Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

Čína na Slovensku pokračovala v ovplyvňovaní verejnej mienky

(TASR) - V minulom roku nezaznamenala Slovenská informačná služba (SIS) výraznejšie šírenie propagandy z Ruska na Slovensko. Čína v slovenskom mediálnom priestore pokračovala v ovplyvňovaní verejnej mienky, šírenia propagandy a budovania jej pozitívneho obrazu. Vyplýva to zo správy SIS o jej činnosti za rok 2020 z kapitoly o hybridných hrozbách.

"Činnosť proruských aktivistov sa zameriavala na šírenie naratívov smerujúcich k polarizácii slovenskej spoločnosti na báze hodnotového a politického konfliktu," uvádza SIS. Na internete zaznamenala zintenzívnenie šírenia proruských tvrdení. Aktéri pôsobili autonómne, zároveň sa však inšpirovali námetmi a obsahmi rozpracovanými v štátnych ruských médiách, tvrdí. Posolstvá proruskej propagandy vrátane dezinformácií šírili podľa SIS najmä alternatívne médiá pôsobiace väčšinou na internete.

 "Aktéri konajúci v prospech Číny pripisovali vysokú dôležitosť najmä neutralizácii negatívneho mediálneho pokrytia krajiny v súvislosti so začiatkom pandémie ochorenia COVID-19," uvádza ďalej SIS. Približuje, že od začiatku rozšírenia pandémie na územie Európy propagovali rôznymi mediálnymi kanálmi efektivitu prísnych opatrení vykonaných v Číne. Taktiež šlo podľa SIS o rôzne formy čínskej zdravotníckej pomoci a komerčné dodávky zdravotníckych materiálov, ktoré boli prezentované ako pomoc pre štáty údajne trpiace nečinnosťou inštitúcií Európskej únie.

Informačná služba zhodnotila, že šírenie dezinformácií sa v slovenskom online priestore v roku 2020 zintenzívnilo, a to aj v dôsledku pandémie. Dezinformátori naplnili online priestor zavádzajúcimi a konšpiratívnymi tvrdeniami o pandémii, ktoré dopĺňali tradičnými dezinformačnými témami a vlastnou agendou. "Prijímanie protiepidemických opatrení sa prejavilo zvýšenou produkciou polarizačných obsahov, ktoré boli zamerané predovšetkým na podkopávanie dôvery voči úradom a ich schopnosti pandémiu riešiť," spresnila SIS.

Pokračuje, že na dezinformačnej scéne pokračovalo viacero výraznejších aktérov, ktorí si chceli posilniť postavenie, či budovať vlastnú značku. Aj v súvislosti s pandémiou sa im podarilo zasiahnuť širšie spektrum ľudí ako v predošlých rokoch. "Rozhodujúcu úlohu pri vytváraní a šírení dezinformačných a polarizačných obsahov naďalej zohrávali slovenskí aktéri," skonštatovala SIS.

Informačná služba v súvislosti s problematikou hybridných hrozieb vytvorila reštrukturalizáciou už existujúcich organizačných zložiek na nové pracoviská, ktoré sa tomu primárne venujú. Zároveň boli zriadené medziútvarové mechanizmy, koordinujúce ich činnosť. SIS sa podľa vlastných slov zapojila aj do činnosti pracovnej skupiny zriadenej pri Kancelárii bezpečnostnej rady SR na prípravu koncepčného materiálu pre boj proti dezinformáciám.