Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

Čo hovoril Vladimír Putin na tlačovej konferencii? – Vladimír Mikunda

Vo štvrtok 14. decembra sa uskutočnila každoročná veľká tlačová konferencia ruského prezidenta Vladimira Putina. Tu sú niektoré z jeho odpovedí na otázky novinárov, ktorých sa akreditovalo 1640.

 

O budúcnosti Ruska

- Už niekoľkokrát som hovoril, akým by som rád videl Rusko, ale poviem to znova: Rusko musí byť moderné, politický systém musí byť pružný, ekonomika musí byť postavená na špičkových technológiách, produktivita práce sa musí mnohonásobne zvýšiť.
Najdôležitejšie, na čo treba sústrediť pozornosť vládnych kruhov, aj celej spoločnosti, sú otázky rozvoja infraštruktúry, zdravotníctva, vzdelávania, špičkové technológie a zvýšenie produktivity práce. Toto musí byť nesporne musí viesť k zvýšeniu príjmov občanov.

 

O raste ruského hospodárstva

- Pokiaľ ide o rast ekonomiky, tak tá predsa rastie. Je to zjavná skutočnosť.
Nič sa nepripisuje. Rast nášho HDP dosiahol 1,6 percenta, rast priemyselnej produkcie taktiež 1,6 percenta.

Veľmi dobré tempá rastu vykazujú automobilový priemysel, chemický priemysel, farmaceutika a najmä poľnohospodárstvo. V tomto roku sme opäť dosiahli mimoriadny nárast úrody (až do troch percent). Zvyšujeme jej export. Stali sme sa svetovým lídrom v exporte obilnín.
Investície do základného kapitálu dosahujú 4,2 %. Všimnite si, že rast HDP je 1,6 a investície do základného kapitálu sú 4,2 %. Čo to znamená? Predsa to, že investície do rozvoja sú viac ako dvojnásobné a teda, že vývojovo máme podchytenú aj strednodobú perspektívu.
V tomto roku máme priame zahraničné investície vo výške 23 miliárd dolárov. Je to dvakrát viac ako minulý rok a je to najlepší ukazovateľ za ostatné štyri roky.
Máme tiež rekordne nízku infláciu v histórii moderného Ruska, ktorá dosahuje 2,5 %. Rozpočtový deficit je 2,2 %. Myslím si, že v skutočnosti je ešte nižší.

Dokonca aj napriek poklesom reálnych príjmov obyvateľstva sa v posledných rokoch postupne oživuje domáci dopyt, za tento rok sa postupne oživil vnútorný dopyt. Domáci obchod už vzrástol o 3 %.

 

O vlastnej kandidatúre vo voľbách

- Bude to samokandidatúra, no, samozrejme, rátam aj s podporou tých politických strán, ktoré majú na rozvoj krajiny rovnaký názor ako ja, dôverujú mi, a vôbec, rátam so širokou podporou občanov.

 

O konkurencieschopnosti opozície

- Ak hovoríme o opozícii, dôležité je nielen vykríkať na námestiach či v kuloároch, hovoriť o protinárodnom režime, ale dôležité je aj čosi ponúkať. 
Ľudia sú nespokojní so všeličím a majú pravdu, že sú nespokojní. Akonáhle však začínajú porovnávať a dívať sa, čo im ponúka opozícia, najmä nesystémová, vznikajú u nich veľké pochybnosti. Toto je, podľa mňa, najväčší problém tých, čo by radi boli konkurencieschopnou opozíciou. Treba ponúkať reálny, nie prchavý, nie hlučný program.

 

O výdavkoch na obranu

- V roku 2018 Rusko vynaloží na vojenské účely niečo vyše 46 miliárd dolárov, zatiaľ čo v USA prijali zákon o vojenských výdavkoch vo výške 700 miliárd dolárov.

Môže si Rusko dovoliť takéto vojenské náklady? Nemôže. Nám však postačuje aj vynakladanie oných 46 miliárd (v prepočte) USD. Aj naďalej budeme venovať veľkú pozornosť rozvoju armády a námorníctva, bez toho, aby sme sa zapájali do pretekov v zbrojení a aby sme zaťažovali rozpočet.

 

O Rodčenkovi a dopingu

- On (bývalý riaditeľ Moskovského antidopingového laboratória Grigorij Rodčenkov - RBK) je pod kontrolou a ochranou federálneho vyšetrovacieho úradu (USA). Pre nás to nie je plus, pre nás je to mínus. Znamená to, že je pod kontrolou amerických výzvedných služieb!

Čo tam s ním robia? Aké mu dávajú preparáty, aby hovoril to, čo treba? Je to jednoducho smiešne!

