Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

Štefánikovci majú vysoké, no pragmatické ciele – Vladimír Mikunda

V sobotu 10. septembra 2022 rokovalo v trenčianskom Dome armády XXX. Valné zhromaždenie Spoločnosti Milana Rastislava Štefánika. Zúčastnilo sa ho 65 z 80 pozvaných delegátov a 16 hostí, vrátane predstaviteľov 1. čs. odboja z Čiech a Moravy.

Valné zhromaždenie prerokovalo správu Správnej rady Spoločnosti M. R. Štefánika za uplynulé obdobie, správu o hospodárení SMRŠ za roky 2020 a 2021 a správu Dozornej rady SMRŠ za tieto roky. Ďalej schválilo zmenu Stanov SMRŠ a rámcový plán činnosti spoločnosti na rok 2023.

Obsahovo bohatá a formou vskutku nevšedná bola správa správnej rady, ktorú predniesol predseda spoločnosti M. R. Štefánika genmjr. v.v. Peter Novotňák. Jej prednesením dostal každý prítomný delegát obsahový i vizuálny dôkaz, že Spoločnosť M. R. Štefánika žije nielen u nich doma, ale aj v iných regiónoch Slovenska a že krok za krokom si všade buduje čoraz uznávanejšie postavenie.

Takmer každá prezentovaná téma bola v správe podporená video dôkazmi o činnosti jej 16 klubov. Správa tiež otvorene uviedla, že v ďalšom období treba aby Spoločnosť M. R. Štefánika získala zastúpenie aj v zostávajúcich dvoch krajských mestách, a to v Prešove a Žiline.         

Ďalšie zvyšovanie autority spoločnosti podporilo aj prijaté uznesenie, ktoré zaväzuje nielen uskutočniť do konca tohto roka výročné členské schôdze, ale aj zamerať činnosť klubov na prácu s mládežou, na spoluprácu so školami a na začatie aktívnej spolupráce medzi klubmi na regionálnej úrovni.

Rokovaniu poslali svoje pozdravy predstavitelia mnohých spoločenských organizácií a občianskych združení, napríklad aj predseda Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov Pavol Sečkár.

snímky Jozef Buffa

Správu o činnosti prednáša P. Novotňák.

Správu o činnosti prednáša P. Novotňák.

Medzi delegátmi bol aj veľmi aktívny člen Spoločnosti MRŠ genmjr. v.v. Svetozár Naďovič.

Medzi delegátmi bol aj veľmi aktívny člen Spoločnosti MRŠ genmjr. v.v. Svetozár Naďovič.

Pohľad do pléna.

Pohľad do pléna.

Počas rokovania sa aj oceňovalo. Títo delegáti si prevzali Pamätnú medailu M. R. Štefánika.

Počas rokovania sa aj oceňovalo. Títo delegáti si prevzali Pamätnú medailu M. R. Štefánika.