Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

Šabíkové trvalé hodnoty – Dušan D. Kerný

Po tohtoročnom výročí SNP sa stane iste aj osobitnou disciplínou vyhodnotiť postoj k spoločenskej a mediálnej odozve tejto historickej udalosti. Môže to byť viac ako podnetné, pretože literatúra a film prestali z tejto témy čerpať. Priestor vyplnila divadelná tvorba.  Odozva zahraničia sa pohybovala iba v rovine spravodajstva. A ako na potvoru do všetkých významných médií, tlačových, rádia a televízií sa dostala na prvé miesto  najmä správa o tom, že bol zadržaný odlet lietadla ruského ministra obrany. A aj Povstanie zostalo utajené, lebo ruský minister sa tu vraj zúčastnil len akýchsi osláv udalostí z čias druhej svetovej vojny.

 

Táto podenkovosť len zdôrazňuje význam trvalých hodnôt. Na jednu z nich upozornil inovovaný Literárny týždenník, demonštroval trvalé hodnoty autorov a médií, ktorí sa Povstaniu venujú. Výnimočným počinom  možno nazvať komentár s ukážkami prekladu na Slovensku doteraz nevydanej knihy nemeckého novinára, spisovateľa, historika dr. Wolfganga Venohra z dielne výnimočnej osobnosti, o. i.  špičkového germanistu prof. Vincenta Šabíka. Je to senzačný a najmä prvý poukaz na to, ako nemecký autor interpretuje  „zdanlivo paradoxný a protirečivý proces emancipácie Slovákov v súvislostiach slovensko-českých a slovensko-nemeckých“. Šabík prvý uviedol do slovenských súvislostí Venohrovo konštatovanie, že „Povstanie je historickou udalosťou, ktorú nemožno ignorovať a dodnes určuje vedomie Slovákov“.

 

Po prvý raz tento názor nemecká kniha uviedla v roku 1979 a po prvý raz toto konštatovanie v celej komplexnosti vo výnimočnom texte uviedol prof. Šabík na Slovensku v roku 1994. Aké trvalé je toto tvrdenie! Veď dodnes, do roku 20124  trvá vplyv udalosti, ktorá určuje historické vedomie Slovákov. Text W. Venohra práve tak ako aj V. Šabíka majú napriek desaťročiam odstupu stále aktuálnu platnosť. To je pozoruhodný dôkaz trvalosti Šabíkovho výberu, prekladu a komentára. Nemožno si neuvedomiť – text V. Šabíka uverejnili matičné Slovenské pohľady v auguste roku 1994! Tie matičné Pohľady, ktorých šéfredaktorom bol Milan Ferko, ten JUDr. Milan Ferko, ktorý po roku 1989 zviedol dômyselný zápas o to, aby sa Slovenské pohľady vrátili tam, odkiaľ ich bývalý režim vzal  - teda do Matice slovenskej. Ak teraz, v septembri 2014 redakcia LT siahla po opätovnom publikovaní prenikavého Šabíkovho textu a ukázala trvalú platnosť toho o čom píše a ako o tom píše je to len dôkaz, že ide o pozoruhodné dielo nemeckého autora. Je to prvé dielo tohto druhu a takého významu v západnej Európe! V záujme lepšieho poznania dejín ho nemožno obísť konštatuje Literárny týždenník.

 

Pravda, uplynulé desaťročia, uplynulé štvrťstoročie nebolo na literárnej scéne rokmi víťazstva lásky a pravdy, ale aj presne naopak. JUDr. Ferko ako aj prof. Šabík, nehovoriac o matičných Slovenských pohľadoch boli vystavení nemilosrdnej diskriminácii a v prípade prof. Šabíka o. i. aj cieleným snahám potlačiť jeho kvality ako germanistu. Rozsiahly text v Literárnom týždenníku teraz ukazuje, že tomu padla za obeť kniha dr. Venohra - ako celok je dodnes nepreložená. Tohtoročné septembrové vydanie Slovenských pohľadov ako aj vlaňajšie letné dvojčíslo Slovenských pohľadom priniesli dosť rozsiahly prehľad obsahu knihy nemeckého autora.