Pre nás je zrejmá skutočnosť, že škandál je rozdúchavaný v predvečer vnútropolitických udalostí v ruskom kalendári. Nech by ktokoľvek a čokoľvek hovoril, som presvedčený, viem, že je to tak. Nech sa hovorí čokoľvek, viem, že je to tak. 
Ale súčasne, a o tom už bolo viackrát povedané, je to naša vina. Sami sme sa o to pričinili. Pretože skutočne boli zistené prípady používania, podávania dopingu.
Aj v iných krajinách sa odhalilo používanie dopingu, lenže na tieto krajiny sa nevzťahuje natoľko spolitizovaný rozruch. O existencii politickej podstaty niet pochýb.

 

O budúcnosti Donbasu

- Ruská armáda na území Donbasu nie je. Lenže sú tam vytvorené určité vojenské domobranecké jednotky, ktoré sú sebestačné a sú pripravené odraziť akékoľvek rozsiahle vojenské akcie proti Donbasu.
V podstate ide o to, aby sa toto územie dostalo pod medzinárodnú kontrolu. My nie sme proti, ale na to treba, aby sa kyjevská vláda dohodla so samotným Donbasom. A vôbec, podobné konflikty sa vo svete nikdy neriešili len cez prostredníkov. Všade sa riešili pomocou priamych kontaktov medzi stranami konfliktu. Kyjevská vláda sa, žiaľ, takýmto priamym kontaktom vyhýba.

 

O minských dohodách

- Čo sa týka minského formátu a jeho efektívnosti: efektívnosť je, samozrejme, nízka. Podľa mňa je to predovšetkým pre nekonštruktívny prístup predstaviteľov dnešnej kyjevskej vlády. Nemajú ani najmenšiu chuť realizovať minské dohody, žiadne želanie začať skutočný politický proces, ktorého zavŕšením by mohla byť realizácia zmluvy o osobitnom štatúte Donbasu, ktorý je uvedený v príslušnom zákone Ukrajiny, prijatom „verchovnou“ radou, ale ktorý doteraz, pod rôznymi zámienkami nevstúpil do platnosti. Takáto dohoda však existuje a parametre tohto zákona sú dobre známe.

 

O Saakašvilim

- Domnievam sa, že to, čo robí Saakašvili, je pľuvanec do tváre gruzínskeho národa a ukrajinského národa. Ako to, že to tak dlho trpíte? Saakašvili, bol predtým prezidentom nezávislého štátu, teraz sa prechádza tam (po Ukrajine) po námestiach a vykrikuje do celého sveta: „Ja som Ukrajinec!“ Čo, vari na Ukrajine niet skutočných Ukrajincov?

Ukrajina toto všetko trpí a znáša, chápete. Človeku je ľúto sa na to pozerať, srdce z toho puká od žiaľu.

 

O amerických voľbách, prezidentovi Donaldovi Trumpovi a americkej politike

- Neprináleží mi hodnotiť prácu prezidenta Trumpa.
Donald Trump, mimochodom, hovoril v súvislosti so zahraničnou politikou o zlepšení vzťahov s Ruskom. Je však očividné, že aj keby chcel, pre všeobecne známe prekážky to zatiaľ nie je reálne.

V skutočnosti však neviem, bolo by sa ho treba opýtať jeho, či je ešte toto jeho želanie aktuálne alebo už nie. Ja dúfam, že toto želanie existuje, a vychádzam z toho, že koniec koncov je to v záujme amerického a ruského národa, aby sme predsa len naše vzťahy znormalizovali, rozvíjali ich, prekonávali spoločné hrozby, ktoré sú všetkým dobre známe: terorizmus, riešenie ekologických otázok, boj proti šíreniu zbraní hromadného ničenia, prekonanie kríz v rozličných regiónoch sveta, vrátane Blízkeho východu, severokórejský problém, a tak ďalej, a tak ďalej. Máme veľa vecí, ktoré môžeme robiť oveľa efektívnejšie ako doteraz, keď spojíme úsilie v záujme našich národov.
Ako si vôbec predstavujete priebeh volebného procesu na celom svete? Čo, vari treba vôbec zakázať akékoľvek kontakty? Nášho veľvyslanca obvinili za to, že sa s niekým stretol. Toto je však celosvetová prax, že diplomatický zástupca, dokonca i členovia vlády, sa stretávajú so všetkými kandidátmi, s ich tímom, prediskutovávajú nejaké otázky, perspektívy rozvoja, aby vedeli, ako budú postupovať tí či oní ľudia, ak sa dostanú k moci, a ako na to reagovať. Čo tu kto videl zakázané? Prečo má toto nadobudnúť charakter nejakej špionománie? Rovnako ako situácia s našimi médiami, RT a Sputnik. Ich podiel v celkovom objem informácií je mizivý, v porovnaní s tým, čo robia americké globálne médiá po celom svete, aj u nás v Rusku.

Toto im pripadá ako hrozba. A kde je potom sloboda šírenia informácií? Kde je vlastne jeden zo základných kameňov, na ktorom spočíva samotná americká demokracia?

