Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

„To Slovensko naše posiaľ tvrdo spalo, ale blesky hromu vzbudzujú ho k tomu, aby sa prebralo.“

Obsah druhej časti slovenskej štátnej hymny, výstižne charakterizuje slávnostnú atmosféru naplnenú pocitom národnej  spolupatričnosti 8. mája na Slavíne. Na mieste trvalého odpočinku vojakov hrdinskej Červenej armády, ktorí padli pred 78 rokmi pri našom oslobodzovaní z područia nemeckých nacistov. S nadšením a hrdosťou spievali hymnu všetci účastníci pietneho aktu, na ktorý napriek mediálnemu bojkotu prišli tisíce Bratislavčanov a vyjadrili tak úctu a vďaku naším osloboditeľom.

 

„Sláva Červenej armáde“ zvolal Robert Fico, predseda strany Smer – SD, ktorá pietne zhromaždenie organizovala spoločne so Slovenským zväzom protifašistických bojovníkov. „Vzdajme všetci hold a volajme po večnej sláve všetkých vojakov, mužov a žien, ktorí padli v boji proti fašizmu. Nech žije Deň víťazstva nad fašizmom,“ vyzval R. Fico. „Najväčšiu ťarchu v boji proti fašizmu niesla Červená armáda. Len  bývalý Sovietsky zväz stratil 26 miliónov obyvateľov. Z toho 9 miliónov vojakov,“ pripomenul predseda najsilnejšej opozičnej strany. Na margo odporúčania MV SR, aby sa  namiesto pripomenutia zásluh  Červenej armády organizovali len tiché spomienky,  odkázal každému, kto im chce zatvárať ústa, že si zatvoriť ústa nedajú. V súvislosti s vojnou na Ukrajine konštatoval: „My sme sem prišli kvôli mieru a nie kvôli vojne. ...My nechceme vojnu, my chceme mier.“

„Nech žije Deň víťazstva nad fašizmom, nech žije mier, nech žije Slavín, nech je sláva večná Červenej armáde, ktorá nás oslobodila, nech žije Slovenská republika,“ zvolal  na záver svojho príhovoru Robert Fico.

 

Piety sa zúčastnil aj bývalý prezident SR Ivan Gašparovič. Prišiel „vzdať úctu a pokloniť sa pamiatke tých, ktorým vďačíme za to, že dnes žijeme my.“

S krátkymi príhovormi na pietnom zhromaždení ešte vystúpili, zástupca Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, predseda SNS a podpredsedovia strany Smer – SD. Ladislav Kamenický, podpredseda Smeru, pripomenul, že je potrebné najmä mladým ľuďom vysvetľovať čo je vojna, že „sme tu preto, aby bol mier, lebo len v mieri sa dá dosiahnuť prosperita národa.“ Príhovor ukončil zvolaním „nech žije mier.“ Mohutná odpoveď prítomných nenechala nikoho na pochybách, že stálo za to prísť na Slavín pokloniť sa pamiatke vojakov Červenej armády, ktorí padli v boji s nemeckým nacizmom. Môžeme sa tešiť, že už 78 rokov žijeme bez vojen na našom území.

Pre dokreslenie dôstojnej skutočnej nefalšovanej atmosféry z preplneného pamätníka Slavín, s ohľadom na ignoranciu médiami, vrátane verejnoprávnej RTVS prikladám  niekoľko fotografií.

Vladimír Dobrovič

 

 

Fotoobjektívom Vladimíra Dobroviča