorú vždy znásobuje predovšetkým čistá a vnímavá detská duša – to sú Vianoce. Dni, ktoré takmer všetci, aj napriek tomu, že žijeme i pracujeme v neistote a strachu o naše zdravie a budúcnosť najbližších, nosíme vo svojom srdci. Aj tentoraz to bude oná rozprávka odetá do zimnej poézie a lepších medziľudských vzťahov.

 

V terajších zložitých časoch, ktoré nás takmer denno-denne sprevádzajú je to aj nostalgia o snehom zasypanej drevenici a bielej hore, ktorá nám pred mnohými rokmi dnes už z neexistujúcich stromov, zhadzovala za krk sneh, keď sme ju ochudobňovali o vianočnú jedličku, ktorú nám, žiaľ, v týchto dňoch prinášajú zo zahraničia...

 

Vianoce, to by malo byť aj to nezvyčajné ticho, ktoré si výraznejšie uvedomujeme až vo chvíli, keď má nasledovať tá vzácna atmosféra prvého pohľadu pod vianočný stromček (aj keď v mnohých rodinách budú sviatky skromnejšie). Pohľadu do rozjarených detských očí.

 

Pre dospelého človeka sú Vianoce aj niečo viac. Napriek všetkým starostiam, problémom či trápeniam mala by to byť aspoň chvíľa pokoja, čas istoty a pokory. Žiaľ, v mnohých rodinách sa tak nestane. Namiesto vzájomnej úcty a dobroprajnosti sa v terajšej etape bezohľadného boja o moc, peniaze, ale aj o holé prežitie do popredia dostali závisť, nenávisť, falošnosť a konflikty vyplývajúce z nárokov politikov na udržanie si významných postov v našej krajine. Je zarmucujúce, že ani v dňoch sviatočných pravdepodobne nezavládne v každej ľudskej bytosti čas úprimného, prívetivého úsmevu.

 

Môžbyť že aj náhodné stretnutia bývalých priateľov a politikov, ktorí spoločne vládli, neprinesú pohodu a nenastane okamih harmónie citov, ale skôr spúšť v ľudskej duši. Veď v dnešnej rozdelenej spoločnosti na tých, čo majú a môžu všetko a na takých, čo nič nemajú a nič nezmôžu, budú mať dni sviatočné veľmi rozdielnu podobu. Väčšina občanov našej vlasti si tentoraz (a nielen vinou koronavírusu) zasadne k chudobnejšiemu sviatočnému stolu s pocitom veľkej neistoty pred budúcnosťou.

 

Aj to, ale i omnoho viac prichádza ľuďom dobrej vôle na myseľ v týchto turbulentných dňoch. Napriek tomu nech sú Vianoce na našom Slovensku pokojnejšie, nech prinesú chvíle krajšie a nezabudnuteľné, nech dokorán otvoria aj tie zatvrdené ľudské duše, ktorých je stále viac a viac. Všetci by sme si mali uvedomiť, že sviatky pokoja sú neopakovateľné. Prinášajú pocit sviatočný a chvíle radosti. Od každého z nás záleží, aké budú tie dni, na ktoré sa napriek všetkým trápeniam vo svojom vnútri tešíme.