Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

Ľútoriadky za Milanom Blahom,

zakladajúcim členom Únie slovenských novinárov

 

Aj Rada pre vysielanie a retransmisiu úmrtím Mgr. Milana Blahu stratila jedného zo svojich členov, jeho volebné obdobie malo vypršať 16. februára 2023.

 

Mgr. Milan Blaha (23. septembra 1945, Dubovce okres Skalica) absolvoval vysokoškolské štúdiá v Bratislave a v Prahe o. i. s osobitným zreteľom na ekonomiku a politológiu. To sa odrazilo na jeho bohatej praxi redaktora vo vydavateľstve Tatran, denníku Pravda, v STV, v týždenníku Nové slovo. V Sro bol vedúcim redakcie,vo vydavateľste Šport riaditeľom, skúsenosti hovorcu nadobudol ako vedúci oddelenia v KOZ, v TASR po jej vzniku bol obochodným riaditeľom, v novom denníku Republika šéfredaktorom, k funkcii hovorcu ako aj riaditeľa odboru sa vrátil v NKÚ. Funkcie zastával v denníku Smena / hlavný sekretár/ a novovzniknutom denníku Národná obroda /zástupca šéfredaktora/. Do denníku Slovenská republika sa vrátil ako reportér a komentátor.

 

Ako externý spolupracovník využíval svoje skúseností v úlohe moderátora vo verejnoprávnych STV a Sro a v súkromných televízách VTV, TV Luna, TV Nautic a potom pôsobil ako reportér v Euroreporte.

 

Milan Blaha bol aj autorom pozoruhodných publikácií. Napísal knhju Životná filozofia stolnotenisovej legendy dr. Ing. Štefana Kollárovitsa Kto verí premýšľa. Je autorom knihy o živote kňaza Elemíra Jozefa Mikuša, ktorý strávil 50 rokov v emigrácii, z toho 30 rokov v USA. Aby sa potom vrátil do rodného Oreského.

 

Dlhoročné skúsenosti a ekonomický prehľad využil v prelomových knihách o atomových elektrárňach Mochovce / v spoluautorstve so skúseným ekonomickým novinárom Tiborom Buchom/ a atómke v Jaslovských Bohuniciach. Tá je výnimočným svedectvom o tom čo sa dialo v bohunickej atómke počas novembrových dní roku 1989, jej názov znie Desať dní, ktoré otriasli Slovenskom. Kniha si dodnes uchováva jedinečnosť  a v slovenských pomeroch unikátnosť v tom ako faktograficky zachytáva špičkové pracovisko v čase prudkého zlomu  a to sa stáva kolbišťom medzi profesionalizmom a konjukturalistickými snahami využiť vlnu spoločenskej zmeny. Je faktografický odrazom konfliktu medzi odbornosťou a politickým amaterizmom.

 

Do televízneho archívu uložil pásmo Reverend o živote kňaza E. J. Mikuša. Zo série ním ako moderátorom organizovaných besied Večer na tému...je výnimočná rozprava slovenských a českých historikov o Trianone, o vzniku Československa a osobitne Slovenska v dnešných hraniciach. Beseda je televíznym unikátom, je jediným takýmto stvárnením dodnes vrcholne zaujímavej historickej témy za účasti medzinárodne rešpektovaného a dodnes neprekonaného špičkového odborníka dr. Mariána Hronského ako aj historika dr. Ladislava Deáka. M. Blaha ich postavil pred kamery STV prv ako títo poprední znalci archívov zomreli a nijakú inú porovnateľnú reláciu s ich autentickými, dodnes platnými výpoveďami nikto iný okrem M. Blahu neurobil.

 

M. Blaha sa nielen hrdo a nahlas hlásil k rodnému Záhoriu ale aj bol autorom rozhlasového pásma o záhoráčtine a Záhorákoch Ve Skalici se neuáka...ktoré odrážalo jeho veselú povahu.

 

Posledná rozlúčka s Milanom Blahom bude v bratislavskom Krematóriu v stredu 30. decembra 2020 o 15:30.

             


Dušan D. Kerný,

podpredseda a zakladajúci člen Únie slovenských novinárov

Dušan Jarjabek odovzdal 28.6.2017 Cenu Gabriela Zelenaya Milanovi Blahovi

Dušan Jarjabek odovzdal 28.6.2017 Cenu Gabriela Zelenaya Milanovi Blahovi