Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

Ďalšie krajské memorandum o budúcnosti

V sídle Prešovského samosprávneho kraja bolo začiatkom júla podpísané Memorandum o vytvorení partnerstva pre regionálnu integrovanú územnú stratégiu PSK  (RIÚS) na roky 2014-2020, teda na aktuálne programovacie obdobie. Tohto prvotného aktu sa zúčastnilo 28 subjektov z PSK, ostatní sa budú pridávať postupne, ich konečný počet by sa mal pohybovať okolo 40.

RIÚS je základným kameňom, ktorým sa má v období rokov 2014 až 2020 riadiť plánovaný rozvoj kraja a má určiť priority a zámery v jednotlivých činnostiach kraja (doprava, infraštruktúra, školstvo, sociálna oblasť, turizmus atď.). Postupne sa členmi tohto procesu stanú okrem krajskej samosprávy aj mestá a obce, združenia, cirkevné združenia, štátna správa, školy, kultúrne, športové i turistické združenia a inštitúcie, tretí sektor atď. Partnerstvo RIÚS bude riadené Radou partnerstva (28 členov s hlasovacím právom. Predsedom rady sa stal podpredseda PSK Štefan Bieľak (v „civile“ primátor Spišskej Belej).

Financie vo výške približne 157 miliónov € poskytne na potreby PSK počas obdobia do roku 2020 Integrovaný regionálny operačný program  (IROP). Partnerstvo RIÚS je jednou zo základných podmienok pre čerpanie európskych financií, v tomto prípade cez IROP. Prešovský samosprávny kraj je prvým na Slovensku, ktorý Partnerstvo RIÚS oficiálne založil.