Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

Šport si zaslúži výraznejšiu podporu vlády aj parlamentu – Karol Vlčko

V predvolebnej kampani sa na program dňa takmer pravidelne dostávala problematika telesnej výchovy a športu. Jednotlivé strany bojujúce o tričká v Národnej rade Slovenskej Republiky sa pretekali v rôznych sľuboch. Voliči často počúvali aj čítali rôzne „odborné“ návrhy aj odhodlania, čo všetko chcú pre úspešnejší rozvoj športu urobiť. Žiaľ, raz opäť všetko ostalo iba v teoretickej rovine. Potvrdila to aj debata v parlamente.

Ing. Stanislav Kubánek je poslancom Národnej rady SR za stranu SMER-SD. Je čestným predsedom Slovenského kolkárskeho zväzu a bývalým dlhoročným viceprezidentom Svetovej kolkárskej federácie. Mnoho rokov viedol Československý kolkársky zväz. Počas svojho pôsobenia v rôznych športových funkciách bol hlavným organizátorom viacerých významných európskych a svetových podujatí, ktoré sa konali na pôde Československej aj Slovenskej republiky. Do kroniky nášho športu sa významnou mierou zapísali Majstrovstvá sveta v kolkoch mužov a žien v Bratislave v dňoch 15. – 24. mája 1992 pod patronátom vtedajšieho predsedu vlády SR, JUDr. Jána Čarnogurského. V našom hlavnom meste sa konal aj Svetový pohár družstiev mužov a žien v dňoch 20. – 24. októbra 1999 pod patronátom PhDr. Jozefa Migaša, CSc., predsedu Národnej rady Slovenskej republiky. Témou nášho rozhovoru je problematika športu v Programovom vyhlásení Vlády SR.

 

Predpokladám, že ako športový funkcionár ste pri listovaní v ňom siahli asi prioritne na kapitolu Šport a mládež. Čo ste sa z nej dozvedeli?

Iba to, že športu venuje Matovičova vláda v spomínanom základnom dokumente 17 riadkov, z ktorých polovica je písaná fontom Times New Roman a ďalších osem riadkov vo fonte Calibri...

Áno, nekonkrétne naznačuje niečo o konkrétnom financovaní všetkých druhov športu podľa vzorca... aj o financovaní športu znevýhodnených...

 

Ako tomu rozumieť, napríklad vo vzťahu k vášmu kolkárskemu športu?

Koronavírus v tomto období postihuje ekonomiku všetkých odvetví v našej spoločnosti. Táto nepriaznivá situácia neobchádza ani športové zväzy. Výpadky v ekonomike majú dopad aj na športové súťaže. Preto rátam, že tento vzorec sa bude musieť upravovať a tým sa zmení aj financovanie športových zväzov.

 

Badať v tých riadkoch tiež isté úsilie venovať pozornosť smerom k mládeži. To nepovažujete za pozitívum?

No, ja neviem... Doslova sa tam píše: „Vláda SR zváži podporu voľnočasových aktivít detí a mládeže formou poukazov.“ Na mňa to pôsobí, akoby to znamenalo, že Matovič chce poukazy deťom skôr vziať a obmedziť doterajšie pohybové aktivity mládeže.

 

A naozaj ste v Programovom vyhlásení nenašli aspoň náznak pozitívnejšieho vnímania, či riešenia aktuálnych naliehavých otázok v slovenskom športe?

Náznak vidím v zámere podpory „vzniku špecializovaných športových tried na základných školách s cieľom rozvíjať mladé športové talenty a začať dialóg so samosprávnymi krajmi a zriaďovateľmi o možných riešeniach v oblasti systematickej podpory regionálnych športových klubov so zámerom zvýšiť pohybovú aktivitu mládeže.“ V podstate sú športové triedy pokračovaním krokov nastavených predchádzajúcou vládnou koalíciou strán SMER-SD, SNS a Most-Híd. No prečítajte si tú vetu dva-trikrát a ak ju pochopíte, isto si zaslúžite gratuláciu. Mrzí ma, že Programové vyhlásenie napriek rôznym návrhom a pripomienkam v priebehu parlamentnej debaty neberie ohľad na aktuálnu krízovú situáciu a nestanovuje konkrétnejšie ciele ani do blízkej budúcnosti. Dokument, ktorý problematike telesnej výchovy a športu venuje minimálnu pozornosť, nič konkrétne do najbližšej aj vzdialenejšej budúcnosti nestanovuje.

Vľavo František Chmelár, bývalý predseda Slovenského olympijského výboru a Stanislav Kubánek.

Vľavo František Chmelár, bývalý predseda Slovenského olympijského výboru a Stanislav Kubánek.