Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

Šokujúce odovzdávanie Cien Prešovského samosprávneho kraja – Milan Országh

Štvrtok 23. novembra 2017 sa zapíše do dejín Prešova ako deň, ktorý obrátil tunajšiu regionálnu politiku naruby. Odovzdávanie Cien Prešovského samosprávneho kraja (PSK) a Cien predsedu PSK za rok 2017 bolo  v podstate posledným pracovným aktom v slávnostnom šate krajského parlamentu, ktorému mal o niekoľko dní, k 1. decembru,  vypršať mandát. V prvý decembrový deň už skladali sľub zvolení zástupcovia ľudu novej formácie, ktorá bude kraju vládnuť do záveru roka 2021.

V priebehu slávnostného gala programu bolo odovzdaných spolu 6 cien ľuďom a kolektívom,  zaslúžiacich sa   o rozvoj kraja a podieľajúcich sa na vytváraní a šírení jeho dobrého mena.

 

Cenu Prešovského samosprávneho kraja získali:

Folklórna skupina Raslavičan za mimoriadne hudobné úspechy a dlhoročnú úspešnú popularizáciu folklóru a uchovávanie pôvodných ľudových tradícií horného Šariša;

Páter Michal Zamkovský za dlhoročnú a obetavú misionársku činnosť na Slovensku a v zahraničí;

Vladimír Kozák (in memoriam) za celoživotné dielo, najmä za obnovu havarijného stavu ciest od roku 2004, za mimoriadnu osobnú angažovanosť v prospech regionálneho cestného hospodárstva a za osobný prínos v oblasti cezhraničnej spolupráce Prešovského kraja.

 

Predseda PSK Peter Chudík ohodnotil svojou cenou prácu, úspechy  a morálne kvality nasledujúcich občanov kraja:

Igora Drotára, známeho, ba dnes už legendárneho  šarišského automobilového pretekára za viac ako 40 ročnú úspešnú kariéru a úspechy dosiahnuté v motoristickom športe, za popularizáciu tohto športu a za propagáciu regiónu;

Historičku Noru Baráthovú za celoživotné dielo v oblastiach histórie, pedagogiky a kultúry;

Folkloristu Štefana Šteca za mimoriadne úspechy v súťaži Zem spieva a za uchovávanie a šírenie tradičnej rusínskej kultúry.

 

Preplnená Veľká scéna Divadla Jonáša Záborského so záujmom čakala na rozlúčkové slovo po štyroch volebných obdobiach odstupujúceho predsedu Petra Chudíka, pod vedením ktorého dosiahol kraj v oblastiach, na ktoré má kompetencie, nesporné úspechy. Za spoluprácu a podiel na tomto úspešnom smerovaní kraja poďakoval všetkým poslancom a pracovníkom samosprávneho kraja. Namiesto dlhých rečí však na úvod večera, namiesto rozlúčky, šokoval všetkých svojou výzvou nastupujúcemu predsedovi Milanovi Majerskému, aby prišiel k nemu na javisko a odovzdávali ceny spoločne, ako sa na prvých mužov kraja  patrí. Týmto gestom šokovaná sála najskôr onemela a potom odštartovala dlhý búrlivý  potlesk „na stojáka“ (standing ovation), ktorý vyústil do prevratnej zmeny nálady v hľadisku.  Peter Chudík tak vlastne realizoval krátke ale účinné školenie na tému kultúrnej vysokej a regionálnej politiky.

Keď Milan Majerský kolegiálnu ponuku prijal, slávnostný večer dostal celkom iný spoločenský náboj. Svojim podielom k tomu prispel aj hejtman Pardubického kraja (Česká republika) Martin Netolický, ktorý prišiel ako hlava partnerského kraja PSK rozlúčiť sa s dlhoročným kolegom Chudíkom a zároveň sa zoznámiť s novým prešovským predsedom.  

 

Peter Chudík a Milan Majerský potom spoločne otvorili spoločenskú časť večera, ktorá sa niesla v znamení ocenenia gesta Petra Chudíka a ponúknutia spolupráce na rozvoji kraja s novou garnitúrou vedenia Prešovského samosprávneho kraja...

Peter Chudík ponúka svojmu nástupcovi spoluprácu

Peter Chudík ponúka svojmu nástupcovi spoluprácu

Milan Majerský ponuku prijíma, na čo si aj verejne štrngli

Milan Majerský ponuku prijíma, na čo si aj verejne štrngli