Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:
  • Pamätníkov postupne ubúda
    Pamätníkov postupne ubúda

Ťažká daň za slobodu

Až s trojdňovým predstihom si Prešovčania tohto roku pripomenuli 71. výročie porážky fašistického Nemecka na záver 2. svetovej vojny na európskom kontinente. Nacistickí nadľudia, ktorí premenili politiku na bezohľadné a surové zverstvo, boli totálne porazení predovšetkým úsilím a hrdinstvom Slovanov. Deň víťazstva bol symbolicky poznamenaný vlajúcou červenou zástavou nad budovou Ríšskeho snemu. Je nadmieru dôležité, aby tak, ako v Prešove, boli účastníkmi pietnych spomienok aj dnešné deti, ktoré našťastie hrôzy vojny zatiaľ nepoznajú. My, starší, by sme im mali vysvetľovať, kam až môže viesť ľudská ľahostajnosť k násiliu a „politické“ strkanie hláv do piesku.

Ako mnohokrát predtým, aj pri tohtoročnej spomienke na Deň víťazstva nechýbali v radoch účastníkov aktu kladenia vencov k pamätníku padlých v centre Prešova vojnoví veteráni a armádni vyslúžilci. Z politikov zase tí, ktorí v súčasnej dobe vládnu na mestskej a regionálnej úrovni...   

Vojaci, deti, veteráni...

Vojaci, deti, veteráni...

Každý veniec nesie so sebou vďaku za oslobodenie

Každý veniec nesie so sebou vďaku za oslobodenie