Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

ŠPORT: Mladú atletiku sprevádza nezáujem a ľahostajnosť za ňu zodpovedných – Ján Sliačan

Smerujú do červenej knihy ohrozených druhov?

 

Keď sa vo verejnosti otvorí téma „školská mládež a šport“, mnohí tzv. zainteresovaní začnú viesť dlhé monológy o tom, ako úbohé školy nemôžu nič robiť, pretože im chýbajú peniaze, nezáujem zo strany zriaďovateľov či nedostatok športovísk. Áno, niečo pravdy v ich slovách síce je, ale najdôležitejšie problémy spomenú iba niektorí, a to s poznámkou – nikde ich necitovať a najmä nemenovať. Pretože pravda je trochu trpkejšia, než sa na prvý pohľad zdá.

 

Pozrime sa na mladú atletiku cez druhé najväčšie mesto v republike a Košický kraj, kde tím nadšencov okolo najúspešnejšieho slovenského bežca 20. storočia Jozefa Plachého už štrnásť rokov organizuje bežecké preteky Plachého míľa na vzdialenosti od 100 metrov (škôlkari) po 1 609 metrov (stredoškoláci). Podujatie sa vždy uskutočňuje bez platenia štartovného, s občerstvením poskytnutým tradičným sponzorom a v zaujímavom prostredí či už na kvalitnej atletickej dráhe štadióna Technickej univerzity, na Hlavnej ulici, alebo v Mestskom parku. Prví traja v každej kategórii dostávajú hodnotné poháre, môžu sa odfotografovať so slávnou slovenskou športovou legendou... Aj keď medzi účastníkmi sú deti predškolského veku, tínedžeri i z pohľadu práva už dospelí občania, teda osemnásťroční, dohromady sa ich na štarte zíde približne tristo. Na Košice to nie je veľa. Sú školy –  od materských po stredné – ktoré nechýbali na žiadnom ročníku a ich pedagógovia po skončení každého úprimne ďakujú za to, že ich zverenci mohli súťažiť na takomto zaujímavom a kvalitne pripravenom podujatí. Samozrejme, vzápätí sa nezabudnú opýtať, či o rok sa uskutoční opäť, a keď áno, ich žiaci na ňom určite nebudú chýbať. Skutočne pekné a hrejivé slová pre organizátorov, ale... Na druhej strane, žiaľ, približne polovica (tá väčšia) riaditeľov školských zariadení na pozvanie vôbec nereaguje. Nemusíme zdôrazňovať, že tým trpia najmä deti z „ich“ škôl. A možno aj celá slovenská atletika, ktorá takto prichádza o neobjavené talenty. 

 

PLACHÉHO MÍĽA

Nielen však páni riaditelia, ale aj mnohí učitelia telesnej výchovy nemajú v tejto záležitosti čisté svedomie. Organizátori Plachého míle si svojho času naivne mysleli, že najlepší čas na jej usporiadanie je piatok popoludní po klasickom vyučovaní v triedach a že sa teda o to viac dá energia a čas venovať mimoškolským (aj) športovým aktivitám. Títo telocvikári im však jednoznačne dali najavo: „V piatok popoludní odchádzame na víkend do svojich chalúp a chát alebo sa venujeme iným záležitostiam, pri ktorých si aj niečo zarobíme, tak nám dajte pokoj s takýmito podujatiami!“ Nuž, tu je každý komentár zbytočný... 

 

Občianske združenie Olympijský klub Jozefa Plachého v Košiciach, ktorý je tradičným organizátorom Plachého míle, sa predsa len rozhodol v tomto roku zorganizovať I. ročník majstrovstiev Košického kraja stredoškolákov na jednu míľu 1609 metrov chlapci, a 880 yardov 804,5 metra dievčatá. Projekt zaujal aj príslušnú komisiu, preto Košický samosprávny kraj (KSK) dal nielen „požehnanie“, ale aj skutočne štedrú finančnú dotáciu. Teda nič neprekážalo tomu, aby sa pripravilo naozaj zaujímavé a príťažlivé podujatie so solídnym počtom účastníkov z Gemera, južného a stredného Zemplína, Abova i zo Spiša. Veď na prebehnutie spomenutých metrov nemusí nikto investovať peniaze do špeciálneho výstroja či náradia a najmä na behoch stále stojí kráľovná športu, teda atletika.