Neprešli sme za rámec fundamentálnych zmlúv, ktoré utvárali základný kameň medzinárodnej bezpečnosti. My sme neodstúpili od Zmluvy ABM, Spojené štáty sa y nej stiahli jednostranne.
Teraz naozaj počuť reči o problémoch so Zmluvou o likvidácii rakiet malého a stredného dosahu. Podľa všetkého sa formujú podmienky a rozbehla sa informačná a propagandistická kampaň na možné odstúpenie USA aj od tejto Zmluvy, ktorú tie, v podstate už aj porušili. Pokúšajú sa nám vyčítať a obviňovať nás z niečoho, čo však urobili oni sami!

Umiestnili protiraketové systémy vraj v Rumunsku.  Ale ako ich tam dodali? Inštalovali štartovacie systémy Aegis, jednoducho odmontovali z plavidiel a umiestnili ich tam. Avšak tieto protiraketové systémy sa dajú jednoducho premeniť na rakety stredného dosahu. V skutočnosti je teda tento proces už rozbehnutý. Ak to bude takto pokračovať, nič dobre nás nečaká. My sami sa nechystáme z ničoho a nikam odísť. 
Pokiaľ ide o START-III – tá istá situácia. V Spojených štátoch počuť, že, vraj, pre nich je už nepotrebná. Také reči sa šíria. Ak Spojené štáty znova jednostranne porušia zmluvu, bude to veľmi zlé pre záujmy zachovania medzinárodnej stability a bezpečnosti.

 

O politike Ruska v Arktíde

- Máme vypracovaný celkový program rozvoja Arktídy. Je veľmi dôležité aby priemyselné využitie Arktídy zúročilo. Vrátane ťažby rozmanitých surovín. Parafrázujúc slová veľkého Lomonosova, že bohatstvo Rusko sa zúročí Sibírou.
Tam sú naše najväčšie ložiská nerastných surovín. Ich ťažba by však mala ísť ruka v ruke so starostlivosťou o prírodu, dodržiavaním všetkých požiadaviek na hospodársku činnosť v tomto mimoriadne krehkom regióne.

 

O jadrovom programe Severnej Kórey

- Pokiaľ ide o severnú Kóreu, naša pozícia je dobre známa. Neuznávame jadrový štatút KĽDR. Považujeme to za kontraproduktívne.
Severná Kórea nevidí žiadny iný spôsob sebazáchovy okrem zdokonaľovania systémov zbraní hromadného ničenia a raketových technológií. Teraz, ako je zrejmé, sa dopracovali k tomu, že ich rakety môžu dosiahnuť územie Spojených štátov. Je v tom niečo dobré?
Považujeme za nutné zastaviť eskaláciu situácie na oboch stranách. Už sme čosi aj počuli od amerických partnerov: koniec, zastavíme vojenské manévre.
Lenže nie, oni ich opäť rozbehli a severní Kórejci na oplátku znova odpálili rakety. Túto špirálu treba pretrhnúť, pretože ide o veľmi nebezpečnú záležitosť.
Áno, Spojené štáty už raz použili atómové zbrane, proti Japonsku a podľa môjho názoru neopodstatnene. Teraz však na to neexistuje žiadny dôvod. Musíte byť mimoriadne opatrní.
Pán Tillerson oznámil, že Spojené štáty sú, vraj, pripravené na priame kontakty. Je to veľmi dobrý signál, je to veľmi sľubný signál, ktorý naznačuje, že americké vedenie ako celok a štátny department prejavujú určité zmeny názorov a uvedomenie si skutočnosti. Ak budeme postupovať na základe zdravého rozumu, budeme, samozrejme, spolupracovať so Spojenými štátmi aj riešení všetkých otázok ohľadne severnej Kórey.

 

O ceste do Sýrie

- Nevyhnutnosť takejto cesty som si uvedomil dávnejšie. Vynorili sa otázky, či na to budú vytvorené príslušné podmienky? Kedy dokončíme likvidáciu teroristických gangov? A aká bude tam situácia?
Žiadaná situácia sa vytvorila, v podstate sme skoncovali s útvarmi ozbrojených banditov.
Čo je však hlavnou prekážkou pre konečné riešenie problému boja s terorizmom? Konkrétne v Sýrii a celkovo vo svete? V boji proti terorizmu vo všeobecnosti ide o zvýšenie úrovne vzdelania a blahobytu. O odstránenie historických nespravodlivosti v regióne Stredného východu a vo svete ako celku.
V Sýrii, ako aj inde, je veľmi dôležité, aby všetci účastníci týchto procesov a globálni hráči, nemali snahu a pokušenie využívať rôzne teroristické, kvázi teroristické, radikálne skupiny na dosiahnutie svojich okamžitých politických cieľov.

 

V. Mikunda podľa záznamu tlačovej konferencie a prekladu Veľvyslanectva RF v SR