Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

„Striebro“ pre SLOVENSKÝ ROZHĽAD

Novinárska súťaž vo východoslovenskom regióne má už veľmi solídnu tradíciu - v minulých dňoch porota vyhodnotila jej 23. ročník. Organizuje ju Regionálna organizácia SSN v Košiciach spoločne s Literárnym fondom. Porota hodnotila až 98 príspevkov 38 autorov v niekoľkých žánroch, od spravodajstva po publicistiku, svoju kategóriu mali aj novinári z rozhlasových a televíznych štúdií a fotoreportéri.

 

V kategórii publicistika bodoval aj náš stály prispievateľ Vladimír Mezencev,, ktorého za dva príspevky, uverejnené na stránkach Slovenského rozhľadu porota ocenila 2. miestom. Išlo o práce Červená pre ukrajinských lekárov a Predtým bojoval na atletických dráhach, teraz na súdoch. V prvej autor rozobral problémy s prijímaním kvalitných a spoľahlivých ukrajinských lekárov na Slovensku, ktoré súvisia s množstvom byrokratických prekážok zo strany úradov, ale najmä s hodnotením ich vedomostí Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. V druhom sa venoval zlým vzájomných vzťahom jedného z najlepších slovenských atlétov všetkých čias- Jozefa Plachého- so Slovenským atletickým zväzom, ktoré už museli riešiť súdy. Pritom všetkým ťahaniciam pred ľuďmi v talároch sa dalo predísť, keby predstavitelia slovenskej atletiky si sadlo s J. Plachým za jeden stôl a spoločne sa snažili nájsť kompromisné vyriešenie celej záležitosti.

 

V súvislosti s touto novinárskou súťažou však musíme pripomenúť, že náš dlhoročný spolupracovník V. Mezencev sa na nej zúčastňuje už dlhé roky a v každom ročníku doteraz vždy stál na symbolickom stupni víťazov, teda nikdy neskončil horšie ako tretí a niekoľkokrát jeho príspevky porota vyhodnotila v prihlásenej kategórii ako najlepšie.

 

O vysokej úrovni tejto súťaže svedčí aj to, že v súčasnosti porote šéfuje PhDr. Karol Horák, CSc., dlhoročný vysokoškolský pedagóg, okrem toho spisovateľ, scénarista, dramaturg, režisér... Tento kritický, ale zároveň spravodlivý predstaviteľ akademickej obce, uznávaný odborník na slovenský jazyk a literatúru konštatoval, že táto novinárska súťaž svojou kvalitou už dávno prerástla hranice východného Slovenska.

 

Keď už sme spomenuli profesora Karola Horáka musíme zdôrazniť, že od roku 1966 je stále verný jednej univerzite, i keď jej názov sa raz menil z Univerzity P.J. Šafárika so sídlom v Košiciach (jehofilozofická fakulta však sídlila v Prešove) na Prešovskú univerzitu. Pod jeho odborným dohľadom vyrástli mnohí vynikajúci pedagógovia a publicisti , ale dokonca aj známi herci - za všetkých spomenieme iba Borisa Farkaša a Beátu Rimárovú. Prof. Karol Horák je však na území bývalého Česko-Slovenska známy predovšetkým ako zakladateľ Akademického Prešova, pričom toto významné podujatie má už za sebou polstoročnú existenciu, konkrétne 52. ročníkov. I keď prešlo za tie desaťročia niekoľkými zmenami, jeho jadro tvoria prehliadky akademických amatérskych divadelných súborov zo Slovenska i Česka.