Čím sa zaoberá SAV? – Dušan Konček

Tak to na Slovensku asi nikto nečakal. Ale vo svetle zákonov a nariadení, ktoré vychádzajú z EÚ a ako ich aplikujú jednotlivé krajiny sa nemožno čudovať. V Nemecku odsúdia otca za to, že odmietol dať dieťa na hodinu sexuálnej výchovy, v Dánsku sa vyučuje incest, krajiny EÚ zavádzajú manželstva rovnakého pohlavia a to všetko sa šíri Európou ako Sodoma a Gomora. A samozrejme prišlo to aj na Slovensko, lebo do EÚ patríme. Na pôde SAV odprezentovala pani Henny M. V. Bos svoju štúdiu, ktorá hovorí, že „u detí vychovávaných v homosexuálnych rodinách bola objavená vyššia sebaúcta a nižšie sklony k problematickému správaniu“. A psychologička, dodávam slovenská, Eva Jaššová sa pripojila, že lepšie je vyrastať hoci v prostredí homosexuálnej, no aspoň harmonickej rodiny, ako v rodine alkoholika, či prostitútky. Pani psychologička by mala vysvetliť, čo harmonické je v homosexuálnej rodine, keď sa takéto dieťa na rozdiel od normálnych rodín pýta, že kto je ocko a kto mamička. Tá pani z Amsterdamu , ktorá robila tú štúdiu pochádza z prostredia, ktoré by možno mala naša pani psychologička navštíviť, aby bola v obraze. Tam Sodoma a Gomora haraší už dávno, vrátane opiátov. Táto prezentácia na pôde SAV je to isté, ako keby tu prednášal Usama bin Ladin o tom, ako je terorizmus prospešný pre svetový mier. Horšie však na tom je to, že za peniaze slovenských daňových poplatníkov, ktorí sa nedávno v Košiciach jasne prezentovali v pochode Za život, sa na pôde SAV venujú podobným nezmyslom, ktoré nemajú nič spoločné so slovenskými hodnotami. Alebo už akadémia vied nie je Slovenská ? Ale len akadémia vied? A čo je toto za paveda, ktorú tu prezentovala pani z Amsterdamu ? Ako daňoví poplatníci máme právo dávať takéto otázky. Viem si predstaviť, keby SAV skúmala, aký má vplyv dlhodobá nezamestnanosť na psychiku jedinca, alebo aký majú vplyv akčné filmy v slovenských televíziách na osobnosť detí. Štúdia tejto pani z Amsterdamu mi skôr pripomína objav komisára EÚ, ktorý nemal do čoho pichnúť, lebo všetky problematiky boli obsadené, až raz videl v klepci trápiacu sa myš. A tak vypracoval štúdiu o humanitárnom klepci na myš, čo mu odobrili orgány EÚ a vyčlenili na to financie i štáb ľudí. Dodnes sa tento klepec v obchodoch neobjavil. Ak sa nevýrazná SAV v celom svojom globále chce takto stáť svetovou, tak slovenskí daňoví poplatníci sú v zásade proti. A vláda by to mala brať do úvahy pri budúcom rozpočte pre SAV.