 

SKLAMANÉ OČAKÁVANIA 

 

Zriaďovateľ štátnych stredných škôl rôzneho druhu KSK rozposlal s časovým predstihom pozvánky do štyridsiatich šiestich škôl v celom Košickom kraji. Usporiadatelia týchto majstrovstiev očakávali prihlášky približne od tristo chlapcov a dievčat. Ako sa neskôr ukázalo, boli to skutočne naivné predstavy. Na štartovnú čiaru sa postavilo spolu iba šesťdesiatšesť (!) stredoškolákov, pričom z okresov Rožňava, Sobrance a Košice-okolie neprišiel ani jeden! Ale ani ostatné sa nemajú veľmi čím chváliť. Z osemnástich štátnych gymnázií prišli na svoje krajské majstrovstvá iba z piatich a dohromady ich bolo len devätnásť súťažiacich! Zo štyroch stredných zdravotných škôl nikto. A tak by sme mohli pokračovať. Pritom účasť z jednej školy bola neobmedzená a očakávalo sa, že z každej školy príde aspoň osem pretekárov, pretože sa bežalo celkovo v štyroch kategóriách, dvoch vekových plus ďalšie dve podľa pohlavia, a pritom sa v každej z nich zápolilo o prvenstvo v dvojčlenných družstvách. 

 

SMUTNÉ PARADOXY

 

Objekt SPŠ Stavebnej a geodetickej v Košiciach je približne dvesto metrov od štartu a cieľa I. majstrovstiev Košického kraja stredoškolákov v behu na jednu míľu, resp. 880 yardov. Napriek tomu sa táto škola neprihlásila na toto podujatie. Je to nepochopiteľné o to viac, že žiaci často mávajú hodiny telesnej výchovy priamo v Mestskom parku, teda tam, kade viedli trate jednotlivých súťaží a budúci stavbári a geodeti, ako sa hovorí, by ich dokázali absolvovať so zaviazanými očami... 

 

Zo SPŠ strojníckej trvá chôdza k miestu štartu asi desať minút. Okrem toho táto škola, ktorá v tomto roku oslavuje stopäťdesiat (!) rokov svojho trvania, medzi svojimi slávnymi absolventmi uvádza aj našu športovú legendu Jozefa Plachého. Napriek tomu ani z tejto uznávanej vzdelávacej inštitúcie ju na majstrovstvá kraja stredoškolákov v disciplíne, v ktorej jej bývalý žiak dominoval na nejednom kontinente, neprišiel nikto reprezentovať. Pritom zástupca organizátorov bol osobne pripomenúť vedeniu školy i učiteľom telesnej výchovy, aby nezabudli vybrať kvalitných bežcov a prísť s nimi na štart. Na veľké a nemilé prekvapenie sa to však nestalo. Vraj pretekári aj boli, ale všetci pedagógovia boli takí obsadení, že nikto z nich sa nedokázal uvoľniť a ísť s nimi do Mestského parku. 

 

Čo dodať na záver? Iba úvahu ako by to dopadlo v iných slovenských krajoch? Zdá sa, že Košický kraj by nebol až taká smutná výnimka. Situácia iba odzrkadľuje stav slovenskej atletiky, v ktorej platí overená ľudová múdrosť, že výnimky potvrdzujú pravidlá. V súčasnosti síce na atletickom nebi zažiaria jedna-dve hviezdičky či dokonca sem-tam aj skutočná hviezda, ale v ich tieni sa skrývajú z medzinárodného hľadiska ani nie priemerné výkony slovenských reprezentantov. 

 

Jozef Plachý ukončil svoju skvelú štrnásťročnú kariéru na úrovni svetovej špičky v roku 1982. Odvtedy sa neustále a neúnavne usiluje objaviť svojho nástupcu. Žiaľ, pri takých spôsoboch, aké vládnu v našom školskom športe i vo väčšine klubov a najmä nezáujme zodpovedných sa mu to zatiaľ nedarí. Nestráca však nádej...

 

VÝSLEDKY ŠAMPIONÁTU 

 

Doteraz sme nespomenuli tých najúspešnejších, ktorí na I. majstrovstvách stredoškolákov Košického kraja v behu na jednu míľu, resp. 880 yardov, nielen štartovali, ale potom aj vystúpili na stupeň víťazov a prevzali medaily za 1. 3. miesta. Sú to Anna Šimková, Laura Hlebašková (Gymnázium Poštová 9, Košice). Nikoleta Pappová (Gymnázium Veľké Kapušany), Diana a Daniela Bežovské, GiorgioFešovič (Gymnázium Pavla Horova, Michalovce), Lenka Lacušová, Marko Fábry a Adrian Miško (Spojená škola, Sečovce), Tomáš Kešeľák, Dominik Šulák (SOŠ technická, Kukučínova 23, Košice), Tomáš Kancír (Stredná športová škola, Košice)... 

 

Budeme o nich niekedy v budúcnosti niečo počuť ako o aktívnych a úspešných športovcoch? „Zlanári“ ich niekto do svojho atletického klubu a budú sa im venovať odborníci? Žiaľ, na týchto majstrovstvách sme nevideli ani jedného atletického trénera, i keď oddiely a kluby dostali informácie o tomto podujatí. Nuž, je tu veľa nezodpovedaných otázok, ktoré súvisia s neistou športovou budúcnosťou týchto talentov. Bohužiaľ, naše skúsenosti predurčujú skôr pesimistické predpovede. Jednoducho, kráľovná športu na Slovensku v súčasnosti predstavuje chudobnú dámu iba so symbolickou autoritou...