Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

Červený šerif chce viac miliárd – Dušan D. Kerný

Bezmála rok po tom, čo ruské jednotky vtrhli na Ukrajinu, došlo k prelomovému rozhodnutiu špičky nemeckej politiky. V zhode s dňom štyridsiatych piatych narodenín ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského nemecký kancelár Olaf Scholz ozná­ml, že priamo dodá Ukrajine tanky Leopard 2. Okrem toho súhlasí s tým, aby tak urobili aj iné štáty, ktoré ich majú vo výzbroji. K sľúbeným nemeckým štrnástim tankom by tak pribudli ďalšie stroje, dovedna až deväťdesiat Leopardov.

Po dlhých mesiacoch politického a mediáln eho tlaku na nemeckého kancelára tak došlo k rozhodnutiu, ktoré jedni považujú za dobrý stra­ tegický ťah, iní za dôkaz priveľkého váhania. Kancelár nástojil na tom, aby sa k rozhodnutiu pridal „najsil­nejší spojenec - USA s dodávkou amerických tankov“, čo prezident Biden napokon osobne oznámil. Nemecko dosiahlo, že nepodnikne sólový krok, ale len spolu s USA a ďalšími štátmi NATO. Dodrží tak zásadu, že Nemecko bude postupo­vať len v zhode so spojencami a nikdy nie samostatne. Zároveň sa vraj vyhne priamemu konfliktu s Ruskou federáciou.

■ VOJAK VO FUNKCII
Čo sa odohráva v politickej špičke a vo verejnej mienke? Po vyše desaťročí a troch ministerkách, ktoré neboli úspešné, nastúpil do funkcie ministra obrany muž, ktorý absolvoval vojenský výcvik, pozná Bun­deswehr a jeho slabiny a má za sebou všeobecne oceňovanú politickú a manažérsku desaťročnú skúsenosť ako minister vnútra spolkovej krajiny Dolné Saska. To vynieslo sociálnemu demokratovi Borisovi Pistoriusovi prezývku Červený šerif. Ako doterajší člen Parlamentného zhromaždenia NATO je dôverne oboznámený s bezpečnostno-politickými inštitúciami a nemá komunikačné problémy, hovorí anglicky, francúzsky a rusky. Pri prvom vystúpení povedal, že sto miliárd eur určených na dejinnú zmenu v Bundeswehri a vyše pätdesiat miliárd ročného rozpočtu nestačí. Bude treba ešte viac miliárd pre armádu. Nepôjde len o Nemecko, treba vytvoriť prepojenú silnú európ­sku zbrojársku komunitu.

■ TANKY SA VRACAJÚ
Téma nemeckých tankov znela všade, aj v komentári verejnopráv­neho rozhlasu Dlf. Poukázal na tú časť verejnej mienky a politiky, ktorá vníma, že nemecké tanky pôjdu teraz do tých istých oblastí Don­basu, kde boli ke‘dysi. Seriózne médiá to vnímajú v súvislosti s toh­toročným osemdesiatym výročím stalingradskej bitky, a ako sa s tým nemecká verejnosť, ale aj historici vyrovnávajú. Toto všetko sa odohráva aj v čaše, keď seriózne nemecké médiá upozorňujú na korupčné pozadie per­sonálnych zmien jedenástich vysoko­ postavených činiteľov z okolia prezi­denta Zelenského v Kyjeve, a tiež na to, že na korupčné prejavy sa pouka­zovalo už dlhé mesiace, kým sa prezi­dent rozhodol zakročiť. Predstavitelia podporných fondov z EÚ na zneužíva­nie upozorňovali už od augusta minu­lého roku. Vývoj v nemeckej verejnej mienke veľa môže povedať aj pome­rom v médiách na Slovensku.